Skogly

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 16.30

 • 84 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Skogly barnehage er en privateid barnehage som holder til i Ole Dyrengsveg 1 i Løten. Våre lokaler ligger i et nyetablert byggefelt med gangavstand fra Løten sentrum, skog og turstier, og vår egen gapahuk i nærområdet. Skogly barnehage er en godt etablert barnehage. Den ble startet i 2000 av Eva Brenne, men i 2017 ble Læringsverkstedet nye eiere. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler, som ble bygget i 2009. Barnehagen har 4 avdelinger: 2 avdelinger med barn fra 3-6 år, 2 avdelinger for barn fra 0-3 år. Vi er gruppe ansatte som alle har stor glede av å jobbe med barn. Det å holde oss faglig oppdatert er viktig for oss, og dette barnehageåret skal de ansatte jobbe mye med den nye rammeplanen, kultur for læring og satsningsområdet vårt som er lek og relasjonskompetanse. For mer informasjon eller svar på spørsmål ta gjerne kontakt med styreren i barnehagen, Line Nordhagen Haraldsen. Telefon nummer er: 99224892. Mailadresse er: skogly@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Skogly

Dette barnehageåret vil Skogly ha lek og vennskap som satsningsområde, med fokus på sosial kompetanse, språk og voksenrollen. Leken er en av barns viktigste uttrykksformer og gjennom lekende samspill får barna mulighet til å uttrykke og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. I lek gjør barn erfaringer. De utforsker, prøver ut, får kunnskaper, og utvikler selvtillit og egen selvfølelse. i Skogly barnehage skal ALLE barn ha positive opplevelser med andre, og vi skal sikre oss at ALLE barn har en venn i barnehagen. "Handlingsplan mot mobbing" og Hjerteprogrammet er viktige verktøy i dette arbeidet.

Dette barnehageåret vil Skogly ha lek og vennskap som satsningsområde, med fokus på sosial kompetanse, språk og voksenrollen. Leken er en av barns viktigste uttrykksformer og gjennom lekende samspill får barna mulighet til å uttrykke og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. I lek gjør barn erfaringer. De utforsker, prøver ut, får kunnskaper, og utvikler selvtillit og egen selvfølelse. i Skogly barnehage skal ALLE barn ha positive opplevelser med andre, og vi skal sikre oss at ALLE barn har en venn i barnehagen. "Handlingsplan mot mobbing" og Hjerteprogrammet er viktige verktøy i dette arbeidet.

Avdelinger

Harestua

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Ekornstua

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Revehiet

28 verdifulle barn

3 - 6 år

Bjørnehiet

28 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Skogly

Dokumenter fra Læringsverkstedet