Jar Idrettsbarnehage

92 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.30 — 17.00

Om barnehagen

Jar Idrettsbarnehage er en barnehage med 5 avdelinger. Barnehagen ligger ved Jarmyra og har store fotballarealer rett på utsiden av gjerdet. Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve...

Jar Idrettsbarnehage er en barnehage med 5 avdelinger. Barnehagen ligger ved Jarmyra og har store fotballarealer rett på utsiden av gjerdet.

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.

Vi er en fullkostbarnehage og serverer 3 måltider om dagen, frokost, varm lunsj og ettermiddagsmat.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 695,-


Fokusområder

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har...

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen.

Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere.

Avdelinger/baser

Audius

13 verdifulle barn

1 - 3 år

Gustus

22 verdifulle barn

3 - 6 år

Stimulus

22 verdifulle barn

3 - 6 år

Tactus

21 verdifulle barn

3 - 6 år

Visus

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Jar Idrettsbarnehage
Bærumsveien 126, Jar, Norge

jaridrett@laringsverkstedet.no

37071647

Følg oss på Facebook