Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage

Velkommen til Trålveien Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage er en 4 avdelings barnehage i Bodø. Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Bodøsjøen/Alstad området, og vår egen minibuss med Læringsvennene tar oss med til kjente referanseområder i nærmiljøet. Flotte naturområder har vi også i umiddelbar nærhet for de aller yngste barna. Besøk gjerne vår egen Facebookside, Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage.

Vi har fullkost og serverer 3 måltider til barna i løpet av en barnehagedag i regi av Et godt måltid. Hver dag serverer vi varmmat som består av fiskeretter, vegetarretter og supper. Trykk her for å lese mer om Et godt måltid.

Fra Juni 2019 gikk vi inn i Læringsverkstedets Idrettskonseptet som første og eneste Idrettsbarnehage i Bodø. Trykk her for å leser mer om idrettskonseptet.

Fra januar 2022 har vi vært så heldige å få være med i universitetsbarnehageprosjektet som en av 4 barnehager (2 i Bodø og 2 i Levanger). Gjennom dette prosjektet skal vi ha et tett samarbeid med Nord Universitetet, og målet er å styrke samarbeidet og nærheten mellom barnehagelærerutdanningen og praksisfeltet. Studentene skal sikres praksis med høy kvalitet og det skal gjennomføres forskningsprosjekter hvor studenter, forskere og barnehageansatte deltar. Det skal også legges til rette for kompetanseutvikling i barnehagene og barnehagelærerutdanningen. Her kan du lese mer om prosjektet

Ta gjerne kontakt med styrer, Linda Jensen Horn, for å komme på besøk eller for mer informasjon om oss.

Telefon: 90409850 Mail: tralveien@laringsverkstedet.no

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Trålveien 2,8013 Bodø
Vis i kart

90409850
tralveien@laringsverkstedet.no

81 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Trålveien Idrettsbarnehage

I Trålveien har vi fokus på friluftsliv, mangfold, lek, helse og bevegelse. Vi er en flerkulturell barnehage med 10 ulike nasjoner representert dette året, hvor nasjonalitetene blir feiret i vår...

I Trålveien har vi fokus på friluftsliv, mangfold, lek, helse og bevegelse.

Vi er en flerkulturell barnehage med 10 ulike nasjoner representert dette året, hvor nasjonalitetene blir feiret i vår internasjonale uke i barnehagen. Vi har ansatte med ulik kulturbakgrunn, som også ivaretar noe av morsmålstreningen til minoritetsspråklige barn.

Vårt pedagogiske arbeid viser en sterk og god Hjertekultur, som er varm, inkluderende og bygger fellesskap. Gjennom Bodø kommunes satsning på Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, er vi en del av arbeidet med å sikre at alle barn opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage, med mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel, uavhengig av sine forutsetninger. Det er laget rundt barnet som sammen jobber for å skape et inkluderende fellesskap, og tilpasser det pedagogsike tilbudet slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring. Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse for oss som er tett på barna for å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn, også de som har behov for særskilt tilrettelegging.

Vi jobber ut i fra tanken om at vi er et helt hus, og alle ansatte skal kjenne alle barn og foresatte godt. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at alle barna føler seg inkludert og har gode venner, og dette innebærer ofte at vi lager grupper på tvers av avdelingene, samt at barn får mulighet til å bytte avdeling som et resultat av at de har funnet seg en ny venn. Barns beste er alltid i fokus, og deres medvirkning i sin egen hverdag blir tatt på alvor hos oss.

Som en del av Idrettskonseptet har vi som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett skal være vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål.

Vi har gode samarbeidspartnere innen idrettsmiljøet, og vi er godt igang med å utvikle vår egen lille gymsal for barna. I tillegg har vi svømmeopplæring for 4-5 åringene ukentlig i Nordlandsbadet, hvor barna også får mulighet til å klare ferdighetsmerker i vann.

Avdelinger

Cygnus

20 barn

Dorado

21 barn

Pisces

20 barn

Serpens

20 barn

Dokumenter fra Trålveien Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet