Læringsverkstedet Krokåsfeltet Nord

Velkommen til Krokåsfeltet Nord barnehage

Læringsverkstedet Kroksåsfeltet Nord Idrettsbarnehage har åpent kl 06.30-17.00 og er åpent hele sommeren. Vi har fleksibelt og kontinuerlig opptak, det vil si at du kan få plass når du måtte ønske det! Vi har gode faseliteter og ett flott bygg som gjør at det er gøy å være barn her. Vi har en stabil personalgruppe i med stort spekter av alder og med flere menn. Personalgruppen er dyktige og falige sterke som bidrar til en god kultur for barn, foreldre og ansatte i barnehagen.

Våren 2023 ble vi Bergens første idrettsbarnehage.

Vi er en fullkost barnehage. Det vil si at vi serverer alle måltider i barnahagen og lager varm lunsj 3 ganger i uken og barma skal få erfaringer med mat som er laget på bål.
Maten ønsker vi å lage fra bunn og med gode rene råvarer, og vi varierer mellom kjøtt, fisk og vegetar retter.

Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekede læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler.

Ta gjerne kontakt med styrer om dere har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL OSS.

Mandag — Fredag 17:00 — 06:30

Ospedalen 239,5308 Kleppestø
Vis i kart

40469669
krokasfeltet.nord@laringsverkstedet.no

79 barn
5 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Marius Enger Pedersen

Marius Enger Pedersen

Jeg startet som styrer i Læringsverkstedet Krokåsfeltet Nord 01.09.2022. Jeg har mange års erfaring fra forskjellige barnehager og de seneste årene i Læringsverkstedet. Det er med stort engasjementet og stolthet jeg tar fatt på oppgaven å starte idrettskonseptet i barnehagen. Jeg er opptatt av at alle barn skal ha det bra og oppleve at de er verdifull. Barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Ved å være fysisk aktive og investerte lekende læring i hverdagen vil vi kunne bidra til økt begeistring og opplevelse av mestring blant barn og voksne. Sammen med personalet i Krokåsfeltet Nord ser jeg frem til å jobbe med vårt nye konsept.

40469669
krokasfeltet.nord@laringsverkstedet.no

Pedagogisk idrett i Krokåsfeltet Nord

Våren 2023 ble vi Bergens første idrettsbarnehage.

Vi ønsker å tilby noe unikt i hverdagen med et ønske om å heve kvaliteten på tilbudet vårt. Samt sikre en enda mer variert og unik praksis for barna i vår barnehage.

Idrettsbarnehage vil si at man bruker pedagogisk idrett som metode. Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen! Idrettsbegrepet defineres ikke i trening eller aktivitet i organisert idrett som vi kjenner til som ungdom eller voksen, men gjennom allsidig lek og bevegelse. Idrett gjøres med løp, hopp, kast, ferdigheter og spill. Lek er de lekene vi allerede bruker i dag; tradisjonsleker, rollelek, regellek, hermelek og boltrelek. Bevegelse handler om motorikk (fin og grov), sanser, koordinasjon og rytme.

Målet vårt er at alle barna i barnehagen skal oppleve og bevare en indre glede ved å være i aktivitet og bevegelse. Helt fra de minste som akkurat har mestret å krype helt til skolestarterne våre. Ordet som dere kan knytte til dette er: «BEVEGELSESGLEDE»!

To metoder som er utrolig viktige i denne prosessen er at «kropp imiterer kropp». Vi voksne er kroppslige rollemodeller for barn, kollega og dere foreldre. Ved å være fysisk aktive og investerte voksne i lek vil vi kunne bidra til økt begeistring i barnegruppen. For at alle barna i barnegruppen skal ivaretas er bruker vi et virkemiddel som kalles for «pedagogisk bakdør». Pedagogisk bakdør handler om å inkludere alle barn og tilrettelegge på en slik måte at barna får de samme mulighetene til å delta og mestre i leken. Ingen skal føle seg utenfor og vi skal hele veien skape muligheter for de som ikke kommer inn i leken eller faller ut for å hjelpe dem inn eller tilbake i leken.

For oss har det blitt tydeligere og tydeligere i denne prosessen at dette handler om å lære med kroppen i bevegelse, både ute og inne.
Personalet må hele tiden ta på sine pedagogiske briller i enhver situasjon og utnytte hele dagen til å skape gode arenaer for formell og uformell lek. Hverdagen vår i dag er fylt med fagdager innenfor hvert fagområde. Dette vil fremdeles være fundamentalt og sentralt, men vi skal utvikle og bruke disse områdene slik at barna erfarer, lærer og utvikler seg ved bruk av kroppen og alle sansene. Alt barna gjør gjennom en dag det er bevegelse, sansing, kommunikasjon og uttrykk ved bruk av kroppen. Barna skal prøve, øve og mestre. Det skal være gøy å være i bevegelse, barna i vår barnehage skal oppleve mestring, det skal være variasjon og gjentakelser.

Fokusområde for Krokåsfeltet Nord barnehage

Satsningsområde vårt er bevegelsesglede. Vi er opptatt av at alle barna skal oppleve gelde ved å være i bevegelsen samt oppleve mestring, hver eneste dag. For å oppnå dette går...

Satsningsområde vårt er bevegelsesglede.

Vi er opptatt av at alle barna skal oppleve gelde ved å være i bevegelsen samt oppleve mestring, hver eneste dag. For å oppnå dette går vi gjennom prosessen fra å prøve, til å øve for å så mestre.Inni dette området ligger det mye gøy og mye å utforske. Vi ser for oss at bevegelse dekker noen av disse områdene:


Bevegelseslek
Sanglek
Danselek
Dramalek
Idrett lek
Utelek
Stille lek.


Bevegelse knyttes også til ulike formings og kreative øvelser. Bevegelse knyttes også til ulike språkleker og mattematikk øvelser. Bevegelse knyttes også til lek i naturen. Vi skal sammen med barna undre oss hvordan vi kan koble sammen læring og bevegelse i hverdagen. Vi har mye gøyt utstyr og mye spennende tanker, så vi vil jobbe mot å få dette med bevegelse mer frem i hverdagen, i planene våre og i aktivitetene vi gjør.

Du og jeg Krokåsfeltet Nord er i dag veldig gode på mat og matservering og det vil vi fortsette med. Det er en del av dette med å være idrettsbarnehage, så her har vi allerede en god base å bygge videre på.

Mål for satsningsområde:


Barn og voksne skal skal ta i bruk verktøy som som knyttes til hverdagsbevegelse.


Metoder for å nå mål:


Personalet må kjenne til og ta i bruk nye verktøy som knyttes til bevegelse.
Personalet må tilegne seg kunnskap i forhold til bevegelse. Litteratur som knytter seg til dette, må skaffes og leses.
Personalet må tilby verktøy som skaper bevegelse hver dag. Avdelingene må finne ut metoder som skaper bevegelse i hverdagen.
Avdelingene må innby også til bevegelseslek.

Avdelinger

Humlebolet

17 barn

1 - 3 år

Kråkereiret

17 barn

3 - 6 år

Maurtua

15 barn

1 - 2 år

Maximus

13 barn

5 - 6 år

Sneglehuset

17 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Krokåsfeltet Nord barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet