Velkommen til Mattisgården Naturbarnehage

Mattisgården Naturbarnehage har 2 avdelinger. Birk for de yngste og Ronja for de eldste. Barnehagen ligger i Saltnes i Råde kommune. Mattisgården er en konseptbarnehage og konseptet vårt er Natur. Vi bruker naturen og naturmaterialer aktivt for å stimulere alle sanser, bli kjent med naturens muligheter, skape gode naturopplevelser og lære å bruke og respektere de verdifulle ressursene naturen representerer. Hos oss møter du en bitteliten bondegård med egne kyllinger, høns og kaniner. Vi har også vår egen lille skog som byr på ulike utfordringer. Dyrehold gir også et godt innblikk i naturens kretsløp. Vi vil legge til rett for undring og forskning rundt dyr og natur. Vi bruker nærområdet flittig og har faste turdager til nærliggende strandområder og omegnens skoger.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Saltnesveien 309,1642 Saltnes
Vis i kart

98696770
mattisgarden@laringsverkstedet.no

42 barn
2 avdelinger
10 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Mattisgården Naturbarnehage

I 2023 har vi hovedfokus på 2 områder som vi bygger vår pedagogikk rundt: Natur og miljø Vi bruker naturen og naturmaterialer aktivt for å stimulere alle sanser, bli...I 2023 har vi hovedfokus på 2 områder som vi bygger vår pedagogikk rundt:

Natur og miljø

Vi bruker naturen og naturmaterialer aktivt for å stimulere alle sanser, bli kjent med naturens muligheter, skape gode naturopplevelser og lære å bruke og respektere de verdifulle ressursene naturen representerer.

Miljøet rundt oss spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gi barna best mulig oppvekstsvilkår. Fremover skal vi sakte men sikkert skjerpet fokuset vårt på miljøet barna omgir seg med er av best mulig kvalitet.

Språk

En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å gi barn en best mulig språklig grunnlag før skolestart. Råde kommune har språk som sitt satningsområdet og vi følger dem i sitt arbeid.

Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og lek utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn.


Avdelinger

Birk

13 barn

Ronja

29 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Mattisgården Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet