Velkommen til Borgen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Borgen ligger rett ved siden av Borgen skole, og har kort vei til skog og mark. Vi har et idrettskonsept, der bevegelsesglede er i fokus hver dag. Vi ivaretar hele barnet, både kognitivt, sosialt, psykisk og fysisk.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Dugnadsvegen 9,2040 Kløfta
Vis i kart

95270949
borgen@laringsverkstedet.no

81 barn
4 avdelinger
33 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 480,-

Kine Nystuen, Jeg startet som styrer i Læringsverkstedet Borgen Idrettsbarnehage 1.4.2021. Jeg har mange års erfaring fra forskjellige barnehager både som fagarbeider, pedagogisk leder og styrer. Jeg fullførte Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage i 2018. Jeg er opptatt av at alle barn skal ha det bra, og gleder meg hver dag til å gå på jobb for å bidra til dette.

95270949
borgen@laringsverkstedet.no

Kine Nystuen

Digital Årsplan 2021/22

Årsplan 2022/23

Fokusområde for Borgen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg...

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, idrett, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekede læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler. Vi er en fullkost barnehage og tilbyr 3 måltider om dagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi finner individuelle løsninger dersom noen har utfordringer knyttet til kost. Vi har faste temadager innen: språk - matematikk & motorikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse (Hjerteprogrammet). Lek og læring foregår hovedsaklig i smågrupper ute eller inne.

Avdelinger

Klatreland

15 barn

1 - 2 år

Hoppeland

25 barn

3 - 6 år

Krypeland

16 barn

Hinkeland

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Borgen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet