Borgen Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 78 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Borgen ligger rett ved siden av Borgen skole, og har kort vei til skog og mark. Vi har et idrettskonsept, der bevegelsesglede er i fokus hver dag. Vi ivaretar hele barnet, både kognitivt, sosialt, psykisk og fysisk.

Fokusområde for Borgen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg...

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, idrett, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekede læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler. Vi er en fullkost barnehage og tilbyr 3 måltider om dagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi finner individuelle løsninger dersom noen har utfordringer knyttet til kost. Vi har faste temadager innen: språk - matematikk & motorikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse (Hjerteprogrammet). Lek og læring foregår hovedsaklig i smågrupper ute eller inne.

Avdelinger

Blå

15 barn

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

Orange

24 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Borgen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet