Idrett

Pedagogisk idrett, er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. Pedagogikken kommer før idretten, slik at idrett, lek og bevegelse anvendes for å nå pedagogiske mål. Det kan for eksempel være å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.

Barns kroppslige læring inkluderes i det pedagogiske arbeidet. Vi har fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få positive opplevelser, i håp om at de tar med seg gode vaner og erfaringer videre i livet.

Sentralt i konseptet er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag.

Barn kledd ut som klovner

DoReMi

 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Les mer om DoReMi

Idrett

 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Les mer om Idrett

Natur

 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Les mer om Natur

Solkollen

 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling
Les mer om Solkollen