Læringsverkstedet Skogly Naturbarnehage

Velkommen til Skogly Naturbarnehage

Sammen med hjertekultur, så har Skogly Læringsverkstedets naturkonsept som satsningsområde.
Vi liker tanken på at vi gir barna gode opplevelser med naturen og nærmiljøet vårt, og ønsker å utvikle oss i denne retningen. Læringsverkstedet har utviklet et eget pedagogisk konsept for sine naturbarnehager, og en naturbarnehage vil kjennetegnes ved naturglede, matglede, og naturen som lek og læringsarena.

Læringsverkstedet Skogly Naturbarnehage holder til i Ole Dyrengsveg 1 i Løten. Vi er i gangavstand fra Løten sentrum, skog og turstier, og vi har vår egen gapahuk og flere turplasser i nærområdet. De eldste barna i barnehagen (skolestarterne) har en dag i uka sitt eget skoleforbredende opplegg frem mot skolestart. I januar starter de opp med skrivedans. På tirsdager så er avdelingene i Løtenhallen. Der vi leier basishallen av Løten kommune. Store deler av barnehageåret så har de eldste barna på småbarns avdelingene sin egen hjerteklubb, og her er fokuset på vennskap og overgang til stor avdeling.

Skogly er en godt etablert barnehage. Den ble startet i 2000, og i 2017 ble Læringsverkstedet nye eiere. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler, som ble bygget i 2009. I 2021 ble barnehagen pusset opp innvendig med nytt gulv og malte vegger. Helt siden da har de ansatte hatt fokus på barnas lek og læringsmiljø. Barnehagen har 4 avdelinger: 2 avdelinger med barn fra 3-6 år, 2 avdelinger for barn fra 0-3 år. Vi er gruppe ansatte som alle har stor glede av å jobbe med barn, og det å holde oss faglig oppdatert er viktig for oss. Barnehagen benytter seg av My Kid som et digitalt komunikasjonsverktøy for ansatte og foreldre. Vi har også egen profil på facebook og Instagram for de som vil følge med på hverdagen vår. For mer informasjon eller svar på spørsmål, ta gjerne kontakt med styrer i barnehagen, Line Nordhagen Haraldsen. Telefon: 99224892. Mail: skogly@laringsverkstedet.no.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:30

Ole Dyrengsveg 1,2340 Løten
Vis i kart

99224892
skogly@laringsverkstedet.no

80 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Line Nordhagen Haraldsen

Line Nordhagen Haraldsen

Styrer i Læringsverkstedet Skogly Naturbarnehage er Line Nordhagen Haraldsen. Hun har jobbet i Skogly som pedagog siden 2001, og ble styrer i barnehagen i 2017 da Læringsverkstedet ble nye eiere. Line har videreutdanning innen veiledningspedagogikk, spesialpedagogikk og nasjonal styrerutdanning, og er i gang med master i utdanningsledelse. \\\"Et av mine mål for Skogly er at hos oss skal alle barn få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Med lek i fokus ønsker vi at barn skal oppleve mestring og gode relasjoner til andre.\\\"

+4799224892
skogly@laringsverkstedet.no

Læringsverkstedet Skogly Naturbarnehage

Vi I Skogly Naturbarnehage er glade i å være ute i naturen, og rundt omkring i nærområdet vårt. Naturen gir barna en arena for utforsking, undring, lek og samspill. Vi ønsker at barna skal få glede av å være ute i naturen. I Skogly har alle avdelingene faste turdager til ulike områder i nærmiljøet. Vi har en gapahuk, fine skogsområder og lekeplasser lett tilgjengelig. Jordet blir også aktivt tatt i bruk om vinteren med ski og aking. Vi tar i bruk utstyr som hengekøye, forstørrelsesglass og spill, eller bruker det naturen har å tilby. Barn og voksne utforsker og undrer seg over det vi finner, om det er dyrespor, insekter eller en grop i bakken – kan det være spor etter Gruffalo?

