Kristiansund Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 17.00

 • 120 verdifulle barn

 • Pris

  2730,-

  Pris for mat

  670,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Kristiansund Idrettsbarnehage er en barnehage med 7 avdelinger. Avdelingene er delt inn etter alder. I 1. etasje holder 1-4 åringene til, i 5 avdelinger. I 2. etasje holder 4-6 åringene til i 2 avdelinger. Vår visjon er "Lek og bevegelse". Vi skal bygge en kultur hvor lek og læring skal forgå ved fysisk aktivitet. Vi har en kokk i 100% stilling som skal sørge for sunn og næringsrik mat til aktive barna.

Avdelinger/baser

Maximus

22 verdifulle barn

5 - 5 år

Mediums

20 verdifulle barn

Hinkeland

30 verdifulle barn

4 - 4 år

Krypeland

18 verdifulle barn

2 - 2 år

Micromus

10 verdifulle barn

1 - 1 år

Trampeland

10 verdifulle barn

1 - 2 år

Klappeland

10 verdifulle barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kristiansund Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk