Velkommen til Løvåsen Idrettsbarnehage

Løvåsen barnehage er en idrett og frilufts barnehage som ligger på IF Kilkameratene sitt idrettsanlegg. Vi har et fantastisk turområdet rundt oss med mange gapahuker i ulik avstand fra barnehagen. Det er grillbu og Lavo i nærområdet som vi benytter. Idrettsanlegget innehar en stor kunstgressbane som sto klar i 2010, og høsten 2019 sto det klart en flott fotballhall som barnehagen disponerer på dagtid. Alt dette skaper gode rammevilkår for vårt satsingsområde.Barnehagen består av 4 avdelinger som alle har lokale navn fra området rundt barnehagen. Disse er Blåhatten, Reverompa, Grangjerdet og Soltua.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Kilkamveien 107,9415 Harstad
Vis i kart

46621929
lovasen@laringsverkstedet.no

52 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Majlén Henriksen

Majlén Henriksen

Styrer Majlén Henriksen er utdannet barnehagelærer og hun har jobbet i barnehage siden 2012. Hun startet i Løvåsen i 2018 som pedagogisk leder og fra oktober 2022 gikk hun inn i rollen som styrer. Majlén holder nå på med lederutdannelse for styrere i barnehagen på BI i Oslo. Hun har et stort engasjement for barnehagens plass i samfunnet og for at alle barn skal bli sett.

46621929
lovasen@laringsverkstedet.no

Bevegelsesglede og mestring

Fagområdene kropp, bevegelse, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagene. Vi har som mål at barn hos oss i Løvåsen skal få oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag i barnehagen. Vi arbeider tverrfaglig med alle fagområder i rammeplanen, og ser muligheten for å bruke elementer fra idrett, lek og bevegelse inn i alle fagområder. Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen. Ved at barn opplever glede og mestring i å være i bevegelse samt variert og sunt kosthold, er sjansen større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet.

Fokusområde for Løvåsen Idrettsbarnehage

Løvåsen er en idrett og frilufts barnehage. Vi har de siste årene jobbet aktivt med psykisk helse og livsmestring i barnehagen. Sammen med foreldrene skal vi bygge robuste barn rustet for fremtiden.

Løvåsen er en idrett og frilufts barnehage. Vi har de siste årene jobbet aktivt med psykisk helse og livsmestring i barnehagen. Sammen med foreldrene skal vi bygge robuste barn rustet for fremtiden.

Avdelinger

Blåhatten

9 barn

Grangjerdet

15 barn

2 - 4 år

Reverompa

19 barn

4 - 6 år

Soltua

9 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Løvåsen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet