Velkommen til Østersund Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Østersund idrettsbarnehage ligger i Fetsund i Lillestrøm kommune. Vi holder til i en nybygget barnehage som åpnet sine dører i August 2017.

Vi har fokus på idrett som pedagogikk- kropp imiterer kropp og barna lærer ved å bruke kropp. De ansatte i barnehagen er bevisste på hvilken påvirkning kost og bevegelse har for barn. I tillegg til å ha fokus på kost og bevegelse, har vi stor fokus på relasjonskompetanse og LØFT. Gjennom relasjoner blir vi kjent med hvert enkelt barn og hvilket behov han/ hun har. For å kunne gi barnet omsorg og utviklingsmuligheter, må både barnet og foreldrene være trygge på barnehagen. Derfor er samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet veldig viktig. For vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

LØFT står for løsningsfokusert tilnærming. Det vil si at vi ser det positive barnet gjør, og neglisjerer det negative. Det vi ønsker mer av gir vi mest oppmerksomhet. Da må ansatte være tilstede, engasjerte, positive og være lekende. Samtidig må ansatte ha kompetanse på hva som er god kvalitet for barn og hvordan vi kan jobbe sammen for barns beste. De ansatte må være leken og ambisiøse, rause og tydelig.

Vi har hjerte for deg, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Barnehagen består av 8 avdelinger, 4 små og 4 store. Vi har et stort uteområde som stimulerer til mye leke og fantasi. Inne har vi mange ulike rom. Vi har formingsrom, språkrom, gymsal, hjerterom osv. I løpet av dagen vil forhåpentligivs barnet lære og oppleve nye ting. Vi er opptatt av å hjelpe barna med å bygge god selvfølese, slik at han/hun har en ryggsekk med gode opplevelser, gode minner, trygghet, kunnskap, vennskap, sosiale ferdigheter, spåklige ferdigheter og er klare til å møte det som kommer etter barnehagen.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Kirkeveien 93,1900 Fetsund
Vis i kart

92614371
ostersund@laringsverkstedet.no

138 barn
8 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 650,-

Styrer
Roger Husby

Roger har jobbet i barnehage siden 2001, både som pedagogisk leder og styrer. I tillegg til barnehagelærerutdannelse har styrer tatt utdannelse innen coaching, relasjonskompetanse og ulike kurs/ skole innen ledelse. I Er opptatt av å øke kvaliteten, at alle er like mye verdt og møte alle med respekt, anerkjennelse og forståelse.

92614371
ostersund@laringsverkstedet.no

Verdier, visjoner og mål

Verdiplattformen:

Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitetsstandarder som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.»

Mål for 2020/2021 vil være å fortsette arbeid med å implementere idrettskonseptet i barnehagen vår.

Et godt måltid:

Læringsverkstedet ønsker via barna å være en kunnskapsformidler og inspirator når det gjelder mat og kosthold. Barnehagen har egen kokk i 100% stilling. Fra 01.11.2018 gikk vi over til å bli en fullkost barnehage og tilbyr pr i dag frokost, varm lunsj og frukt til barna.

Hjertekultur:

Hjerteprogrammets viktigste oppgaver er å hjelpe oss å utvikle sosial kompetanse i barnehagen, og fungerer som et felles verdigrunnlag for alle ansatte i hele organisasjonen. For barnet er det viktig å utvikle forståelse og handlinger som gjør det i stand til å forholde seg til den sosiale virkelighet.

Språk:

Språkarbeid er et av hovedsatsningsområdene i barnehagen. Det å mestre språket er nøkkelen til å utvikle sosial kompetanse, delta i lek, få venner, lære nye ting, kunne si fra om egne meninger og behov.

LØFT (Løsningsfokusert tilnærming):

Ved å bruke løft har personalet fokus på det barnet mestrer og neglisjerer det negative. Det vi ønsker mer av gir vi mest oppmerksomhet. LØFT arbeidet vil føre til bedre relasjoner, bedre sosiale forhold og øke mestring.

Hva er idrettsbarnehage

Vi har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Vi jobber med bevegelse, lek, samspill og mestring. Barn som er glad i å bevege seg, får et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv ved å prøve, øve og mestre. Vi tilrettelegger for gode mestringsopplevelser gjennom variert fysisk aktvitet tilpasset barnets alder og utvikling og mulightene som de årstidene gir for ulike aktivteter.Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Vi voksene i barnehagen skal være aktive og skal være begestringssmittere, Det betyr av vi må være bevisste på oss selv som rollemodeller, også kroppslige. Vi har fire fokuspunkter som handler om det fysiske, psykiske, konigtivt og sosialt. Læringsverkstedet Østersund barnehage har i tilegg til en gymsal og et bevegelsesrom, tider i Fet Eika idrettshall og klatrevegg. På vinteren har vi egen skøytebane i barneahagen.

Fokusområde for Østersund Idrettsbarnehage

Gjennom et eget hjerteprogram, skal vi jobbe for et trygt og godt sted for alle barn, foreldre og ansatte.

Gjennom et eget hjerteprogram, skal vi jobbe for et trygt og godt sted for alle barn, foreldre og ansatte.

Avdelinger

Grete

12 barn

1 - 3 år

Hans

12 barn

1 - 3 år

Vulkan

12 barn

1 - 3 år

Vildanden

12 barn

1 - 3 år

Rauma

24 barn

3 - 6 år

Gahn

24 barn

3 - 6 år

Isnæs

24 barn

3 - 6 år

Mørkfos

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Østersund Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet