Vestskrenten Idrettsbarnahage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:30 — 17:00

 • 84 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  695,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vestskrenten Idrettsbarnehage er en barnehage med 5 avdelinger. pr dags dato har vi to store barns avdelinger med 24 barn og fire voksne. 3 små barnsavdelinger med 36 barn samlet sett og 12 årsverk foredelt på avdelingene. Barnehagen ligger i et boligområde. Våre lokaler er lyse og nylig renovert. Vi har ulike verkstedrom som gymsal, språk,rom, matterom og hjerterom som avdelingene bruker ukentlig. Utelekeplassen har områder med naturtomt, bålhytte og lekeapperat for store og små.

Fokusområde for Vestskrenten Idrettsbarnahage

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og...

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger

Acromion

10 barn

2 - 3 år

Clavicula

13 barn

1 - 2 år

Costae

23 barn

3 - 6 år

Sternum

24 barn

3 - 6 år

Thorax

14 barn

Dokumenter fra Vestskrenten Idrettsbarnahage

Dokumenter fra Læringsverkstedet