Marthas Hage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 88 verdifulle barn

 • Pris

  2730,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Barnehagen Marthas Hage! Barnehagen åpnet i mai 2012 og har fire avdelinger. De aller yngste barna holder til på avdelingen som heter Rognebæret, mens toåringene og de yngste treåringene holder til på Jordbæret. På Bjørnebæret holder de eldste treåringene og de yngste fireåringene til, mens de eldste fireåringene samt skolestarterne er samlet på Krekling. Barnehagen har ansatt 19. årsverk og våre personalgrupper er nøye satt sammen med utgangspunkt i barnegrupper, personalets alder og kjønn. Ti av våre ansatte er utdannet barnehagelærere, hvor også flere har tilleggsutdannelse. To er utdannet barne- og ungdomsarbeider og en er utdannet barnepleier. I tillegg har vi en gjeng med dyktige og erfarne assistenter. Barnehagen ligger plassert på Cocheplassen i Bamble, hvor Martha Coch er en sentral del av områdets historie. Derav navnet Barnehagen Marthas Hage. Barnehagebaserte kompetansehevingstiltak, også kjent som utviklingsarbeid, preger arbeidet i barnehagen. Vi har utarbeidet målsetninger og egne tiltak for å nå målsetningene. Tiltakene er formulert med utgangspunkt i hvordan vi skal nå målene, og tar utgangspunkt i lovverk og interne styringsdokumenter.

Fokusområde for Marthas Hage

I tillegg til avdelingene våre har barnehagen store fellesområder. Vi har rom spesielt tilpasset fysisk aktivitet, hvor det ofte foregår grovmotoriske aktiviteter. I barnehagens vannlekerom, også omtalt av noen av...

I tillegg til avdelingene våre har barnehagen store fellesområder. Vi har rom spesielt tilpasset fysisk aktivitet, hvor det ofte foregår grovmotoriske aktiviteter. I barnehagens vannlekerom, også omtalt av noen av barna som: «Badeland», koser barna seg i badet.
Marthas vitensenter innbyr til lek med realfag og vårt eget veksthus, integrert i barnehagebygget andre etasje, kommer godt med når vi jobber med å så, plante og følge vekster.
Barnehagens uteområde, inneholder blant annet kjøkkenhage og eget område for
bærbusker og frukttrær. Vårt spennende uteområde, innbyr til lek, utfordringer og læring. Barnehagen kan tilby et variert terreng for utfoldelse. Innenfor barnehagens område har vi blant annet eget avgrenset område for barnehagens yngste barn og vår egen grillhytte.

Barnehagen er utstyrt med ulike digitale verktøy som nettbrett, digitalt mikroskop, iPad`s, projektorer, kamera, pc og lydanlegg. Dette utstyret skal være del av det daglige pedagogiske arbeidet i barnehagen. Et eksempel er applikasjoner til nettbrett som kan benyttes til øving på å telle.

Personalet i vår barnehage skal legge til rette for at barna får innsikt i bruk av teknologiske enheter, slik at barna blir teknologiske produsenter, ikke kun konsumenter. Det er hovedsaklig våre eldste barn som bruker dette utstyret.
Vi benytter MyKid som er en nettbasert kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehage. MyKid gir foresatte anledning til å følge opp barnas hverdag gjennom blant annet å lese månedsplaner og månedsbrev.

Avdelinger

Krekling

25 verdifulle barn

4 - 6 år

Bjørnebæret

25 verdifulle barn

3 - 4 år

Jordbæret

19 verdifulle barn

2 - 3 år

Rognebæret

19 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Marthas Hage

Dokumenter fra Læringsverkstedet