Haugeråsen Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 60 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

VI HAR LEDIGE PLASSER FRA AUGUST 2020! Ta kontakt på tlf 41536971

 • Vi skal bli IDRETTSBARNEHAGE, i barnehageåret 2020/2021 skal vi begynne å bruke konseptet, før vi høsten 2021 skal bli en fullverdig idrettsbarnehage. Fokuset vil da i tillegg til matglede og et godt psykososialt miljø være BEVEGELSESGLEDE! Vi vil bruke ressursene vi har i nærmiljøet og på huset, og samtidig knytte et nettverk med samarbeidspartnere.
 • Vi skal være lokalt best - med relasjoner og inkluderende miljø som en rød tråd i alt vi gjør!
 • Vi er en ligger flott til på Haugeråsen, mellom Slattum og Kjul. Kort vei til buss og innfartsparkering. Vi har store flotte lokaler, med god utsikt utover dalen. Mange spennende fagrom, og egen gymsal og motorikkrom.
 • Vi har 4 avdelinger fordelt på to etasjer. Vi har allsidige aktiviteter for og med barna, samlingsstunder, smågrupper og masse lek.
 • Vi har et kompetent personale der alle er med på en utdanning i inkluderende læringsmiljø. Full pedagogdekning, og mange ansatte med videreutdanning.
 • Mat og måltider er et viktig fokus hos oss, vi har en matansvarlig på huset. Maten blir i størst mulig grad lagd fra bunn av, og måltidene er satt sammen slik at det blir ernæringsrike måltider. Barna er med å lager og forbereder mat, og hjelper til etter måltidene. Under måltidene er vi opptatt av at det skal være god stemning og gode samtaler rundt bordet. Vi serverer alle måltider bortsett fra frokost. Drikke og frukt/grønt serverer vi til alle måltider.
 • Vi har satt noen ord på hvordan vi som jobber i barnehagen skal være. Vi skal ha et HJERTE for hverandre, dette innebærer at personalet på Haugeråsen skal ha/være: Hjelpe, ha Jeg-budskap, Engasjerte, Rause, gi Tilbakemeldinger, Ekte. Dette ønsker vi at skal gjennomsyre oss i barnehagen, og være med å gi barna et godt grunnlag! Vi er her for barna!

Fokusområde for Haugeråsen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedets satsningsområde Læringsverkstedet har fokus på relasjonskompetanse. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød...

Læringsverkstedets satsningsområde Læringsverkstedet har fokus på relasjonskompetanse. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør , hever kvaliteten. Det bidrar til skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Hele livet vårt formes gjennom relasjoner vi har til andre mennesker.

Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Vi bruker løsningsfokusert tilnærming (LØFT).Vi skal møte barna der de er, anerkjenne de og hjelpe de til å sette ord på sine emosjoner. Vi skal være tilstede i barnas følelser. Vi skal være en trygg havn når de trenger det, og gi dem utfordringer da de trenger det

Nittedals-barnehagene har utarbeidet en del felles retningslinjer og mål, f.eks. når det gjelder tidlig innsats, Bedre tverrfaglig innsats, oppstartsamtale, overgang barnehage-skole og medisinering i barnehagen. Nittedalsbarnehagenes motto er: «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene»

Avdelinger

Grønn

24 barn

4 - 6 år

Orange

24 barn

2 - 4 år

Blå

12 barn

Gul

Dokumenter fra Haugeråsen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet