Bekkeberget Natur

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 72 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

01 august endrer vi vårt konsept og blir en Naturbarnehage ,og minimum tre dager i uka vil ha turer. En av storbarnsavdelingene vil være ute store deler av dagen og alle vil også ha naturprosjekter de jobber med både ute og inne.Vi ligger i tilknytning til boligområdet Bekkeberget i Gjerdrum kommune. Nærmiljøet vårt er mangfoldig. Her finner vi barneskole, Romeriksåsen med varierte og fine turområder, flere boligområder, åker og eng med dyr som sau og hest på beite. Barnehagen har egen gapahuk i skogen og flotte akebakker rett i nærområdet. Vi er en 4-avdelings barnehage med plass til 68 barn.

Vi har fokus på næringsrik og sunn mat og lager all mat fra bunnen av og serverer frokost ,lunsj og ettermiddagsmat 5 dager i uka. Varm lunsj 4 ganger i uka og jobber etter konseptet " Et godt måltid"

https://laringsverkstedet.no/foreldremagasinet/et-godt-m%C3%A5ltid

På bakgrunn av dette har vi valgt å ha en ansatt i 50 % på kjøkkenet.

Vi får nå fått et nytt moderne kjøkken som ble ferdig i Mars 2020.

Nytt om tilvenning av nye barn i Bekkeberget er innføring av Lørenskogmodellen med foreldreaktiv tilvenning. Vi ønsker å organisere tilvenningen på en slik måte at barna får etablert en trygg relasjon til de voksne i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen uten dem. Vi ønsker 5 dagers tilvenning sammen med en av foreldrene og deretter 5 dager med kortere dager. Vi ønsker at barna skal få trygg og god start i barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon om tilvenning.

Velkommen på besøk

Fokusområde for Bekkeberget Natur

Hovedsatsningsområdet vårt er Livsmestring og helse. Vi skal være med og skape robuste barn

Våre fokusområder er Natur,miljø ,lek, relasjoner, matkonseptet "Et godt måltid" og barns språkutvikling.

Hovedsatsningsområdet vårt er Livsmestring og helse. Vi skal være med og skape robuste barn

Våre fokusområder er Natur,miljø ,lek, relasjoner, matkonseptet "Et godt måltid" og barns språkutvikling.

Avdelinger

Huldra

20 barn

3 - 6 år

Soria Moria

18 barn

3 - 6 år

Tyrihans

14 barn

Veslefrikk

20 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bekkeberget Natur

Dokumenter fra Læringsverkstedet