Marthas Hage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 67 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Barnehagen Marthas Hage! Barnehagen åpnet i mai 2012 og har fire avdelinger. De aller yngste barna holder til på avdelingen som heter Jordbæret, mens toåringene holder til på Rognebæret. På Bjørnebæret holder de eldste treåringene og de yngste fireåringene til, mens de eldste fireåringene samt skolestarterne er samlet på Krekling. Barnehagens ansatte er nøye satt sammen med utgangspunkt i barnegrupper, personalets alder og kjønn. Barnehagen ligger plassert på Cocheplassen i Bamble, hvor Martha Coch er en sentral del av områdets historie. Derav navnet Marthas Hage. Barnehagebaserte kompetansehevingstiltak, og lokalt utviklingsarbeid, preger arbeidet i barnehagen, se vår årsplan for mer informasjon.

Fokusområde for Marthas Hage

I tillegg til avdelingene våre har barnehagen store fellesområder. Vi har rom spesielt tilpasset fysisk aktivitet, hvor det ofte foregår grovmotoriske aktiviteter. I barnehagens vannlekerom, også omtalt av noen av...

I tillegg til avdelingene våre har barnehagen store fellesområder. Vi har rom spesielt tilpasset fysisk aktivitet, hvor det ofte foregår grovmotoriske aktiviteter. I barnehagens vannlekerom, også omtalt av noen av barna som: «Badeland», koser barna seg i badet.
Vi har utstyr som innbyr til lek med realfag og vårt eget veksthus, integrert i barnehagebygget andre etasje, kommer godt med når vi jobber med å så, plante og følge vekster.
Barnehagens uteområde, inneholder blant annet kjøkkenhage og eget område for bærbusker og frukttrær. Vårt spennende uteområde, innbyr til lek, utfordringer og læring. Barnehagen kan tilby et variert terreng for utfoldelse. Innenfor barnehagens område har vi blant annet eget avgrenset område for barnehagens yngste barn og vår egen grillhytte.

Barnehagen er utstyrt med ulike digitale verktøy som nettbrett, digitalt mikroskop, iPad`s, projektorer, kamera, pc og lydanlegg. Dette utstyret skal være del av det daglige pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Det er hovedsaklig våre eldste barn som bruker dette utstyret.
Vi benytter MyKid som er en nettbasert kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehage. MyKid gir foresatte anledning til å følge opp barnas hverdag gjennom blant annet å lese månedsplaner og månedsbrev.

Avdelinger

Krekling

21 verdifulle barn

4 - 6 år

Bjørnebæret

15 verdifulle barn

3 - 4 år

Jordbæret

12 verdifulle barn

1 - 2 år

Rognebæret

19 verdifulle barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Marthas Hage

Dokumenter fra Læringsverkstedet