Naustdal Idrettsbarnehage

96 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.00 — 16.30

Om barnehagen

Naustdal Idrettsbarnehage opna 20. august 2012, og er inne i sitt sjette driftsår. Vi har plass til 96 barn i alderen 0-6 år fordelt på 6 avdelingar. Barnehagen er plassert...

Naustdal Idrettsbarnehage opna 20. august 2012, og er inne i sitt sjette driftsår. Vi har plass til 96 barn i alderen 0-6 år fordelt på 6 avdelingar. Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivnader i Naustdal sentrum. Vi har fjorden og fjella tett innpå, og har eit stort uteområde som stimulerer til aktiv og kreativ leik.  

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede kvar dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgåande metode i kvardagspraksisen. Pedagogisk idrett er ei bevisst pedagogfagleg og idrettsfagleg nytting av element frå idrett, leik og rørsle. I pedagogisk idrett kjem pedagogikken før idretten, noko som inneberer at vi nyttar idrett, leik og rørsle for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisst på alltid å sette oss tydelege pedagogiske mål, som til dømes å fremme sosiale relasjonar eller målsetjingar innanfor de ulike fagområda i rammeplanen.

 

Pris: 2910,-
Pris for mat: 695,-


Fokusområder

Barns kroppslege læring blir inkludert i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på heile barnet si utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode...

Barns kroppslege læring blir inkludert i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på heile barnet si utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevingar i håp om at dei tek med seg gode vanar og opplevingar vidare i livet. Vår pedagogiske plattform har tydeleg definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. 

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetene sine anbefalingar for kosthold og fysisk aktivitet, og legg til rette for variert bevegelsesleik og gode måltidsopplevingar kvar dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevingar på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av ei veke i barnehagen.

Vi har også valt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har difor tilsett idrettspedagogar og kokk, i tillegg til pedagogar og pedagogiske medarbeidarar.

I Idrettsbarnehage har vi stort fokus på vaksenrolla, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi seier at kropp imiterer kropp, noko som betyr at vi som vaksne er gode rollemodellar for barna og ikkje minst kvarandre. Vil vi at eit barn skal krabbe ned ei trapp, så må vi krabbe ned sjølv. Verdiorda modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger/baser

Atlas

19 verdifulle barn

4 - 5 år

Aqua

19 verdifulle barn

4 - 5 år

Axis

16 verdifulle barn

2 - 3 år

Aura

15 verdifulle barn

2 - 3 år

Humus

13 verdifulle barn

1 - 2 år

Montes

14 verdifulle barn

1 - 2 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Naustdal Idrettsbarnehage
Berrvellene 36, Naustdal, Norge

Naustdalidrett@laringsverkstedet.no

416 51 800

Følg oss på Facebook