Læringsverkstedet Løvåsen Idrettsbarnehage

Velkommen til Løvåsen Idrettsbarnehage

Løvåsen barnehage er en idrett og frilufts barnehage som ligger på IF Kilkameratene sitt idrettsanlegg. Vi har et fantastisk turområdet rundt oss med mange gapahuker i ulik avstand fra barnehagen. Det er grillbu og Lavo i nærområdet som vi benytter. Idrettsanlegget innehar en stor kunstgressbane som sto klar i 2010, og høsten 2019 sto det klart en flott fotballhall som barnehagen disponerer på dagtid. Alt dette skaper gode rammevilkår for vårt satsingsområde.Barnehagen består av 4 avdelinger som alle har lokale navn fra området rundt barnehagen. Disse er Blåhatten, Reverompa, Grangjerdet og Soltua.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Kilkamveien 107,9415 Harstad
Vis i kart

46621929
lovasen@laringsverkstedet.no

52 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Majlén Henriksen

Majlén Henriksen

Styrer Majlén Henriksen er utdannet barnehagelærer og hun har jobbet i barnehage siden 2012. Hun startet i Løvåsen i 2018 som pedagogisk leder og fra oktober 2022 gikk hun inn i rollen som styrer. Majlén holder nå på med lederutdannelse for styrere i barnehagen på BI i Oslo. Hun har et stort engasjement for barnehagens plass i samfunnet og for at alle barn skal bli sett.

46621929
lovasen@laringsverkstedet.no

Bevegelsesglede og mestring

Fagområdene kropp, bevegelse, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagene. Vi har som mål at barn hos oss i Løvåsen skal få oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag i barnehagen. Vi arbeider tverrfaglig med alle fagområder i rammeplanen, og ser muligheten for å bruke elementer fra idrett, lek og bevegelse inn i alle fagområder. Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen. Ved at barn opplever glede og mestring i å være i bevegelse samt variert og sunt kosthold, er sjansen større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet.

Fokusområde for Løvåsen Idrettsbarnehage

Løvåsen er en idrett og frilufts barnehage. Vi har de siste årene jobbet aktivt med psykisk helse og livsmestring i barnehagen. Sammen med foreldrene skal vi bygge robuste barn rustet for fremtiden.

Løvåsen er en idrett og frilufts barnehage. Vi har de siste årene jobbet aktivt med psykisk helse og livsmestring i barnehagen. Sammen med foreldrene skal vi bygge robuste barn rustet for fremtiden.

Avdelinger

Blåhatten

9 barn

Grangjerdet

15 barn

2 - 4 år

Reverompa

19 barn

4 - 6 år

Soltua

9 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Løvåsen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet