Læringsverkstedet Lysaker Idrettsbarnehage

Velkommen til Lysaker Idrettsbarnehage

Lysaker Idrettsbarnehage er en barnehage med 6 avdelinger. Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål.

Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Fornebuveien 39,1366 Lysaker
Vis i kart

45268002
lysaker@laringsverkstedet.no

102 barn
6 avdelinger
32 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 800,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Tone Sandstå

Tone Sandstå

Ledige barnehageplasser

Fokusområde for Lysaker Idrettsbarnehage

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har...

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Du kan lese mer om dette i årsplanen vår

Link: https://backstage.mykid.no/templates/show/yearplan/84/2846

Avdelinger

Copernicus

19 barn

3 - 6 år

Cura

14 barn

Fiducia

13 barn

Gaudium

19 barn

3 - 6 år

Motus

24 barn

3 - 6 år

Sensus

13 barn

Dokumenter fra Lysaker Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet