Læringsverkstedet Brekkåsen Idrettsbarnehage

Velkommen til Brekkåsen Idrettsbarnehage

VELKOMMEN TIL BREKKÅSEN IDRETTSBARNEHAGE Brekkåsen Idrettsbarnehage er en barnehage med 6 avdelinger. Den ligger ved Brekkåsen stadion som har 2 kunstgressbaner. Idrettsbarnehagene har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. I tilegg har vi egen minibuss som vi bruker til å komme oss litt lenger ut fra barnehagen og til å delta på ulike arrangementer. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger, kokk, Fysioterapeuter og ergoterapeut i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Klemmetsveg 270,7227 Gimse
Vis i kart

90881581
brekkasen@laringsverkstedet.no

85 barn
6 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 750,-

Styrer
Brekkåsen Idrettsbarnehage

Fokusområde for Brekkåsen Idrettsbarnehage

Vi fokuserer på at barna skal ha et sunt forhold til mat og aktivitet. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Vi fokuserer på at barna skal ha et sunt forhold til mat og aktivitet. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Avdelinger

Dominus

10 barn

1 - 3 år

Fortuna

12 barn

3 - 6 år

Iubar

24 barn

3 - 6 år

Profectus

18 barn

3 - 6 år

Unitate

9 barn

3 - 6 år

Vigent

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Brekkåsen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet