Velkommen til Krokåsfeltet Nord barnehage

Vi har ledig barnehageplass!

Læringsverkstedet Kroksåsfeltet Nord Idrettsbarnehage har åpent kl 06.30-17.00 og er åpent hele sommeren. Vi har fleksibelt og kontinuerlig opptak, det vil si at du kan få plass når du måtte ønske det! Vi har gode faseliteter og ett flott bygg som gjør at det er gøy å være barn her. Vi har en stabil personalgruppe i med stort spekter av alder og med flere menn. Personalgruppen er dyktige og falige sterke som bidrar til en god kultur for barn, foreldre og ansatte i barnehagen.

Vi blir fra høsten 2023 idrettsbarnehage! Idrettsbarnehage vil si at man bruker pedagogisk idrett som metode. Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen! Idrettsbegrepet defineres ikke i trening eller aktivitet i organisert idrett som vi kjenner til som ungdom eller voksen, men gjennom allsidig lek og bevegelse. Idrett gjøres med løp, hopp, kast, ferdigheter og spill. Lek er de lekene vi allerede bruker i dag; tradisjonsleker, rollelek, regellek, hermelek og boltrelek. Bevegelse handler om motorikk (fin og grov), sanser, koordinasjon og rytme. Målet vårt er at alle barna i barnehagen skal oppleve og bevare en indre glede ved å være i aktivitet. Helt fra de minste som akkurat har mestret å krype helt til skolestarterne våre. Ordet som dere kan, knytte til det vi skal inn i nå er «BEVEGELSESGLEDE»!

To metoder som er utrolig viktige i denne prosessen er at «kropp imiterer kropp». Vi voksne er kroppslige rollemodeller for barn, kollega og dere foreldre. Ved å være fysisk aktive og investerte voksne i lek vil vi kunne bidra til økt begeistring i barnegruppen. For at alle barna i barnegruppen skal ivaretas er et verktøy vi vil snakke mye om er «pedagogisk bakdør». Pedagogisk bakdør handler om å inkludere alle barn og tilrettelegge på en slik måte at barna får de samme mulighetene til å delta og mestre i leken. Ingen skal føle seg utenfor og vi skal hele veien skape muligheter for de som ikke kommer inn i leken eller faller ut for å hjelpe dem inn eller tilbake i leken.

Vi er en fullkost barnehage. Det vil si at vi serverer alle måltider i barnahagen og lager varm lunsj 3 ganger i uken. Maten er laget fra bunn og med gode rene råvarer, og vi varierer mellom kjøtt, fisk og vegetar retter.

Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekede læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL OSS.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Ospedalen 239,5308 Kleppestø
Vis i kart

45514381
krokasfeltet.nord@laringsverkstedet.no

78 barn
5 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Marius Enger Pedersen

Marius Enger Pedersen

Jeg startet som styrer i Læringsverkstedet Krokåsfeltet Nord 01.09.2022. Jeg har mange års erfaring fra forskjellige barnehager og de seneste årene i Læringsverkstedet. Det er med stort engasjementet og stolthet jeg tar fatt på oppgaven å starte idrettskonseptet i barnehagen. Jeg er opptatt av at alle barn skal ha det bra og oppleve at de er verdifull. Barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Ved å være fysisk aktive og investerte lekende læring i hverdagen vil vi kunne bidra til økt begeistring og opplevelse av mestring blant barn og voksne. Sammen med personalet Krokåsfeltet Nord ser jeg frem til å jobbe med vårt nye konsept.

45514381
krokasfeltet.nord@laringsverkstedet.no

1.august 2023 blir vi idrettsbarnehage

Vi tar sats med begge bein og hopper inn i konsept barnehage og skal fra 1.august bli en idrettsbarnehage.

Etter en lang periode i høst hvor vi har utforsket konseptet og innholdet i det har vi bestemt oss for at dette er noe vi vil gå for! Dette medfører at vi allerede nå vil begynne å implementere dette mer inn i hverdagen og aktivitetene med barna fra nå av, men det vil tre i kraft fra høsten. Grunnen til at vi går ut med det nå er for å nå ut til de som søker barnehageplass nå. Dere vil kanskje få mange spørsmål og undre på hva dette vil ha å si i praksis. Deler av den pedagogiske tankegangen ble presentert på foreldremøte i høst, men jeg vil prøve å gi dere et lite innblikk her. Skulle noe være uklart, eller dere har spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med personalet på avdelingen eller med meg. Vi ønsker å gjøre dette nå fordi vi ser en økende trend i barnehagene på Askøy at mange er ganske lik og det er få som tilbyr noe unikt i hverdagen. Vi ønsker å heve kvaliteten på tilbudet vårt og sikre en enda mer variert og unik praksis for barna i vår barnehage.

Idrettsbarnehage vil si at man bruker pedagogisk idrett som metode. Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen! Idrettsbegrepet defineres ikke i trening eller aktivitet i organisert idrett som vi kjenner til som ungdom eller voksen, men gjennom allsidig lek og bevegelse. Idrett gjøres med løp, hopp, kast, ferdigheter og spill. Lek er de lekene vi allerede bruker i dag; tradisjonsleker, rollelek, regellek, hermelek og boltrelek. Bevegelse handler om motorikk (fin og grov), sanser, koordinasjon og rytme.

Vi kommer til å bruke våren til å utforske hvilke konseptområder vi skal fordype oss i. Det har tidligere vært brukt klatrehall på Kleppestø, men målet vårt er at alle barna i barnehagen skal oppleve og bevare en indre glede ved å være i aktivitet. Helt fra de minste som akkurat har mestret å krype helt til skolestarterne våre. Ordet som dere kan, knytte til det vi skal inn i nå er «BEVEGELSESGLEDE»!

To metoder som er utrolig viktige i denne prosessen er at «kropp imiterer kropp». Vi voksne er kroppslige rollemodeller for barn, kollega og dere foreldre. Ved å være fysisk aktive og investerte voksne i lek vil vi kunne bidra til økt begeistring i barnegruppen. For at alle barna i barnegruppen skal ivaretas er et verktøy vi vil snakke mye om er «pedagogisk bakdør». Pedagogisk bakdør handler om å inkludere alle barn og tilrettelegge på en slik måte at barna får de samme mulighetene til å delta og mestre i leken. Ingen skal føle seg utenfor og vi skal hele veien skape muligheter for de som ikke kommer inn i leken eller faller ut for å hjelpe dem inn eller tilbake i leken.


For oss har det blitt tydeligere og tydeligere i denne prosessen at dette handler om å lære med kroppen i bevegelse, både ute og inne.
Personalet må hele tiden ta på sine pedagogiske briller i enhver situasjon og utnytte hele dagen til å skape gode arenaer for formell og uformell lek. Hverdagen vår i dag er fylt med fagdager innenfor hvert fagområde. Dette vil fremdeles være fundamentalt og sentralt, men vi skal utvikle og bruke disse områdene slik at barna erfarer, lærer og utvikler seg ved bruk av kroppen og alle sansene. Alt barna gjør gjennom en dag det er bevegelse, sansing, kommunikasjon og uttrykk ved bruk av kroppen. Barna skal prøve, øve og mestre.

Fokusområde for Krokåsfeltet Nord barnehage

Satsningsområde for 2022-2023 er BEVEGELSE. Vi vil derfor i 2022-2023 ha satsningsområde beveglese. Inni dette området ligger det mye gøy og mye å utforske. Vi ser for oss at bevegelse...

Satsningsområde for 2022-2023 er BEVEGELSE. Vi vil derfor i 2022-2023 ha satsningsområde beveglese. Inni dette området ligger det mye gøy og mye å utforske. Vi ser for oss at bevegelse dekker noen av disse områdene:


Bevegelseslek
Sanglek
Danselek
dramalek
Idrett lek
Utelek
Stille lek.


Bevegelse knyttes også til ulike formings og kreative øvelser. Bevegelse knyttes også til ulike språkleker og mattematikk øvelser. Bevegelse knyttes også til lek i naturen. Vi skal sammen med barna undre oss hvordan vi kan koble sammen læring og bevegelse i hverdagen. Vi har mye gøyt utstyr og mye spennende tanker, så vi vil jobbe mot å få dette med bevegelse mer frem i hverdagen, i planene våre og i aktivitetene vi gjør.

Du og jeg Krokåsfeltet Nord er i dag veldig gode på mat og matservering og det vil vi fortsette med. Det er en del av dette med å være idrettsbarnehage, så her har vi allerede en god base å bygge videre på.

Mål for satsningsområde:


Barn og voksne skal skal ta i bruk verktøy som som knyttes til hverdagsbevegelse.


Metoder for å nå mål:


Personalet må kjenne til og ta i bruk nye verktøy som knyttes til bevegelse.
Personalet må tilegne seg kunnskap i forhold til bevegelse. Litteratur som knytter seg til dette, må skaffes og leses.
Personalet må tilby verktøy som skaper bevegelse hver dag. Avdelingene må finne ut metoder som skaper bevegelse i hverdagen.
Avdelingene må innby også til bevegelseslek.

Avdelinger

Humlebolet

17 barn

1 - 3 år

Kråkereiret

20 barn

3 - 6 år

Maurtua

15 barn

1 - 2 år

Revehiet

9 barn

Sneglehuset

17 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Krokåsfeltet Nord barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet