Velkommen til Bekkeberget Natur barnehage

I 2020 endret vi vår profil og ble en naturbarnehage. Vi ønsker å lære barna å bli glad i naturen slik at de kan ta vare på den i fremtiden, og la barna bli kjent med naturen ved å gå minimum tre dager i uka på tur.Vi vil også ha naturprosjekter vi jobber med både ute og inne.Vi er opptatt av bærekraftig utvikling og bruker mye gjenbruksmaterialer og naturmaterialer i lek og aktiviteter.

Barnehagen ligger i tilknytning til boligområdet Bekkeberget i Gjerdrum kommune. Nærmiljøet vårt er mangfoldig. Her finner vi barneskole, Romeriksåsen med varierte og fine turområder, skiløyper rett utenfor, flere boligområder, åker og eng med dyr som sau og hest på beite. Barnehagen har egen gapahuk i skogen og flotte akebakker rett i nærområdet. Vi er en 4-avdelings barnehage med plass til 68 barn. Vi har laget en naturlekeplass 5 min å gå i skogen hvor barna elsker å leke og en gapahuk foreldrene har laget på dugnad som ligger ca 30 minutter unna.

Vi er opptatt av næringsrik og sunn mat og lager det meste av maten fra bunnen av.Vi serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmat 5 dager i uka og serverer varm lunsj 4 ganger i uka og jobber etter konseptet " Et godt måltid".

Vi har en ansatte i 60% stilling på kjøkkenet, på et nytt moderne kjøkken.Vi har et sunt og sukkerredusert kosthold.

https://laringsverkstedet.no/foreldremagasinet/et-godt-m%C3%A5ltid

Hos oss bruker vi foreldreaktiv tilvenning etter Lørenskogmodellen .Vi ønsker å organisere tilvenningen på en slik måte at barna får etablert en trygg relasjon til de voksne i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen uten dem. Vi ønsker minimum 5 dagers tilvenning sammen med en av foreldrene og deretter 5 dager med kortere dager. Tilvenningen tilpasses idiviuelt til vært enklet barn.Vi ønsker at barna skal få trygg og god start i barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon.

Velkommen på besøk!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Myrullveien 1,2022 Gjerdrum
Vis i kart

37071566
bekkeberget@laringsverkstedet.no

66 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Kristin Alfredsen

Kristin Alfredsen

Hei Jeg heter Kristin er styrer og har har har jobbet her siden sept.2018 år og som styrer siden 2016 Det har blitt over 27 år i barnehage, og jeg har utdanning som barn og ungdomsarbeider, barnevernspedagog. Videreutdanning i småbarns pedagogikk, barnehagepedagogikk og styrer utdanning. Jeg trives veldig godt i Bekkeberget Naturbarnehage og har supre ansatte , herlige unger og flotte engasjerte foreldre.

94002470
bekkeberget@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Bekkeberget Natur barnehage

Hovedsatsningsområdet vårt er Livsmestring og helse. Vi skal være med og skape robuste barn

Våre fokusområder er Natur,miljø ,lek, relasjoner, matkonseptet "Et godt måltid" og barns språkutvikling.

Hovedsatsningsområdet vårt er Livsmestring og helse. Vi skal være med og skape robuste barn

Våre fokusområder er Natur,miljø ,lek, relasjoner, matkonseptet "Et godt måltid" og barns språkutvikling.

Avdelinger

Huldra

21 barn

3 - 4 år

Soria Moria

15 barn

2 - 3 år

Tyrihans

15 barn

1 - 2 år

Veslefrikk

15 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Bekkeberget Natur barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet