Læringsverkstedet Fornebu Idrettsbarnehage

Velkommen til Fornebu Idrettsbarnehage

Velkommen til oss i Fornebu Idrettsbarnehage.

Barnehagen vår består av 9 avdelinger, et stort uteområde og lyse og trivelige avdelinger. Barnehagen har et eget storkjøkken hvor kokken vår tilbereder alle måltider og en egen hall hvor våre kjære idrettspedagoger bidrar til bevegelsesglede. Barnehagen ligger flott til med et nærmiljø som byr på spennende og innholdsrike turer til sjø, skog og tilhøende bålplasser. I tillegg lar vi oss inspirrere av kulturarven vår her ute fra det som tidligere var Fornebu flyplass.

Vi som jobber i Fornebu Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag. Pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid.

Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Vi er opptatt av å gi barna varierte opplevelser inne, ute, i hall og på tur.

Vi har stort fokus på voksenrollen. Vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Bjørnenga 1,1364 Fornebu
Vis i kart

37071977
fornebu@laringsverkstedet.no

135 barn
9 avdelinger
51 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 800,-

Fokusområde for Fornebu Idrettsbarnehage

Vi fokuserer på at barna skal ha et sunt forhold til mat og aktivitet. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Vi fokuserer på at barna skal ha et sunt forhold til mat og aktivitet. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Avdelinger

Ascensus

24 barn

3 - 6 år

Cursus

18 barn

3 - 6 år

Ludus

12 barn

1 - 3 år

Plausus

12 barn

1 - 3 år

Repimus

12 barn

1 - 3 år

Rhythmus

18 barn

3 - 6 år

Saltatus

18 barn

3 - 6 år

Saltus

12 barn

1 - 2 år

Jactus

9 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Fornebu Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet