Velkommen til Borgen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Borgen idrettsbarnehage ligger landlig til rett ved siden av Borgen skole,og har kort vei til skog og mark, idrettsplass og gymsal.

Sammen med våre 80 barn og 20 ansatte skaper vi en magisk og innholdsrik hverdag med bevegelsesglede, selvstendighet og mestring i fokus hver dag. Vi ivaretar hele barnet, både kognitivt, sosialt, psykisk og fysisk. Hos oss er det viktig at barna kan prøve, øve, feile og mestre. Her skal de få sunn og næringsrik mat gjennom et godt måltid. Lek og bevegelsesglede skal prege våre dager.

Vil du være med på laget? Vi trenger flere dedikerte pedagoger!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Dugnadsvegen 9,2040 Kløfta
Vis i kart

95270949
borgen@laringsverkstedet.no

80 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 480,-

Styrer
Kine Nystuen

Kine Nystuen

Kine Nystuen, Jeg startet som styrer i Læringsverkstedet Borgen Idrettsbarnehage 1.4.2021. Jeg har mange års erfaring fra forskjellige barnehager både som fagarbeider, pedagogisk leder og styrer. Jeg fullførte Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage i 2018. Jeg er opptatt av at alle barn skal ha det bra, og gleder meg hver dag til å gå på jobb for å bidra til dette.

95270949
borgen@laringsverkstedet.no

Digital Årsplan 2021/22

Årsplan 2023/24

Idrettsbarnehagene er et av flere konsepter i Læringsverkstedets store barnehagefamilie. I Læringsverkstedet skal hvert barn oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. Dette danner fundamentet for vår pedagogiske tankegang og vår hjertekultur. I idrettsbarnehagene er fokuset bevegelsesglede, og at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke hele kroppen. Pedagogisk idrett er vår arbeidsmetode der idrett, lek og bevegelse er en integrert del av hverdagen. Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen. Derfor er personalet i idrettsbarnehagene aktive og tilstedeværende voksene. Når barn erfarer bevegelsesglede, opplever mestring og tilbys et sunt og varriert kosthold, øker muligeheten for at barna utvikler og tar med seg gode vaner videre i livet.

Fokusområde for Borgen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg...

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, idrett, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekende læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler. Vi er en fullkost barnehage og tilbyr 3 måltider om dagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi finner individuelle løsninger dersom noen har utfordringer knyttet til kost. Vi har faste temadager innen: språk - matematikk & motorikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse (Hjerteprogrammet). Lek og læring foregår hovedsaklig i smågrupper ute eller inne.

Avdelinger

Klatreland

15 barn

Hoppeland

25 barn

3 - 6 år

Krypeland

15 barn

Hinkeland

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Borgen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet