Læringsverkstedet Kanebo Naturbarnehage

Velkommen til Kanebo Naturbarnehage

Læringsverkstedet Kanebo Naturbarnehage er organisert i tre avdelinger og ligger i Kanebogen, i Harstad. I Kanebo er trygghet, mestring og trivsel for store og små grunnlaget for barnehagens virksomhet. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med gåavstand til blant annet Stangnesfjæra og Gangsåstoppen. Vi har stor kompetanse innen utefag og ønsker å gi barna positive opplevelser gjennom å bruke naturen og bli glad i å være ute. Naturen rundt barnehagen brukes aktivt gjennom hele året og vi har vår egen løkkebane med gapahuk og bålplass like nedenfor barnehagen.

Våre røtter er stabile, vi skaper forventninger og gir barn og foreldre noe å glede seg til. Vi har et ønske om å skape gode opplevelser for barn, foreldre og ansatte. Vi er kreative og lager gode løsninger for de rundt oss.

Gjennom Et Godt Måltid har vi fokus på næringsrik og smakfull mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. I Kanebo naturbarnehage serverer vi varmmat tre ganger i uken. Målet er at barna skal delta aktivt i matlagingen og være med å etablere den gode kulturen vi ønsker rundt måltidet. Vi ønsker å vektlegge en god atmosfære rundt måltidet, og tar med oss hjertekulturen i å kunne dele et godt måltid sammen. Vi lærer å bruke av naturens spiskammer og høster fra egen kjøkkenhage. Dette gir barna forståelsen av begrepet "fra jord til bord". Vi har som mål at alle avdelinger spiser lunsj ute eller i grillhytta min. 1 gang pr. uke.

Vi er stolt av å være livsgledebarnehage. 1 g pr mnd besøker 4- åringene Stangnes sykehjem Målet er å skape et positivt samspill mellom barna og de eldre. Dette henger nært sammen med Læringsverkstedets hjertekultur. Høsten 2022 ble vi med i prosjektet "generasjonssang". Generasjonssang skal skape gode sangmøter på tvers av generasjoner.

Vi gikk inn i naturkonseptet 16. oktober 2023.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Fredlyveien 17,9411 Harstad
Vis i kart

45872074
kanebo@laringsverkstedet.no

45 barn
3 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Heidi Støversteen

Heidi Støversteen

Avdelingene er inndelt etter alder. Gul avdeling for de yngste som er 1-2 år. Blå avdelig for de som er 2-3 år og grønn avdeling for 3-6 år. Barnehagen har et stabilt personale som innehar mye ulik kompetanse.

For gul avdeling ønsker vi å skape en rolig atmosfære. De voksne er mye sammen med barna på gulvet og er en trygghet og en støtte i lek og aktivitet. Det er fokus på tid til et fang og nærhet sammen. VI øver oss på å bli kjent i avdelingen og uteområdet sånn at vi blir trygg og klar til å mestre ulike utfordringer. Gul gjør seg kjent i barnehagen og bruker det nærmeste området til tur.

På Blå avdeling står leken i enda større fokus. Det er mye som skal læres i sosial kompetanse og lek er vårt beste verktøy. Her utvides turområdet til litt lengre turer med egen liten sekk og mange fine opplevelser. Inne er det samlinger og fortsatt progresjon i fagområdene med læringsvennene våre. VI øver på å bli mest mulig selvstendig i rutinestituasjoner som måltid og påkledning.

På grønn går de eldste barna, 4-5 år. De som skal begynne på skolen har en egen førskolegruppe hvor de øver på å ulike ting som er greit å kunne til skolestart. De jobber i et hefte som heter Trampoline. Førskolebarna har også et tilbud om svømming en periode iløpet av året. 4- åringene har også gruppedag og får tilbud som passer for deres utviklingsnivå og behov. For barna på grønn avdeling er turområdet utvidet til litt lengre turer og opplevelser.

Fokusområde for Kanebo Naturbarnehage

Vi har Barns utelekemiljø og den aktive voksne i uteleken, som vårt satsningområdet i 2023-2024.. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal...

Vi har Barns utelekemiljø og den aktive voksne i uteleken, som vårt satsningområdet i 2023-2024..

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til, og gi rom for ulike typer lek både ute og inne (Rammeplan for barnehagen). Vi har det siste året jobbet med innendørs lekemiljø og nå flytter vi oss ut. Vi er mye ute i løpet av barnehagedagen og ønsker å skape levende lekesoner også utendørs. Vi skal være aktive voksne som hjelper barna inn i leken, setter de igang, driver leken videre, deltar og inspirerer til lek.

Hjertekulturen står sterk hos oss og skal være en rød tråd gjennom hele dagen.

Hjertekultur inneholder mye sosial kompetanse . Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige som barnet lærer i barndommen. Gjennom ulike erfaringer ønsker vi å være med på å bygge opp barns følelse av egenverd og evne til sosialt samspill med andre. "Jeg er en som får til- jeg kan!" Vi ønsker å skape en kultur der hvert enkelt barn opplever at de har en betydning for fellesskapet. Ved å tiltrettelegge for lekende læring ønsker vi å skape gode relasjoner mellom alle som er i barnehagen.

Vi øver på ulike typer samspill og fellesskap, utfordringer og å handtere følelser. Vi må kunne tåle både medgang og motgang, forholde oss til rammer og grenser. Vi øver på å klare oss mest mulig selv i hverdagen.Vi ønsker å skape en kultur hvor vi vil hverandre vel og er rause med hverandre.Gjennom lek øver vi på å ta ulike roller, vi setter grenser og må respektere andres grenser.Vi jobber med hvordan vi skal invitere til lek, kompromisse og løse konflikter.Hver dag hilser vi hverandre velkommen og jobber med tilhørigheten til gruppen.Vennskap er viktig ,og gjennom arbeidet med hjertekultur arbeider vi forebyggende mot mobbing og utestengelse. Dette krever aktive voksne som er tilstede og gir utfordringer, oppmuntringer og veiledning underveis.

Avdelinger

Blå

14 barn

2 - 3 år

Grønn

19 barn

3 - 6 år

Gul

12 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kanebo Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet