Marthas Hage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 63 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Barnehagen Marthas Hage! Barnehagen åpnet i mai 2012 og har fire avdelinger. De aller yngste barna holder til på avdelingen som heter Jordbæret, mens toåringene holder til på Rognebæret. På Bjørnebæret holder de eldste treåringene og de yngste fireåringene til, mens de eldste fireåringene samt skolestarterne er samlet på Krekling. Barnehagens ansatte er nøye satt sammen med utgangspunkt i barnegrupper, personalets alder og kjønn. Barnehagen ligger plassert på Cocheplassen i Bamble, hvor Martha Coch er en sentral del av områdets historie, derav navnet: Marthas Hage. Se vår årsplan for mer informasjon om barnehagen og arbeidsmåter.

Fokusområde for Marthas Hage

Vårt satsningsområde for perioden 2019 – 2022 er barnehagens digitale praksis. Målet er å øke ansattes bevissthet og kompetanse om hvordan digitale verktøy og medier kan bidra til et inkluderende...

Vårt satsningsområde for perioden 2019 – 2022 er barnehagens digitale praksis. Målet er å øke ansattes bevissthet og kompetanse om hvordan digitale verktøy og medier kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Våre tiltak for å oppnå dette er:

Samarbeid med barnehager og ansatte i andre barnehager i Bamble kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi samarbeider i felles styrermøter, i arbeidsgrupper på tvers av barnehagene og innad i barnehagen.

Innad i barnehagen tar vi i bruk forskningsbaserte, kompetanseutviklingstiltak fra Utdanningsdirektoratet, hvor personalet jobber med ulike tema, knyttet til digital praksis i barnehagen.

Konkrete eksempler for ulike tama som skal jobbes med i personalgruppa er:· Ståsteddsanalyse fra Utdanningsdirektoratet, hvor målet er å kartlegge vårt ståsted, (personalets) vedr. digital kopmpetanse.

· Digital kompetanse

· Digitale verktøy

· Digital dømmekraftBarnehagens lederteam leder arbeidet i teamet og ut på alle avdelingene i barnehagen.

Hver avdeling har en ansatt som har hovedansvaret på den enkelte avdeling for å følge opp målsetninger og tiltak på den enkelte avdeling.


Avdelinger

Krekling

25 barn

4 - 6 år

Bjørnebæret

23 barn

4 - 4 år

Jordbæret

10 barn

1 - 3 år

Rognebæret

5 barn

2 - 3 år

Dokumenter fra Marthas Hage

Dokumenter fra Læringsverkstedet