Læringsverkstedet Haugeråsen Idrettsbarnehage

Velkommen til Haugeråsen Idrettsbarnehage

Ta gjerne kontakt på tlf 37071533 for å få mer informasjon om oss

  • Mat og måltider er et viktig fokus hos oss, vi har en matansvarlig på huset. Maten blir i størst mulig grad lagd fra bunn av, og måltidene er satt sammen slik at det blir ernæringsrike måltider. Barna er med å lager og forbereder mat, og hjelper til etter måltidene. Under måltidene er vi opptatt av at det skal være god stemning og gode samtaler rundt bordet. Vi serverer alle måltider. Drikke og frukt/grønt serverer vi til alle måltider.
  • Vi ligger flott til på Haugeråsen, mellom Slattum og Kjul. Kort vei til buss og innfartsparkering. Vi har store flotte lokaler, med god utsikt utover dalen. Mange spennende fagrom, og egen gymsal og motorikkrom.
  • Vi har 4 avdelinger fordelt på to etasjer. Vi har allsidige aktiviteter for og med barna, samlingsstunder, smågrupper og masse lek.
  • Vi har et kompetent personale der hele personalet har vært med på en 2-årig utdanning i inkluderende læringsmiljø.
  • Vi har satt noen ord på hvordan vi som jobber i barnehagen skal være. Vi skal ha et HJERTE for hverandre, dette innebærer at personalet på Haugeråsen skal ha/være: Hjelpe, ha Jeg-budskap, Engasjerte, Rause, gi Tilbakemeldinger, Ekte. Dette ønsker vi at skal gjennomsyre oss i barnehagen, og være med å gi barna et godt grunnlag! Vi er her for barna!
  • FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK Læringsverkstedet Haugeråsen idrettsbarnehage her vil du kunne se litt av det morsomme vi holder på med, og få et innblikk i hverdagen vår! Du kan også finne videoer der foreldrene forteller om sine opplevelser.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Haugeråsen 16, Haugeråsen 16,1480 Slattum
Vis i kart

37071533
Haugerasen@laringsverkstedet.no

72 barn
4 avdelinger
17 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 600,-

Styrer
Lena Anett Lund

Vi ligger flott til, vi har store gode lokaler med mange spennende verkstedrom og både gymsal og motorikkrom. Uteområdet er ikke det flotteste ved første øyekast, men ungene storkoser seg og det er utfordringer for alle, de yngste kan stabbe seg frem på kunstgresset på takterrassen, mens de større kan løpe bakker opp og ned mellom de ulike platåene og områdene på nedsiden av barnehagen. Vi har også et fantastisk nærmiljø vi bruker!

Vi er vel aller mest kjent for våre gode måltider og matgleden barna får hos oss. Vi har også et meget kompetent og stabilt personale som møter barn og foreldre hver dag!

Fokusområde for Haugeråsen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedets satsningsområde har fokus på relasjonskompetanse. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd...

Læringsverkstedets satsningsområde har fokus på relasjonskompetanse. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør , hever kvaliteten. Det bidrar til skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Hele livet vårt formes gjennom relasjoner vi har til andre mennesker. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

I tillegg til det psykososiale miljøet er vi opptatt av matglede og bevegelsesglede. Fra høsten 2021 blir vi idrettsbarnehage, da vil vi ha mer fokus på bevegelseslek, aktiviteter og planer for hvordan vi skal legge dette inn i planene.

Nittedals-barnehagene har utarbeidet en del felles retningslinjer og mål, f.eks. når det gjelder tidlig innsats, Bedre tverrfaglig innsats, oppstartsamtale, overgang barnehage-skole og medisinering i barnehagen. Nittedalsbarnehagenes motto er: «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene»

Avdelinger

Grønn

24 barn

4 - 6 år

Orange

24 barn

2 - 4 år

Blå

12 barn

Gul

12 barn

Dokumenter fra Haugeråsen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet