Velkommen til Marthas Hage barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Marthas Hage! Barnehagen åpnet i mai 2012 og har fire avdelinger. De aller yngste barna holder til på avdelingene Rognebæret & Jordbæret , mens de eldste treåringene og opp til skolestartere holder til på avdelingene: Bjørnebæret & Krekling. Barnehagens ansatte er nøye satt sammen med utgangspunkt i barnegrupper, personalets alder og kjønn, og er plassert på Cocheplassen - Stathelle, hvor Martha Coch er en sentral del av områdets historie, derav navnet: Marthas Hage. Se vår årsplan for mer informasjon om barnehagen og arbeidsmåter.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Hans Pettersvei 19,3962 Stathelle
Vis i kart

37071594
marthashage@laringsverkstedet.no

63 barn
4 avdelinger
17 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 350,-

Ta en titt!

Vil du vite mer om oss?

LEKE- OG LÆRINGSMILJØ:
Inne har vi bl.a:
* store og gode felles, leke- og læringsarealer inkl. grupperom for hver avdeling.

* eget vannlekerom og veksthus
* allsidige lekeområder og ressursmateriell/ -utstyr knyttet til språk, kreativitet, hjerteprogrammet og mattelek.
* barnehagens fellesrom, med god boltreplass for fysisk aktivitet. Her har vi bla. balanseutstyr, matter, projektor, lerret og lydanlegg.

På uteområdet har bl.a.:
* mulighet for variert lek og aktivitet både sommer og vinter
* egne skjermete områder for våre yngste barn
* tilpassede områder for barn i ulik alder
* eget område for publikumsamfi
* kjøkkenhage og bærbusker

DETTE ER VI OGSÅ STOLTE AV:
* Vi har foreldre som deltar i våre brukerundersøkelser, hvert år. Vi scorer spesielt høyt på barnas trivsel, tilrettelegging for vennskapsforholdene mellom barna og for at vi legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

* Vi har ansatte som deltar i medarbeiderundersøkelser, to til tre ganger, hvert år. Her er våre siste score spesielt høye på personalets følelse av å kunne bidra til å gjøre en forskjell i det meningsfulle arbeidet i barnehagen, på å oppnå mål og på tilhørighet med verdiene våre i Læringsverkstedet når vi er sammen med barn, foreldre og kolleger.

* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Hjertekultur", et forebyggende arbeid mot mobbing og utestengelse.

* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid", og de eldste barna rullerer på å hjelpe til på kjøkkenet.
* Vi er partnerbarnehage for Universitetet i Sørøst-Norge og har barnehagelærerstudenter i praksis.

Fokusområde for Marthas Hage barnehage

Vårt satsningsområde for perioden 2019 – 2021 er barnehagens digitale praksis. Målet er å øke ansattes bevissthet og kompetanse om hvordan digitale verktøy og medier kan bidra til et inkluderende...

Vårt satsningsområde for perioden 2019 – 2021 er barnehagens digitale praksis. Målet er å øke ansattes bevissthet og kompetanse om hvordan digitale verktøy og medier kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Våre tiltak for å oppnå dette er:

Samarbeid med barnehager og ansatte i andre barnehager i Bamble kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi samarbeider i felles styrermøter, i arbeidsgrupper på tvers av barnehagene og innad i barnehagen.

Innad i barnehagen tar vi i bruk forskningsbaserte, kompetanseutviklingstiltak fra Utdanningsdirektoratet, hvor personalet jobber med ulike tema, knyttet til digital praksis i barnehagen.

Konkrete eksempler for ulike tama som skal jobbes med i personalgruppa er:· Ståsteddsanalyse fra Utdanningsdirektoratet, hvor målet er å kartlegge vårt ståsted, (personalets) vedr. digital kopmpetanse.

· Digital kompetanse

· Digitale verktøy

· Digital dømmekraftBarnehagens lederteam leder arbeidet i teamet og ut på alle avdelingene i barnehagen.

Hver avdeling har en ansatt som har hovedansvaret på den enkelte avdeling for å følge opp målsetninger og tiltak på den enkelte avdeling.


Avdelinger

Krekling

25 barn

4 - 6 år

Bjørnebæret

23 barn

4 - 4 år

Jordbæret

10 barn

1 - 3 år

Rognebæret

5 barn

Dokumenter fra Marthas Hage barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet