Læringsverkstedet Vestskrenten Idrettsbarnehage

Velkommen til Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage er en barnehage med 5 avdelinger med plass til 84 barn. Vi to store barns avdelinger med 23 barn og 4 årsverk voksne pr avdeling, to små barnsavdelinger med 26 barn samlet sett og 4 årsverk pr avdeling. En avdeling med 2-3 år med 12 barn og 3 årsverk. Vi serverer varmlunsj hver dag som kokken vår tilbereder. Vi jobber for at barna skal oppleve matglede gjennom å være aktive deltakere i produksjon av maten og i måltissituasjoner. I oppstarten av barnehageåret vil det være repetisjon av ukemenyen, og etter hvert vil barnas smaksrepetoar utvides. Det er viktig for oss at barna skal få gode opplevelser gjennom måltid og matlaging, slik at vi stimulerer barnas nysgjerrighet og interesse. På denne måten mener vi at vi bidrar til å legge tilrette for gode og sunne matvaner senere i livet.

Vi jobber for at barna skal oppleve bevegelesglede gjennom å ha ansatte som er tilstede og er gode forbilder for barna. Dette for å ivareta barns nysgjerrighet og mestringsglede ved å være i bevegelse. For at alle barn skal oppleve bevegelsesglede, tilrettelegger vi for gode mestringsopplevelser ved at aktivitetene og lekene er tilpasse barnas interesse og forutsetninger. Hos oss skal alle få like opplevelser, uavhengig av alder, kjønn og funksjonsnivå.

Det er en selvfølge at vi skal være begeistringssmittere gjennom bevegelse i hverdagen. Vi er aktive voksne som er tilstede fysisk og mentalt i samspill med barna. Vårt engasjement smitter over på barna, kropp imiterer kropp, så vi må være bevisst vårt eget kroppsspråk og hva vi utstråler til barna. Vi har lekematriell lett til gjenglig slik at vi kan variere lekemiljøet både inn og ute.

Barnehagen ligger i et rolig boligområde. Våre lokaler er lyse lokaler og er en avdelingsbarnehage. Verkstedrom og gymsal, ligger i nær tilknytning til avdelinger, slik at vi lett kan dele oss i mindre grupper. Utelekeplassen har områder med naturtomt, bålhytte og lekeapperat for store og små.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Lusetjernveien 40,1253 Oslo
Vis i kart

95223779
vestskrenten@laringsverkstedet.no

84 barn
5 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 745,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Silje Skjerven-Jensen

Silje Skjerven-Jensen har vært ansatt som styrer i Læringsverkstedet Vestskrenten Idrettsbarnehage siden 01.08.2015. Silje har jobbet i snart 20 år som pedagogisk leder og styre i barnehage, har videreutdanning for ledere. Silje er opptatt av hjertekultur i hverdagen, barnehagen skal ha en inkluderende og varm atmosfære sammen med bevegelsesglede hver dag.

95223779
vestskrentenidrett@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Vestskrenten Idrettsbarnehage

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og...

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har kjøkken med storkjøkkenfasiliteter og gymsal. Vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger

Acromion

13 barn

2 - 3 år

Clavicula

13 barn

Costae

23 barn

3 - 5 år

Sternum

22 barn

3 - 5 år

Thorax

13 barn

Dokumenter fra Vestskrenten Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet