Haugeråsen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 78 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi åpnet i september 2011, og ligger flott til på Haugeråsen, mellom Slattum og Kjul. Kort vei til buss og innfartsparkering. Vi har store flotte lokaler, med god utsikt utover dalen. Vi har 4 avdelinger fordelt på to etasjer, i underetasjen har vi personalrom, kontorer og møterom. Vi har allsidige aktiviteter for og med barna, daglige samlingsstunder, grupper og masse lek. Mat er et viktig fokus hos oss, vi har en matansvarlig som hver dag lager lunch i barnehagen, i løpet av uka har vi kjøtt, fisk, grøt/suppe, hjemmelagde rundstykker/brød med pålegg og variert turmat til lunch. Maten blir i størst mulig grad lagd fra bunn av, og måltidene er satt sammen slik at det blir ernæringsrike måltider. Barna er med å lager og forbereder mat, og hjelper til etter måltidene. Under måltidene er vi opptatt av at det skal være god stemning og gode samtaler rundt bordet. Vi serverer også ettermiddagsmåltid med knekkebrød/brød med pålegg og frukt. Barn som har allergier eller behov for spesialmat får tilpasset matserveringen. Frokost har barna med selv. Vi har satt noen ord på hvordan vi som jobber i barnehagen skal være. Vi skal ha et HJERTE for hverandre, dette innebærer at personalet på Haugeråsen skal: Hjelpe – vi ønsker å hjelpe barna slik at de blir den beste utgaven av seg selv, de skal bli trygge på seg selv og utvikle selvstendighet og et godt selvbilde. Vi vil hjelpe foreldrene med gi barna en god oppvekst og ta godt vare på barna i barnehagen. Et godt samarbeid er viktig for at vi skal få det til. Jeg-budskap – vi i barnehagen skal være kompetente fagfolk, vi skal ha et personlig budskap med bakgrunn i vår kompetanse. Vi har et personlig ansvar for gi barna en god hverdag i barnehagen! Engasjert – vi skal være engasjerte i barna og deres verden. Vi skal også være engasjerte i barnehagen som helhet. Raus – vi skal være rause, ha et varmt fang og ta avgjørelser som gagner barna Tilbakemeldinger – vi skal gi tilbakemeldinger til foreldrene om hvordan barnets hverdag er i barnehagen. Barna skal få tilbakemeldinger på gode handlinger og på at de blir sett og hørt! Ekte – vi skal være ærlige og oppriktige i vårt møte med barn og foreldre. Dette ønsker vi at skal gjennomsyre oss i barnehage,n og være med å gi barna et godt grunnlag! Vi er her for barna! I toppetasjen holder Blå og Gul til, de har inntil 14 barn fra 0-3 år på hver av avdelingene. Avdelingene samarbeider tett, så de blir godt kjent på tvers. De har i tillegg til avdelingene: eget kjøkken, garderober og motorikkrom. De har lett tilgang til det lille uteområdet foran barnehagen, og til takterrassen. Tar de trappa eller heisen ned kommer de til verkstederommene og den store utelekeplassen. I mellometasjen holder Grønn og Orange til. I år har vi 23 førskolebarn, de går på Grønn avdeling og har 4,2 ansatte. På Orange har vi en stor 2-4 årsgruppe med inntil 27 barn og 5 ansatte. De store gruppene blir delt i 3-4 grupper deler av dagen. Matansvarlig og styrer er ressurser som brukes på hele huset og på tvers av avdelingene. Avdelingene ligger vegg i vegg med de ulike verkstederommene. Gymsalen og mattevekstedet ligger i Orange-fløyen. Hjerte-, språk- og kreativt verksted, i tillegg til kjøkken, ligger i Grønn-fløyen. Alle avdelingene har hver sin dag på hvert av verkstedrommene, og minst en turdag i løpet av uka.

Fokusområde for Haugeråsen

Læringsverkstedets satsningsområde Læringsverkstedet har fokus på relasjonskompetanse. Vi skal være lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og...

Læringsverkstedets satsningsområde
Læringsverkstedet har fokus på relasjonskompetanse. Vi skal være lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør , hever kvaliteten. Det bidrar til skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.
Hele livet vårt formes gjennom relasjoner vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn, og mellom barn, er særlig viktig for kvaliteten i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.
Barnehagens satsingsområde
Vi har helt siden oppstart i 2011 hatt fokus på å «se barnet». Vi skal i år ha ekstra fokus på Hvordan gode relasjoner kan skape et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø.Vi bruker løsningsfokusert tilnærming (LØFT) personalet får jevnlig veiledning.Vi skal møte barna der de er, anerkjenne de og hjelpe de til å sette ord på sine emosjoner. Vi skal være tilstede i barnas følelser. Vi skal være en trygg havn når de trenger det, og gi dem utfordringer da de trenger detVi skal ha fokus på forebygging av mobbing, og sette inn tiltak dersom mobbing oppstår. Jobbe for at barna skal føle trygghet, vennskap og tilhørighet. Jobbe strukturert med å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanseVi skal jobbe med barnas språkutviklingKommunens satsingsområde
Nittedal kommune er med på en satsing fra utdanningsdirektoratet som handler om inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi deltar i utviklingsarbeid og kompetanseheving på området. Dette går som hånd i hanske med våre egne satsingsområderI Nittedal har vi et godt samarbeid med kommunen, det arrangeres jevnlige styrersamlinger, arbeidsgrupper, nettverk for nyutdannede og det tilbys gode kurs. Nittedals-barnehagene har utarbeidet en del felles retningslinjer og mål, f.eks. når det gjelder tidlig innsats, Bedre tverrfaglig innsats, oppstartsamtale, overgang barnehage-skole og medisinering i barnehagen. Disse følger vi hos.
Nittedalsbarnehagenes motto er: «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene»


Det betyr at vi jobber for at barna skal få:


- magiske øyeblikk og gode opplevelser


- varierte utfordringer som skaper glede og nysgjerrighet


- rike muligheter for utfoldelse i skog og mark


Vi samarbeider der vi kan – samtidig som vi får beholde vårt særpreg.

Avdelinger

Grønn

23 verdifulle barn

5 - 6 år

Orange

27 verdifulle barn

2 - 4 år

Gul

14 verdifulle barn

Blå

14 verdifulle barn

Kjøkken

Styrer/kontor

Dokumenter fra Haugeråsen

Dokumenter fra Læringsverkstedet