Vi er ikke så opptatt av å gå langt, turen starter så fort vi går utenfor gjerdet. Friluftslivet åpner for en naturlig arena for å vekke fantasien, for å utforske og samarbeide. De ansatte i barnehagen bidrar med sin friluftskompetanse i å lære barna om sikkerhet på tur, førstehjelp, påkledning, hva vi må huske på når vi tenner bål eller skal bruke spikkekniv. Vi skal også lære å ta vare på naturen og miljøet, at vi rydder opp etter oss, og vi forsker på hvor lang tid det tar å bryte ned avfall og lærer å sortere.

Natur omfatter alle fagområder og gir rom for læring. Vi kan bruke matematikk, språk og begrepslæring, hjertekultur, kreativitet, bevegelse og ikke minst lek når vi er ute i naturen. Natur for oss er ikke bare på tur, men også på uteområdet og inne. Vi ser på bilder, bruker naturmateriale til formingsaktiviteter og tar i bruk digitale verktøy for å søke etter ny kunnskap sammen.

Matglede er viktig for oss naturbarnehager. Vi lager mat på bål og bruker naturens eget spiskammer. På barnehagens uteområde har vi vår egen kjøkkenhage der vi sammen med barna dyrker grønnsaker og bær, og høster inn når det er tid for det. På den måten kan vi se det vokse frem fra et lite frø til noe spiselig. På tur lærer vi hva som er spiselig og ikke spiselig, vi får gode erfaringer og opplever nye smaker.

Dette barnehageåret skal vi i tillegg ha vårt eget prosjekt om ''Livet i skogen''. Med dette prosjektet ønsker vi å vekke nysgjerrighet og evne til å undre seg over dyr, planter, fugler, småkryp og livet i skogen. Prosjektet avsluttes med en fint fest i februar.

Fokusområde for Skogly Naturbarnehage

Læringsverkstedets visjon er "vi får verdens viktigste verdier til å vokse", og i Skogly skal både barn og voksen føle seg verdifulle hver dag. Barnehagens satsningsområde i barnehageåret 23/ 2...

Læringsverkstedets visjon er "vi får verdens viktigste verdier til å vokse", og i Skogly skal både barn og voksen føle seg verdifulle hver dag.

Barnehagens satsningsområde i barnehageåret 23/ 24 er naturkonseptet vårt, og "spesialpedagogikk og inkluderende barnehagemiljø". I fra februar 2023 har Skogly sammen med de andre barnehagene i Løten kommune vært med på utviklingsarbeidet "spesialpedagogikk og inkluderende barnehagemiljø". Vi har som mål i kommunen vår at alle barn skal møtes med lik faglighet, og ha like muligheter frem mot skolestart i alle kommunens barnehager. Utviklingsarbeidet startet februar 2023 og varer ut 2025. Dette utviklingsarbeidet sammen med kartlegginger vil være våre arbeidsmåter for å arbeide med barnehagens Hjertekultur. Barnehagene i Løten har også et felles Hopp- prosjekt der fokuset er på helsefremmende oppvekst. Verktøyene vi lærer gjennom Hopp tar vi med oss når vi arbeider med barnehages lek og læringsmiljø.

Naturen gir barna en arena for utforskning, undring, lek og samspill. Sammen skal barn og voksne undrer seg over og utforske det de ser og finner, om det er dyrespor, insekter eller en grop i bakken. Vi har størst fokus på naturen rundt oss i nærområdet, og vi følger med på årstidene. I år skal vi sammen med barna ha prosjektet "Livet i skogen". Hos oss er lek viktig. Lek ute i naturen, på lekeplassen og inne på avdelingen. Leken er en av barns viktigste uttrykksformer, og gjennom lekende samspill får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne på at det er egen opplevelsesverden gjelder. De ansatte skal forsette å ha fokus på barnehages lek og læringsmiljø, Dette er en del av arbeidet vårt med barnehagens hjertekultur. I Skogly ønsker vi at alle barn ha positive opplevelser med andre, og vi har som mål at alle barn skal oppleve vennskap. "Handlingsplan mot mobbing" og "Hjerteprogrammet" er viktige pedagoiske verktøy som vi bruker i dette arbeidet. Hos oss går Hjerterud og Ute-Mons hånd i hånd!💗🌏

Avdelinger

Bjørnehiet

25 barn

3 - 6 år

Ekornstua

15 barn

1 - 3 år

Harestua

15 barn

1 - 3 år

Revehiet

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Skogly Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet