Læringsverkstedet Nonneseter Idrettsbarnehage

Velkommen til Nonneseter Idrettsbarnehage

Nonneseter Idrettsbarnehage ligger sentralt plassert på Grønland i Oslo sentrum. Vårt fokus er at barna skal leke og lære gjennom bruk av kroppen sin, og oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Grønlandsleiret 71,0190 Oslo
Vis i kart

37071632
nonneseter@laringsverkstedet.no

75 barn
5 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 750,-

Fokusområde for Nonneseter Idrettsbarnehage

Nonneseter Idrettsbarnehage er lokalisert i bydel Gamle Oslo. Barnehagen åpnet 31.august 2017. Vi har flotte, lyse, nyoppussede lokaler med store avdelings- og oppholdsrom. I våre lokaler har hver avdeling sitt...

Nonneseter Idrettsbarnehage er lokalisert i bydel Gamle Oslo. Barnehagen åpnet 31.august 2017. Vi har flotte, lyse, nyoppussede lokaler med store avdelings- og oppholdsrom. I våre lokaler har hver avdeling sitt eget avdelingsrom. Som Læringsverkstedets idrettsbarnehage har vi også egne verkstedsrom – matteverksted, språkverksted, kreativt verksted og motorikkrom. Hvert verksted er et tilrettelagt miljø som skal stimulere til en mengde ulike lekeformer. Alle rommene og stasjonene har ulike utfordringer til de ulike aldersgruppene, slik at barna skal kunne leke på sin egen måte og dermed få stor grad av medbestemmelse. I tillegg har vi en gymsal der vi legger til rette for fysisk-motorisk lek, hvor barna får utfordret seg både fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt. Vårt konsept som idrettsbarnehage er bygget opp rundt en ukerytme med inne-ute-hall-tur. Det betyr at barna skal få opplevelser på alle disse arenaene i løpet av en uke, kombinert med opphold i og aktiviteter fra de ulike verkstedsrommene. Vi jobber etter en metode som kalles "pedagogisk idrett". Dette betyr at vi bruker elementer fra idrett, lek og bevegelse for å nå våre pedagogiske mål. Barnehagen jobber ikke med særidretter, men bruker elementer fra ulike idretter. Vårt hovedmål er at barna skal føle seg verdifulle gjennom å oppleve bevegelsesglede og matglede hver eneste dag. Det er våre idrettspedagoger som er ansvarlige for å lage konkrete saltoplaner og forslag til aktiviteter med utgangspunkt i vår bevegelsessirkel. I tillegg til dette lager de også forslag til månedens turtips og månedens lek. Alle ansatte er ansvarlige for gjennomføring av både saltoplaner og aktiviteter. Vi serverer frokost, varm lunsj og nystekte rundstykker/brød hver dag. Kostholdet i barnehagen er basert på Læringsverkstedets matprogram "Et godt måltid", som tar utgangspunkt i helsemyndighetenes anbefalinger og med fokus på norsk mattradisjon. Barna er medvirkende inne på kjøkkenet, og skal få en begynnende forståelse for mat og matkultur gjennom "fra jord til bord". Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage er en barnehage med både språklig og kulturelt mangfold. Dette ser vi på som en stor ressurs vi kan dra nytte av, og vi ser at barn får økt respekt og toleranse for hverandre.

Avdelinger

Fibularis

15 barn

1 - 3 år

Plantaris

15 barn

1 - 3 år

Femoralis

24 barn

3 - 6 år

Tibialis

21 barn

3 - 6 år

Maximus

Dokumenter fra Nonneseter Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet