Idrett

Pedagogisk idrett, er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. Pedagogikken kommer før idretten, slik at idrett, lek og bevegelse anvendes for å nå pedagogiske mål. Det kan for eksempel være å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.

Page 3 Image 3

Barns kroppslige læring inkluderes i det pedagogiske arbeidet. Vi har fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få positive opplevelser, i håp om at de tar med seg gode vaner og erfaringer videre i livet.

Sentralt i konseptet er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag.

Page 1 Image 1
Doremi

DoReMi

 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Les mer om DoReMi
Idrett

Idrett

 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Les mer om Idrett
Naturbarnehager

Natur

 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Les mer om Natur
Solkollen

Solkollen

 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling
Les mer om Solkollen