Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage

Velkommen til Trollmyra Naturbarnehage

Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Vindalsåsen i Skien kommune.Sykehuset Telemark, Skien Fritidspark og Moflata skole ligger i nærheten av barnehagen.

I Trollmyra er naturen vår lekeplass. Vi bruker naturen som vår lek og læringsarena, alt som gjøres inne kan også gjøres ute. Barnehagen har aktive voksne som er til stede i barns lek, og som er bevisste sin rolle. Personalet undrer seg sammen med barna over naturens magi. Med godt opparbeidede tursteder, og stier på kryss og tvers, ligger alt til rette for at barna skal få mulighet til utfoldelse, lek og gode naturopplevelser sammen med engasjerte voksne gjennom hele året. Her i Trollmyra er både små og store barn ute i all slags vær. Vi har mange turplasser i nærheten som småtrolla liker å leke på – Trollskogen, Alvehiet og Tusseplassen er kjente steder for barna. Den blåmerkede turstien, – Trollstien, tar oss gjennom en spennende skog der vi stadig gjør nye oppdagelser. Vi er Naturpartner med Turistforeningen. Trollstien vår finner dere på https://www.ut.no/tur/2.6930/

Vi jobber mye med å skape et miljø i barnehagen som skal være godt for alle, og vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har turgrupper og ulike prosjekter sammen i løpet av året. Vi ser at dette samarbeidet er veldig positivt blant annet i overgang til ny avdeling på høsten. Vi har også fellessamlinger både ute og inne i løpet av året.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Myrveien 36,3728 Skien
Vis i kart

37071602
trollmyra@laringsverkstedet.no

63 barn
3 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Heidi Brekke-Rasmussen

Heidi Brekke-Rasmussen

Heidi er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Telemark (HIT). Hun har tilleggsutdannelse i Forebyggende og tidlig innsats, veiledning og styrerutdanning fra BI. Hun har jobbet i barnehage i 13 år, 9 av årene som styrer. I Trollmyra Naturbarnehage har hun vært styrer siden 2021, og trives veldig godt sammen med verdens beste kollegaer, herlige barn og fine foreldre.

41449061
trollmyra@laringsverkstedet.no

Trollmyra Naturbarnehage er en del av naturkonseptet i Læringsverkstedet.

I vår barnehage legger vi tilrette for at alle barna skal få gode naturopplevelser, erfare naturglede, matglede og naturen som lek og læringsarena.

Vi utnytter naturen til motoriske og kognetive utfordringer og barna blir utfordret så de opplever mestring i naturen.

Personalgruppa vår er engasjerte, entusiastiske og nysgjerrige slik at barna får utviklet sin kreativitet og fantasi. Vi lærer barna om bærekraft - hvordan ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Vi sår og høster fra egen kjøkkenhage. I et godt måltid bruker vi spiselige vekster i matlagingen så barna får erfaringer med fra "jord til bord".

Fokusområde for Trollmyra Naturbarnehage

Vi har fokus på natur- og friluftsliv og jobber med årstidene og de ulike tradisjonene vi har rundt det, feks høsfest, og lysvandring. Vi følger med på endringene som skjer...

Vi har fokus på natur- og friluftsliv og jobber med årstidene og de ulike tradisjonene vi har rundt det, feks høsfest, og lysvandring.

Vi følger med på endringene som skjer i de ulike årstidene og hva som vokser og gror. Hva kan vi høste av naturen? Vi jobber aktivt med å skape gode lekemiljø ute og inne. Miljø som naturbegrep har vi også fokus på. Vi har FN ‘s bærekraftsmål som grunnlag for dette arbeidet. Barnehagen jobber med Læringsverkstedets naturkonsept. Vi ønsker å gi barna erfaring med bruk av ulike teknologiske hjelpemidler som PC, iPad og GoPro-kamera. Alle ansatte er opptatt av å ta barnas rett til medvirkning på alvor og legger til rette for at deres tanker og ideer kan få plass i hverdagen vår. Personalet har fokus på barns lek i naturen. I lekens verden lærer barnet om seg selv og de lærer å samarbeide med andre. Det er gjennom samspill med andre at barnet danner sitt selvbilde og tro på egne evner.

På området på utsiden av barnehagen har vi laget vår egen Hakkebakkeskog hvor du finner alle de kjente figurene. I år jobber vi prosjektbasert med Hakkebakkeskogen. I prosjektet deltar hele barnehagen og målet vårt er å innby til god rollelek som bidrar til å hindre utestengelse, skape gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne, vennskapsbygging og god språkutvikling.

Avdelinger

Alvene

16 barn

1 - 2 år

Haugtussa

22 barn

3 - 4 år

Huldra

25 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Trollmyra Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet