Velkommen til Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage er en barnehage med 5 avdelinger. pr dags dato har vi to store barns avdelinger med 21 barn og 3,5 voksne. 2 små barnsavdelinger med 26 barn samlet sett og 8 årsverk foredelt på avdelingene og en avdeling med 2-3 år med 13 barn og 3 årsverk. Barnehagen ligger i et boligområde. Våre lokaler er lyse og nylig renovert. Vi har ulike verkstedrom som gymsal, språk,rom, matterom og hjerterom som avdelingene bruker ukentlig. Utelekeplassen har områder med naturtomt, bålhytte og lekeapperat for store og små.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Lusetjernveien 40,1253 Oslo
Vis i kart

95223779
vestskrentenidrett@laringsverkstedet.no

84 barn
5 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 695,-

Fokusområde for Vestskrenten Idrettsbarnehage

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og...

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger

Acromion

14 barn

1 - 3 år

Clavicula

14 barn

Costae

24 barn

2 - 5 år

Sternum

18 barn

2 - 5 år

Thorax

14 barn

Dokumenter fra Vestskrenten Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet