Fornebu Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:30 — 17:00

 • 144 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  695,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til oss i Fornebu Idrettsbarnehage Fornebu Idrettsbarnehage har 8 avdelinger. Vi har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken med egen kokk og hall, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Fornebu byr på fine turopplevelser blant barn og voksne. Blant annet har vi stedet som barna har valgt å kalle for månetoppen. Her er det skog, bålplass og sittegrupper. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Fokusområde for Fornebu Idrettsbarnehage

Vi fokuserer på at barna skal ha et sunt forhold til mat og aktivitet. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Vi fokuserer på at barna skal ha et sunt forhold til mat og aktivitet. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Avdelinger

Ascensus

24 barn

3 - 6 år

Cursus

24 barn

3 - 6 år

Ludus

12 barn

1 - 2 år

Plausus

12 barn

1 - 3 år

Repimus

12 barn

1 - 2 år

Rhythmus

24 barn

3 - 5 år

Saltatus

24 barn

3 - 5 år

Saltus

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Fornebu Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet