Kristiansund Idrettsbarnehage

120 verdifulle barn

Mandag — Fredag
06.30 — 17.00

Om barnehagen

Kristiansund Idrettsbarnehage er en barnehage med 7 avdelinger. Avdelingene er delt inn etter alder. I 1. etasje holder 1-4 åringene til, i 5 avdelinger. I 2. etasje holder 4-6 åringene...

Kristiansund Idrettsbarnehage er en barnehage med 7 avdelinger. Avdelingene er delt inn etter alder. I 1. etasje holder 1-4 åringene til, i 5 avdelinger. I 2. etasje holder 4-6 åringene til i 2 avdelinger.

Vår visjon er "Lek og bevegelse". Vi skal bygge en kultur hvor lek og læring skal forgå ved fysisk aktivitet. 

Vi har en kokk i 100% stilling som skal sørge for sunn og næringsrik mat til aktive barna.

Pris: 2730,-
Pris for mat: 670,-


Avdelinger/baser

Maximus

22 verdifulle barn

5 - 5 år

Mediums

20 verdifulle barn

Hinkeland

30 verdifulle barn

4 - 4 år

Krypeland

18 verdifulle barn

2 - 2 år

Micromus

10 verdifulle barn

1 - 1 år

Trampeland

10 verdifulle barn

1 - 2 år

Klappeland

10 verdifulle barn

1 - 2 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Kristiansund Idrettsbarnehage
Mildred Didriksens vei 1, Kristiansund, Norge

kristiansundidrett@laringsverkstedet.no

926 08 018

Følg oss på Facebook