Læringsverkstedet Olsvika Idrettsbarnehage

Velkommen til Olsvika Idrettsbarnehage

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Nyelvmyrvegen 11,6019 Ålesund
Vis i kart

94024618
olsvika@laringsverkstedet.no

127 barn
7 avdelinger
44 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 525,-

Velkommen til Læringsverkstedet Olsvika Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Olsvika holder til i Olsvika i indre bydel i Ålesund kommune. Barnehagen ligger i et barnevennlig område med naturskjønne omgivelser rundt oss med nærhet til både skog og sjø. Det er tre minutter med bil til Moa hvor der er bibliotek, svømmehall, kjøpesentre og m.m.

Vi er en Idrettsbarnehage, og vi har som mål at barna våre hver dag skal oppleve bevegelsesglede, lek, vennskap, samspill, trygghet og mestring. Barn som er glade i å bevege seg får et godt utgangspunkt for resten av livet.

Læringsverkstedet Olsvika Idrettsbarnehage har 7 avdelinger, fire småbarnsavdelinger 0-2 år, to mellomavdelinger 2-5 år, en førskoleavdeling 5-6 år med eget opplegg for skolestarterne.

Barnehagen har flere forskjellige aktivitetsrom som gymsal hvor vi legger til rette for fysisk utfoldelse og kreativ lek, musikkrom der det er bevegelse i gulvet og barna kan føle rytmen når vi spiller musikk og synger, sanserom som stimulerer til lek eller til ro og hjerterom hvor barna lærer om vår hjertekultur som handler om inkludering og ha hjerte for hverandre, der vi styrker barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill gjennom lek, kroppslig læring, aktive barn og voksne.

Vi er opptatt av at barna skal få opplevelser og bevegelsesglede på mange arenaer, både inne, ute og på tur. Vi har et trygt og oversiktlig uteområde oppe for de minste barna, og et mer utfordrende uteområde for de større barna nede. Siden uteområdet er avdelt, kan de største få utfolde seg med passende utfordringer, mens de minste kan få ro og rom til å ta trygge steg på uteområdet.

Barnehagen er en fullkostbarnehage og serverer dermed frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag. Vi har fokus på det gode måltidet og serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltider. Det er viktig at barna får erfare og oppleve matglede, og gjennom et sunt kosthold får gode holdninger som de tar med seg videre i livet.

Barnehagen har egen minibuss, Vennebussen, som deles med tre andre barnehager i nærmiljøet. Vi har egen bussjåfør som tar oss med på spennende og varierte turmål og på ulike arrangementer. I tillegg har barnehagen eget naust og båt, noe som gir oss en spesiell nærhet til naturen ved og på sjøen.

Personalgruppen vår består av en kjempefin gjeng med ulike erfaringer, fartstid og bakgrunn, men alle er genuint opptatt av å ha hjerte for hverandre både barn, foreldre og ansatte.

Hjertelig velkommen til Læringsverkstedet Olsvika Idrettsbarnehage!

Ta gjerne kontakt med oss!

Mobilnummer: 94 02 46 18

Eva Mari Aarø, styrer i Læringsverkstedet Olsvika barnehage.

Avdelinger:

Faxaflòi Småbarn 0-2 år

Litlalaxi Småbarn 0-2 år

Gullfoss Småbarn 0-2 år

Mosi Småbarn 0-2 år

Himinn Mellomstore 2-5 år

Solaruppras Mellomstore 2-5 år

Maximus Storbarn 5-6 år

Vi har åpent 07.00 – 17.00 mandag til fredag

Fokusområde for Olsvika Idrettsbarnehage

Barnehagen deltar i et utviklingsarbeid "Rekomp" i regi av Ålesund kommune i samarbeid med bl.a Høyskolen i Volda om barnehagebasert utviklingsarbeid for ansatte i barnehagene. Rekomp er en regional ordning...

Barnehagen deltar i et utviklingsarbeid "Rekomp" i regi av Ålesund kommune i samarbeid med bl.a Høyskolen i Volda om barnehagebasert utviklingsarbeid for ansatte i barnehagene.

Rekomp er en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen. Det skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordningen er et av flere virkemiddel som skal sikre at barn skal få et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Dette barnehageåret har vi som tema «Utforming av det fysiske miljøet og rommets betydning for språklig bevissthet»

Språk er grunnleggende for relasjonene mellom barna. Det er nettopp gjennom språket vi opplever fellesskap med andre. I hverdagen i barnehagen ser vi viktigheten med språket for relasjonsbygging, trivsel og vennskap.

Vi skal jobbe med å være oppmerksom på barnas språk, relasjoner, sosial mestring og vennskap, og vi jobber med hvordan det fysiske miljøet i barnehagen kan styrke bevisstheten rundt aktivt bruk av språket. Personalet må jobbe bevisst med sin rolle; å hjelpe barn med språkglede og mestring i samhandling og samarbeid med andre barn og voksne..

Vi bygger hjertekultur i vår barnehage, det vil si at vi jobber for et hjertevarmt miljø der alle skal være inkludert og at vi har omsorg for hverandre. Vi ønsker å styrke barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill gjennom lek, bevegelsesglede, aktive barn og voksne der vi skaper et inkluderende fellesskap. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid og vi har som mål at alle barn skal få oppleve bevegelsesglede hver dag! Relasjonsbygging er viktig i alt vi gjør, der vi lærer om å ha hjerte for seg selv, for andre og etter hvert hjerte for verden. Vi ønsker at både dere foreldre og ansatte i barnehagen vår jobber sammen om et felles mål om å få "Verdens Viktigste verdier til å vokse!"

Avdelinger

Faxafloi

15 barn

1 - 2 år

Gullfoss

15 barn

1 - 2 år

Himinn

18 barn

2 - 5 år

Litlalaxi

16 barn

1 - 2 år

Mosi

15 barn

1 - 2 år

Solaruppras

23 barn

2 - 5 år

Maximus

25 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Olsvika Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet