Velkommen til Marthas Hage Idrettsbarnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Marthas Hage Idrettsbarnehage!

Vi er en idrettsbarnehage med en fantastisk, personalgruppe, som tilrettelegger for at barna opplever bevegelse- og matglede, i barnehagen, hver dag. Barna "våre" får et tilbud om pedagogisk idrett, i hverdagen. Pedagogisk idrett er en metode vi bruker for å jobbe med og mot ulike, fagtema. Dette betyr at barna får et tverrfaglig tilbud, bestående av ulike fagtema og elementer fra idrett, lek og bevegelse, hver dag. Barnas lek, samspill og mestringsopplevelser står i sentrum, hos oss.

Barnehagen åpnet i mai 2012 og har fire avdelinger. De aller yngste barna holder til på avdelingene Rognebæret & Jordbæret , mens de eldste treåringene og opp til skolestartere holder til på avdelingene: Bjørnebæret & Krekling.

Barnehagens ansatte er nøye satt sammen med utgangspunkt i barnegrupper, personalets alder og kjønn, og er plassert på Cocheplassen - Stathelle, hvor Martha Coch er en sentral del av områdets historie, derav navnet: Marthas Hage.

Se vår årsplan for mer informasjon om barnehagen og arbeidsmåter.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Hans Pettersvei 19,3962 Stathelle
Vis i kart

37071594
marthashage@laringsverkstedet.no

81 barn
4 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Følg oss på Instagram

Ta en titt!

Vil du vite mer om oss?

LEKE- OG LÆRINGSMILJØ:
Inne har vi bl.a:
* store og gode felles, leke- og læringsarealer inkl. grupperom for hver avdeling.

* eget vannlekerom og veksthus
* allsidige lekeområder og ressursmateriell/ -utstyr knyttet til språk, kreativitet, hjerteprogrammet og mattelek.
* barnehagens fellesrom, med god boltreplass for fysisk aktivitet. Her har vi bla. balanseutstyr, matter, projektor, lerret og lydanlegg.

På uteområdet har bl.a.:
* mulighet for variert lek og aktivitet både sommer og vinter
* egne skjermete områder for våre yngste barn
* tilpassede områder for barn i ulik alder
* eget område for publikumsamfi
* kjøkkenhage og bærbusker

DETTE ER VI OGSÅ STOLTE AV:
* Vi har foreldre som deltar i våre brukerundersøkelser, hvert år. Vi scorer spesielt høyt på barnas trivsel, tilrettelegging for vennskapsforholdene mellom barna og for at vi legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

* Vi har ansatte som deltar i medarbeiderundersøkelser, to til tre ganger, hvert år. Her er våre siste score spesielt høye på personalets følelse av å kunne bidra til å gjøre en forskjell i det meningsfulle arbeidet i barnehagen, på å oppnå mål og på tilhørighet med verdiene våre i Læringsverkstedet når vi er sammen med barn, foreldre og kolleger.

* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Hjertekultur", et forebyggende arbeid mot mobbing og utestengelse.

* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid", og de eldste barna rullerer på å hjelpe til på kjøkkenet.
* Vi er partnerbarnehage for Universitetet i Sørøst-Norge og har barnehagelærerstudenter i praksis.

Fokusområde for Marthas Hage Idrettsbarnehage

Barnehagens satsningsområde er pedagogis idrett og relasjonskompetanse.

Vi jobber med bevegelse, lek, samspill og mestring. Barna hos oss skal få et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger.

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Barnehagens satsningsområde er pedagogis idrett og relasjonskompetanse.

Vi jobber med bevegelse, lek, samspill og mestring. Barna hos oss skal få et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger.

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Avdelinger

Krekling

28 barn

4 - 6 år

Bjørnebæret

20 barn

3 - 4 år

Jordbæret

13 barn

1 - 3 år

Rognebæret

20 barn

2 - 3 år

Dokumenter fra Marthas Hage Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet