Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage

Velkommen til Myrvoll Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage ligger sentralt plassert ved Myrvoll stasjon i Oppegård. Mer konkret i tilknytning til "Roof Gardens", et nytt og spennende boligområde på Myrvoll.
Barnehagen har fem avdelinger, med plass til ca 80 barn.

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Trelastveien 6a,1415 Oppegård
Vis i kart

37071713
myrvoll@laringsverkstedet.no

80 barn
5 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 550,-

Styrer
Marte Lillealtern Haglund

Marte Lillealtern Haglund

Utdannet allmennlærer m/mellomfag i musikk. Etterutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk, veilederkompetanse, Nasjonal lederutdanning for styrere ved og Juss for ledere ved BI. Opptatt av å skape en barnehage det stråler av, og hvor barn, foreldre og ansatte trives og utvikler seg hver dag.

95869008
Myrvoll@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Myrvoll Idrettsbarnehage

Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser...Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv!Avdelinger

Fibula

25 barn

3 - 5 år

Oculus

15 barn

1 - 2 år

Auricula

15 barn

1 - 2 år

Tibia

25 barn

3 - 5 år

Maximus

Dokumenter fra Myrvoll Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet