Marthas Hage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 63 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Barnehagen Marthas Hage! Barnehagen åpnet i mai 2012 og har fire avdelinger. De aller yngste barna holder til på avdelingene Rognebæret & Jordbæret , mens de eldste treåringene og opp til skolestartere holder til på avdelingene: Bjørnebæret & Krekling. Barnehagens ansatte er nøye satt sammen med utgangspunkt i barnegrupper, personalets alder og kjønn, og er plassert på Cocheplassen - Stathelle, hvor Martha Coch er en sentral del av områdets historie, derav navnet: Marthas Hage. Se vår årsplan for mer informasjon om barnehagen og arbeidsmåter.

Fokusområde for Marthas Hage

Vårt satsningsområde for perioden 2019 – 2022 er barnehagens digitale praksis. Målet er å øke ansattes bevissthet og kompetanse om hvordan digitale verktøy og medier kan bidra til et inkluderende...

Vårt satsningsområde for perioden 2019 – 2022 er barnehagens digitale praksis. Målet er å øke ansattes bevissthet og kompetanse om hvordan digitale verktøy og medier kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Våre tiltak for å oppnå dette er:

Samarbeid med barnehager og ansatte i andre barnehager i Bamble kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi samarbeider i felles styrermøter, i arbeidsgrupper på tvers av barnehagene og innad i barnehagen.

Innad i barnehagen tar vi i bruk forskningsbaserte, kompetanseutviklingstiltak fra Utdanningsdirektoratet, hvor personalet jobber med ulike tema, knyttet til digital praksis i barnehagen.

Konkrete eksempler for ulike tama som skal jobbes med i personalgruppa er:· Ståsteddsanalyse fra Utdanningsdirektoratet, hvor målet er å kartlegge vårt ståsted, (personalets) vedr. digital kopmpetanse.

· Digital kompetanse

· Digitale verktøy

· Digital dømmekraftBarnehagens lederteam leder arbeidet i teamet og ut på alle avdelingene i barnehagen.

Hver avdeling har en ansatt som har hovedansvaret på den enkelte avdeling for å følge opp målsetninger og tiltak på den enkelte avdeling.


Avdelinger

Krekling

25 barn

4 - 6 år

Bjørnebæret

23 barn

4 - 4 år

Jordbæret

10 barn

1 - 3 år

Rognebæret

5 barn

Dokumenter fra Marthas Hage

Dokumenter fra Læringsverkstedet