Læringsverkstedet Folkeparken Idrettsbarnehage

Velkommen til Folkeparken Idrettsbarnehage

Læringsverkstede Folkeparken Idrettsbarnehage ligger sentralt til på Dal, nederst i Dalsliene, rett på baksiden av Coop Marked og med gangavstand til Dal togstasjon og bussholdeplassen både til Jessheim og Eidsvoll. Læringsverkstedet Folkeparken idrettsbarnehage er en flott og spennende barnehage som åpnet i august 2009 og utvidet i august 2012. Vi har 4 småbarnsbaser 0-3 år og 4 storebarnsbaser 3-6år.

Vi er en idrettsbarnehage hvor fokuset dette barnehageåret vil være Gode relasjoner i barnehagen med under tema:livsmestring,bevegelsesglede og et godt måltid. I vår barnehage bruke vi idrett,lek og bevegelse for å nå de pedagogiske mål. Vi bruker pedagogisk idrett som betyr at vi arbeider med å utvikle hele mennesket, både fysisk,psykisk,kognitiv og sosialt.

Barnehagen har en stor gymsal med buldrevegg hvor vi har felles leker ,hinderløyper etc. Og et et flott uteområde med bla.akebakke,gapahuk og lavo hvor vi også kan nyte et godt måltid på bål. Et nærområde med fine skogsmuligheter og Dal IL med fotballbane og BMX bane. Hver dag leker barna mye ute sammen med engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark med temabaserte aktiviteter . Vi deler barnegruppene opp i mindre grupper i løpet av hele barnehagedagen, for å kunne lage mer ro rundt de ulike aktivitetene. Barna opplever hver måned en spesiell happening som bibliokteksbesøk, idrettsdag,eksperimenter m.m. Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk-førmatematikk- kreativitet-natur & miljø- sosial kompetanse. I løpet av året har vi ulike aktivitetsdager bla Barnas maraton dag, vinterleker og for skolestarterne inviterer vi de nærliggende barnehagene til Fotball cup. På småbarn har vi vanntilvenning i mini bassenget vårt, her får de erfare og kjenne på å få vann i ansiktet og duppe hode under vann, skolestarterne våre har svømme trening på Råholt bad etter jul- her leker vi og øver på å bli trygge i vann. 2-årsklubben vår har danselek hver uke med vår egen dansepedagog.

Vi har en egen kjøkkenassistent med fokus på variert og sunt kosthold. Vi har matgrupper med mindre barnegrupper, her er matkultur og smaksopplevelser viktig. Vi er en del av prosjektet "Et godt måltid" som er i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag.

Barnehagen er praksisbarnehage for barnehagelærere, videregåendeskole,ungdomskole, arbeids- og språkpraksis. Å ha studenter i barnehagen er med på å innføre ny teori og forskning i utviklingen av våre barnehager. Vi er en stor unik bukett med god spredning både i alder,kjønn og kultur og det er pedagoger på alle basene, fagarbeidere og assistenter i ulike stillinger, med godt samarbeid på tvers av de ulike basene.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:15

Folkeparken 17,2072 Dal
Vis i kart

41538040
folkeparken@laringsverkstedet.no

157 barn
8 avdelinger
53 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Linda Therese Griffiths

Styrer Linda Therese Griffiths har over 25års erfaring fra barnehage, som assistent, pedagogisk leder og 14års erfaring som styrer. Vært styrer i Læringsverkstedet siden 2011. Utdannet førskolelærer, videreutdannet bla med Nasjonal lederutdanning for styrere, veiledningskompetanse, relasjonskompetanse, Barns seksualitet,kropp & identitet og Livsmestring i barnehage. Har vært i Folkeparken Idrettsbarnehage siden 2013 og trives godt med alle de flotte barna,foreldre og ansatte.

+4741538040
folkeparken@laringsverkstedet.no

Læringsverkstedet Folkeparken Idrettsbarnehage

Fokusområde for Folkeparken Idrettsbarnehage

I Folkeparken Idrettsbarnehage har vi dette barnehageåret fokus på følgende: Gode relasjoner i barnehagen hvor vi jobber med undertemaene bevegelseglede,matglede og livsmestring. I rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver,står det...

I Folkeparken Idrettsbarnehage har vi dette barnehageåret fokus på følgende: Gode relasjoner i barnehagen hvor vi jobber med undertemaene bevegelseglede,matglede og livsmestring. I rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver,står det at barnehagen skal aktivt legge tilrette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna,som grunnlag for trivsel,glede og mestring.

Livsmestring handler om å forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. I arbeidet mot dette har vi fokus på å fremme barns psykiske og fysiske helse. Barnehagen skal legge tilrette for gode utviklingsmuligheter, der glede og mestring er sentral. Alle barn skal føle seg ivaretatt og støtte i barnehagehverdagen. Matglede- et godt måltid, krever aktive voksne som er beviste i situasjonen. Man må snakke positivt om maten,og oppmuntre til å smake. Å skape entusiasme og engasjement ved å ta med barna i prosessen. F.eks.ved å delta som ukens hjelper. Vi har fokus på den gode måltidssituasjonen, og stemningen rundt bordet. Vi bruker måltidet som en pedaogisk arena,deriblant språkstimulering og sosial trening.

Og med matglede og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp og livsmestring.

Avdelinger

Gul

14 barn

Lilla

14 barn

Natur

25 barn

3 - 6 år

Orange

14 barn

Rød 1

25 barn

3 - 6 år

Turkis

25 barn

3 - 6 år

Blå

15 barn

Rød 2

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Folkeparken Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet