Velkommen til Østmarka Idrettsbarnehage

Østmarka Idrettsbarnehage er en barnehage med 8 avdelinger. Barnehagen ligger i enden av et boligområde med Østmarka som nærmeste nabo.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Hellerudveien 86,0687 Oslo
Vis i kart


ostmarka@laringsverkstedet.no

136 barn
8 avdelinger
38 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 695,-

Styrer
Carina Willander

Jeg er styrer i barnehagen, og har jobbet her siden 2011. Først som ped.leder, så som fagleder og startet som styrer i 2014. Jeg er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning fra BI (styrerutdanningen, 2016) og holder på med Juss for ledere ved UIO våren 2022. Min nærmeste kollega er fagleder Cathrine Weberg. Vi er ett tett team som sammen jobber for at Østmarka Idrettsbarnehage skal fortsette å være verdens beste barnehage, hvor verdens viktigste verdier skal vokse.

99293194
ostmarka@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Østmarka Idrettsbarnehage

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og...

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger

Calcaneus

22 barn

3 - 6 år

Femur

14 barn

1 - 2 år

Fibula

14 barn

1 - 2 år

Humerus

22 barn

3 - 6 år

Radius

18 barn

3 - 6 år

Talus

18 barn

3 - 6 år

Tibia

14 barn

1 - 2 år

Ulna

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Østmarka Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet