Læringsverkstedet Borre Idrettsbarnehage

Velkommen til Borre Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Borre Idrettsbarnehage har 4 avdelinger. Vi holder til i nye og moderne lokaler på Borre i Horten. Her har vi flott utsikt ut mot Borrevannet, og gangavstand til Fogdeskogen, Borrestranda og de historiske Borrehaugene.

Barnehagen har egen gymsal, knyttet til hver avdeling.
Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi ønsker å gi barna gode mestringsopplevelser på ulike arenaer; både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelsesek og gode måltidsopplevelser hver dag. Det serveres to måltider pr. dag; lunsj og et lett ettermiddagsmåltid. To av måltidene i uka er varme måltider. Barna kan spise medbragt frokost i barnehagen.

Barnehagen bruker MyKid som informasjons- og kommunikasjonsløsning mellom hjem og barnehage.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Inger Alver Gløersens Vei 7,3184 Borre
Vis i kart

97098220
borre@laringsverkstedet.no

57 barn
4 avdelinger
19 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Gro Mette Boberg

Gro Mette Boberg

Hei! Gro Mette heter jeg, og er barnehagens styrer. Jeg opplever meg heldig som får muligheten til å lede en positiv, erfaren og engasjert gjeng med ansatte gjennom barnehagehverdagen for barna. Det er også veldig spennende å få bli kjent med hvert enkelt av barna som går her, deres personlighet og behov, og få lov å følge deres utvikling gjennom året. Ta gjerne kontakt hvis det er noen ting du lurer på rundt barnehagen!

97098220
borre@laringsverkstedet.no

Barna i Borre Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede i hverdagen

Vi ønsker at barna opplever glede av å være i bevegelse ved at:

  • Rom og materiell skal være tilrettelagt for, og innby til fysisk aktivitet.
  • Vi må gi barna tid, rom og muligheter for variert bevegelseslek hver dag.
  • Tilstedeværende voksne skal gi barna mestringsopplevelser ved å være positivt «påkoblet,» aktive og engasjerte.
  • Vi må være gode rollemodeller, hvor kropp imiterer kropp. Barn gjør som vi gjør!

Vi ønsker at alle barn skal oppleve mestring:

  • Aktiviteter, leker og materiell tilpasses barnas interesse og forutsetninger.
  • Vi tar alltid utgangspunkt i hvert enkelt barns ståsted, og mange barn trenger litt ekstra tilpasninger for å oppleve mestring. Slik tilpasning kaller vi "pedagogisk bakdør."
  • Det vil være ulikt hvilke aktiviteter en treåring og en femåring deltar i. For de aller yngste, vil mange bevegelser erfares og utprøves for aller første gang. For eldre barn vil opplevelsen av å øve på ting en ikke mestrer, kunne oppleves som motiverende, dersom vi voksne er tilstede og støtter underveis.

Fokusområde for Borre Idrettsbarnehage

I Borre vil vi gi barna et sunt forhold til mat og aktivitet. Da vi vet at barn lærer best ved å bruke kroppen sin, inkluderes barns kroppslige læring i vårt pedagogiske arbeid.
Vi har ansatte som er tilstedeværende, aktive og engasjerte.
Ved å tenke at "kropp imiterer kropp," betyr det at vi som voksne skal være gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre.

Vi ønsker å skape oversiktlige og trygge rammer for barna, både i oppstarten og utover i barnehagehverdagen ellers.

I Borre vil vi gi barna et sunt forhold til mat og aktivitet. Da vi vet at barn lærer best ved å bruke kroppen sin, inkluderes barns kroppslige læring i vårt pedagogiske arbeid.

Vi har ansatte som er tilstedeværende, aktive og engasjerte.

Ved å tenke at "kropp imiterer kropp," betyr det at vi som voksne skal være gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre.

Vi ønsker å skape oversiktlige og trygge rammer for barna, både i oppstarten og utover i barnehagehverdagen ellers.

Avdelinger

Genu

9 barn

1 - 3 år

Allus

12 barn

1 - 3 år

Umerus

18 barn

3 - 6 år

Caput

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Borre Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet