Velkommen til Kanebo barnehage

Læringsverkstedet Kanebo barnehage er organisert i tre avdelinger og ligger i Kanebogen, i Harstad. I Kanebo er trygghet, mestring og trivsel for store og små grunnlaget for barnehagens virksomhet. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med gåavstand til blant annet Stangnesfjæra og Gangsåstoppen. Vi har stor kompetanse innen utefag og ønsker å gi barna positive opplevelser gjennom å bruke naturen og bli glad i å være ute. Naturen rundt barnehagen brukes aktivt gjennom hele året og vi har vår egen løkkebane med gapahuk og bålplass, like nedenfor barnehagen som brukes daglig.

Våre røtter er stabile, vi skaper forventninger og gir barn og foreldre noe å glede seg til. Vi har et ønske om å skape gode opplevelser for barn, foreldre og ansatte. Vi er kreative og lager gode løsninger for de rundt oss.

Kanebo er stolt av å være livsgledebarnehage.

Høsten 2018 inngikk vi avtale om å være en "livsglede for eldre-barnehage", noe vi opplevde som veldig fint og ønsker å fortsette med. Det innebærer at de største barna jevnlig skal besøke de eldre på Stangnes sykehjem. De skal være med på eller sette i gang aktiviteter sammen med beboerene på sykehjemmet. Målet med dette er å skape et positivt samspill mellom barna og de eldre. Dette henger nært sammen med Læringsverkstedets hjertekultur. Vi blir kjent i nærmiljøet vårt og lærer oss å ta vare på hverandre. Høsten 2022 ble vi med i prosjektet "generasjonssang" sammen med Stangnes sykehjem. Prosjektet Generasjonssang gir ansatte i barnehagen og på eldreinstitusjon en omfattende praktisk og teoretisk innføring i hvordan de kan skape gode sangmøter på tvers av generasjoner.

I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på næringsrik og smakfull mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. I Kanebo barnehage serverer vi varmmat tre ganger i uken. Målet er at barna skal aktivt delta i matlagingen og være med å etablere den gode kulturen vi ønsker rundt måltidet. Vi drar alle fagområdene med oss inn i kjøkkenet. Her kan vi bla telle, veie, måle og få kjennskap til mange begreper .Vi ønsker å vektlegge en god atmosfære rundt måltidet, og tar med oss hjertekulturen i å kunne dele et godt måltid sammen. Det er fint å kunne være med å gjøre klar til de andre som skal spise.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Fredlyveien 17,9411 Harstad
Vis i kart

45872074
kanebo@laringsverkstedet.no

45 barn
3 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Heidi Støversteen

Heidi Støversteen

Avdelingene er inndelt etter alder. Gul avdeling for de yngste som er 1-2 år. Blå avdelig for de som er 2-3 år og grønn avdeling for 3-6 år. Barnehagen har et stabilt personale som innehar mye ulik kompetanse.

For gul avdeling ønsker vi å skape en rolig atmosfære. De voksne er mye sammen med barna på gulvet og er en trygghet og en støtte i lek og aktivitet. Det er fokus på tid til et fang og nærhet sammen. VI øver oss på å bli kjent i avdelingen og uteområdet sånn at vi blir trygg og klar til å mestre ulike utfordringer. Gul gjør seg kjent i barnehagen og bruker det nærmeste området til tur. Vi er ute så mye som vi kan når vi ikke sover eller spiser.

På Blå avdeling står leken i enda større fokus. Det er mye som skal læres i sosial kompetanse og lek er vårt beste verktøy. Her utvides turområdet til litt lengre turer med egen liten sekk og mange fine opplevelser. Inne er det samlinger og fortsatt progresjon i fagområdene med læringsvennene våre. VI øver på å bli mest mulig selvstendig i rutinestituasjoner som måltid og påkledning.

På grønn går de eldste barna. I år er det barn fra 4- 6 år der. De som skal begynne på skolen har en egen førskolegruppe hvor de øver på å ulike ting som er greit å kunne til skolestart. De jobber i et hefte som heter Trampoline. Førskolebarna har også et tilbud om svømming en periode iløpet av året. De andre barna har også gruppedag og får tilbud som passer for deres utviklingsnivå og behov. For barna på grønn avdeling er turområdet utvidet til litt lengre turer og opplevelser.

Fokusområde for Kanebo barnehage

Vi har Barns lekemiljø og digitale verktøy som vårt satsningområdet i 2022-2023. Vi jobber videre med å implementere et god måltid inn i hverdagen. Barna skal få være mer delaktig...

Vi har Barns lekemiljø og digitale verktøy som vårt satsningområdet i 2022-2023.

Vi jobber videre med å implementere et god måltid inn i hverdagen. Barna skal få være mer delaktig i hele prosessen med matlaging. Det er også fokus på å skape en god atmosfære rundt bordet.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til, og gi rom for ulike typer lek både ute og inne (Rammeplan for barnehagen).

Det fysiske miljøet har innvirkning på hvordan barna utvikler seg både fysisk, psykisk, intellektuelt og sosialt. Miljøet skal følge barnas utvikling, slik at det til enhver tid er nye utfordringer de kan utforske. Dette vil igjen kunne skape kontinuerlig mestringsfølelse hos barna. Det skal inviteres til, og skapes rammer for ulike typer lek og erfaring. Barnehagen skal ha gode, utviklende og lærerike lekemiljøer. Barna skal være aktive deltakere i et miljø som inspirerer dem til å leke og lære og utforske. Våre lekemiljø skal være levende og endre seg i takt med barnas interesser.

Digitale verktøy:

For barna er målet å utvikle barns språk og kommunikasjonsferdigheter ved hjelp av digitale vektøy,.Avdelingene vil tilpasse arbeidet ut fra alder og mestringsnivå for sin gruppe. Gjennom dette arbeidet jobber vi også med hjertekulturen. Vi får felles opplevelser, vi må samrbeide om løsninger og vi skaper noe sammen. Det gir rom for felles mestring, opplevelser og kreativitet som er utgangspunkt for videre samtaler og lek.

Hjertekulturen står sterk i Læringsverkstedet Kanebo og skal være en rød tråd gjennom hele dagen.

Hjertekultur inneholder mye sosial kompetanse . Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige som barnet lærer i barndommen. Gjennom ulike erfaringer ønsker vi å være med på å bygge opp barns følelse av egenverd og evne til sosialt samspill med andre. "Jeg er en som får til- jeg kan!"Vi ønsker å skape en kultur der hvert enkelt barn opplever at de har en betydning for fellesskapet. Ved å tiltrettelegge for lekende læring ønsker vi å skape gode relasjoner mellom alle som er i barnehagen.

Vi øver på ulike typer samspill og fellesskap, utfordringer og å handtere følelser. Vi må kunne tåle både medgang og motgang, forholde oss til rammer og grenser. Vi øver på å klare oss mest mulig selv i hverdagen.Vi ønsker å skape en kultur hvor vi vil hverandre vel og er rause med hverandre.Gjennom lek øver vi på å ta ulike roller, vi setter grenser og må respektere andres grenser.Vi jobber med hvordan vi skal invitere til lek, kompromisse og løse konflikter.Hver dag hilser vi hverandre velkommen og jobber med tilhørigheten til gruppen.Vennskap er viktig ,og gjennom arbeidet med hjertekultur arbeider vi forebyggende mot mobbing og utestengelse. Dette krever aktive voksne som er tilstede og gir utfordringer, oppmuntringer og veiledning underveis.

Avdelinger

Blå

15 barn

2 - 3 år

Grønn

18 barn

3 - 6 år

Gul

12 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kanebo barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet