Skogly

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 16:30

 • 80 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

På andre året så har Skogly natur og miljø som satsningsområde.
Vi liker tanken på at vi gir barna gode opplevelser med naturen og nærmiljøet vårt, og ønsker å fortsette å utvikle oss i denne retningen. Derfor hopper vi i det og blir en Naturbarnehage fra 1 januar! Læringsverkstedet har utviklet et eget pedagogisk konsept for sine naturbarnehager. En naturbarnehage vil kjennetegnes ved: naturglede, matglede, og naturen som lek og læringsarena. Læringsverkstedet Skogly barnehage er en privateid barnehage som holder til i Ole Dyrengsveg 1 i Løten. Våre lokaler ligger i et nyetablert byggefelt med gangavstand fra Løten sentrum, skog og turstier, og vi har vår egen gapahuk og flere turplasser i nærområdet. Vi leier basishallen i Løtenhallen hver mandag, og de eldste barna i barnehagen (skolespirene) har sitt eget vanntilvenningstilbud i Ankerskogen svømmehall. Desverre har vi ikke kunne leie basishall og svømmehall fra høsten 2020 pgs corona.

Skogly er en godt etablert barnehage. Den ble startet i 2000, og først i 2017 ble Læringsverkstedet nye eiere. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler, som ble bygget i 2009. Barnehagen har 4 avdelinger: 2 avdelinger med barn fra 3-6 år, 2 avdelinger for barn fra 0-3 år. Vi er gruppe ansatte som alle har stor glede av å jobbe med barn. Det å holde oss faglig oppdatert er viktig for oss, og dette barnehageåret skal de ansatte jobbe mye med kultur for læring og satsningsområdet vårt som er natur og miljø. Barnehagen benytter seg av My Kid som et digitalt komunikasjonsverktøy. For mer informasjon eller svar på spørsmål ta gjerne kontakt med styreren i barnehagen, Line Nordhagen Haraldsen. Telefon nummer er: 99224892. Mailadresse er: skogly@laringsverkstedet.no.

Fokusområde for Skogly

Læringsverkstedets visjon er "vi får verdens viktigste verdier til å vokse", og i Skogly skal både barn og voksen føle seg verdifulle! Barnehagens satsningsområde 20/21 er natur og miljø. Naturen...

Læringsverkstedets visjon er "vi får verdens viktigste verdier til å vokse", og i Skogly skal både barn og voksen føle seg verdifulle! Barnehagens satsningsområde 20/21 er natur og miljø. Naturen er med på å gi oss en ramme rundt visjonen vår, og vi skal gi hvert barn en "ryggsekk" med opplevelser som gir retning, verdier, erfaring og opplevelser for resten av livet. Hos oss er lek viktig.Leken er en av barns viktigste uttrykksformer, og gjennom lekende samspill får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne på at det er egen opplevelsesverden gjelder. For det er i lek at barn gjør erfaringer. De utforsker, prøver ut, og får kunnskaper. De utvikler selvtillit og egen selvfølelse. I Læringsverkstedet Skogly barnehage ønsker vi at alle barn ha positive opplevelser med andre, og vi har som mål at alle barn har en venn her i barnehagen. "Handlingsplan mot mobbing" og Hjerteprogrammet er viktige pedagoiske verktøy som vi bruker i dette arbeidet. Hos oss går Hjerterud og Ute-Mons hånd i hånd!

Avdelinger

Bjørnehiet

25 barn

2 - 5 år

Ekornstua

15 barn

1 - 2 år

Harestua

15 barn

1 - 2 år

Revehiet

25 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Skogly

Dokumenter fra Læringsverkstedet