Ekeberg Idrettsbarnehage

93 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.30 — 17.00

Om barnehagen

Ekeberg Idrettsbarnehage er bygd inn i Ekeberg Idrettshall og disponerer 400 m2 av Ekeberg Idrettshall som en del av vårt inneområde. Barnehagen ligger midt på Ekebergsletta med stor og gode...

Ekeberg Idrettsbarnehage er bygd inn i Ekeberg Idrettshall og disponerer 400 m2 av Ekeberg Idrettshall som en del av vårt inneområde. Barnehagen ligger midt på Ekebergsletta med stor og gode turmuligheter. Vår nærmeste nabo er EKT husdyrpark, hvor vi har ett tett samarbeid. Her kan barna komme å mate dyrene med matavfall fra kokken.  

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.

Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen.

Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere.

I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Pris: 2730,-
Pris for mat: 695,-


Avdelinger/baser

Altius

19 verdifulle barn

3 - 4 år

Citius

19 verdifulle barn

3 - 4 år

Fortius

13 verdifulle barn

1 - 3 år

Maximus

19 verdifulle barn

5 - 6 år

Mobilis

13 verdifulle barn

1 - 3 år

Motorius

10 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Ekeberg Idrettsbarnehage
Ekebergveien 101, Oslo, Norge

ekebergidrett@laringsverkstedet.no

37 07 16 10

Følg oss på Facebook