Læringsverkstedet Ekeberg Idrettsbarnehage

Velkommen til Ekeberg Idrettsbarnehage

Ekeberg Idrettsbarnehage er bygd inn i Ekeberg Idrettshall. Der disponerer vi 400 m2 av Ekeberg Idrettshall som en del av vårt inneområde. Barnehagen ligger midt på Ekebergsletta med store og gode turmuligheter. Vår nærmeste nabo er EKT husdyrpark, hvor vi har ett tett samarbeid. Her kan barna komme å mate dyrene med matavfall fra kokken. Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en metode som bygger på elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken alltid først. Vi tror at barn lærer best gjennom kroppen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Ekebergveien 101,1178 Oslo
Vis i kart

91658409
ekeberg@laringsverkstedet.no

89 barn
6 avdelinger
22 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 750,-

Styrer
Jan Erik Marcussen

Jeg heter Jan Erik Marcussen og har jobbet i Ekeberg Idrettsbarnehage siden vi startet i 2006. De første to åren jobbet jeg som pedagogisk leder og siden 2008 har jeg vært styrer. I 2000 var jeg ferdig utdannet førskolelærer og i 2021 ble jeg ferdig med Nasjonal lederutdanning på BI. Vi voksne har ansvar for at alle barn skal få oppleve bevegelsesglede uavhengig av forutsetningene deres. Ved å tilrettelegge og være gode rollemodeller vil vi gi barna gode utviklingsmuligheter i trygge omgivelser. Kropp imiterer kropp - Barns trivsel er voksne sitt ansvar.

91658409
ekeberg@laringsverkstedet.no

Avdelinger

Altius

18 barn

3 - 4 år

Citius

18 barn

3 - 4 år

Fortius

12 barn

1 - 2 år

Motorius

9 barn

1 - 2 år

Mobilis

13 barn

1 - 2 år

Maximus

19 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Ekeberg Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet