Læringsverkstedet Bekkeveien Idrettsbarnehage

Velkommen til Bekkeveien Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Bekkeveien Idrettsbarnehage åpnet i august 2016 og ligger flott til på Billingstad i Asker kommune, med kort avstand til offentlig kommunikasjon. Barnehagens nærområde tilbyr varierte muligheter for korte og lengre turer, og er preget av både nærhet til natur, men også til det urbane liv.

Barnehagen har fire avdelinger, to småbarn (1-3 år) og to storebarn (3-6 år), og totalt er det plass til 78 barn. Vi er så heldige at vi har verdens beste kokk, Morten, med oss på laget. Han holder til på toppen av barnehagen, og sørger for at vi får i oss sunn og næringsrik mat hver dag. Vi drifter etter en ukerytme «inne, ute, hall og på tur», som gjør at barna skal få opplevelser på alle disse arenaene i løpet av en uke.

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som vi tar med oss hver dag i møte med barn og foreldre.

Velkommen til oss! 💗

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Bekkeveien 1,1396 Billingstad
Vis i kart

37071528
bekkeveien@laringsverkstedet.no

78 barn
4 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 650,-

Styrer
Janicke Furuhaug

Janicke Furuhaug

Startet å jobbe i barnehage i 1998. - Utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus med fordypning i språk og matematikk. - Etterutdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus - språkforståelse hos barn i alderen 1-6 år. - Nasjonal lederutdannelse ved Handelshøyskolen BI. - Sitter i styret til lokallaget i Asker PBL - Private barnehagers landsforbund.

99472109
bekkeveien@laringsverkstedet.no

Hvorfor idrett?

Som idrettsbarnehage ønsker vi at alle barn skal bli trygge på seg selv gjennom å ha fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. Vi skal ha et ekstra fokus på fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse, og målet er at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede i Bekkeveien barnehagen.

En aktiv kropp sanser omverden gjennom berøring, lukt, smak, syn og hørsel. Uten denne evnen til sansing og persepsjon blir det vanskelig å eksistere som reflekterende mennesker med språk og identitet. Videre er gode motoriske ferdigheter viktige både ved skriveaktiviteter og artikulasjon, og god motorikk er grunnlaget for et positivt selvbilde. Godt selvbilde vil i neste omgang være viktig for all innlæring, også lese- og skriveopplæring i skolen.

Barn er født med bevegelsesglede. Bevegelsesglede er gleden ved å oppleve fysisk mestring, og vi ønsker å ta vare på den gleden og styrke den. Vi vil tilrettelegger for gode mestringsopplevelser gjennom varierte fysiske aktiviteter tilpasset barnets alder og utvikling. Ved å bruke pedagogisk idrett som metode baserer vi oss på at alle barn lærer å utvikle seg igjennom å bruke kroppen. Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål i hverdagen.

Fokusområde for Bekkeveien Idrettsbarnehage

I Læringsverkstedet Bekkeveien barnehage ønsker vi å satse på «et godt måltid» Læringsverkstedet har utviklet sitt eget matkonspet «Et godt måltid» i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag...

I Læringsverkstedet Bekkeveien barnehage ønsker vi å satse på «et godt måltid»

Læringsverkstedet har utviklet sitt eget matkonspet «Et godt måltid» i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag. Samarbeidet med Arne og Frode gir oss kunnskap om nye smaker og matretter, norsk kulturarv, samt den viktige koblingen mellom mat, natur og helse.

Mat er en viktig del av alle kulturer og måltidet gir barn og voksne anledning til å samles i fellesskap rundt bordet. «Et godt måltid» er mer enn mat. Det handler om smak, mattradisjoner og råvarer, men også om matlaging og måltider som pedagogiske aktiviteter som inkluderer og legger til rette for barns medvirkning og deltakelse. I barnehagen er også måltider en viktig arena for arbeid med sosial kompetanse, barns vennskap og forebygging av mobbing. Vi ønsker at barna skal bli glade i mat, våge å teste nye smaker, utvikle nye vaner, oppleve fellesskap, mestring og glede ved å klare selv, samles rundt bordet og dele måltider med andre.

I møte med det gode måltid skal vi hver dag jobbe for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtaler, refleksjon, læring og fellesskap for alle barn og voksne. Vi skal vise barna alle verdiene et godt måltid kan gi oss!

Avdelinger

Grønn

24 barn

3 - 5 år

Orange

24 barn

3 - 5 år

Blå

15 barn

1 - 2 år

Gul

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Bekkeveien Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet