Østersund Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 138 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  500,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til oss i Østersund idrettsbarnehage i Lillestrøm kommune. Vi holder til i en nybygget barnehage som åpnet sine dører i August 2017. Vi er en barnehage med 8 avdelinger og plass til 150 barn. Barnehagen blir drevet av Læringsvekstedet A/S som er en landsdekkende kjede med nærmere 200 barnehager fordelt over hele landet. Barnehagen er en full kost barnehage, det betyr at vi serverer frokost, varm lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Vi vil gjerne ønske alle velkommen til oss i Læringsverkstedet avd Østersund. Sammen med dere skal vi få verdens viktigste verdier til å vokse. Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021: 14 og 17.August, 30.Oktober, 04.Januar og 14.Mai.

Fokusområde for Østersund Idrettsbarnehage

Verdiplattformen: Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitetsstandarder som er «Varme mennesker...

Verdiplattformen:

Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitetsstandarder som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.»

MÅL 1: Alle kjenner Læringsverkstedets visjon, verdier og de tre kvalitetsstandardene

TILTAK: Jobbe med visjonen og verdiparene på personalmøtene i løpet av året.

MÅL 2: Alle har eieforhold til verdiplattformen.

TILTAK: Jobbe med refleksjonsoppgaver i forhold til visjon, verdier og de tre kvalitetsstandardene.

Idrettskonseptet:

Som idrettsbarnehage er målet vårt at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Vi tar i bruk pedagogisk idrett som metode, hvor vi fokuserer på barnas læring og utvikling gjennom lek, bevegelse og idrett. For å oppnå bevegelsesglede utarbeider vi øktplaner med utgangspunkt i bevegelsessirkelen og dens fokusområder. Disse tar vi i bruk i barnehagens miljøer som er inne, ute, i hall og på tur. Vi har fokus på mestringsglede og kroppslige mestringsopplevelser for alle barn, hvor vi tilrettelegger for både enkeltbarnet og barnegruppen, og vi tar i bruk pedagogisk bakdør.

Mål for 2020/2021 vil være å fortsette arbeid med å implementere idrettskonseptet i barnehagen vår.

MÅL 1: Vi bruker pedagogisk idrett som metode (konseptpermen).

TILTAK 1: Jevnlig gi kunnskap om pedagogisk idrett som metode, og annen informasjon og kunnskap knyttet til idrettskonseptet til hele personalet.

TILTAK 2: Saltoplanen lages av idrettspedagogen og blir presenterer på ulike møter før hver ny periode.

TILTAK 3: Vi bruker saltoplanen aktivt i hverdagen.

MÅL 2: Personalet er aktivt deltagende i barnas lek og er gode rollemodeller.

TILTAK 1: Refleksjonsoppgaver om det å være en aktiv voksen,

TILTAK 2: Alle planleggingsdager og personalmøter starter med God morgen eller God kveld til kroppen.

TILTAK 3: Personalet skal utforme og følge opp handlingsforpliktelser knyttet til det å være begeistringssmitter.

MÅL: Gjennomføre idrettsbarnehagenes arrangementer (aktivitetsdager, aktivitetsuker og verdens aktivitetsdag).

TILTAK 1: Det skal settes av god tid til planlegging og utførelse av disse arrangementene.

TILTAK 2: Datoer for idrettsbarnehagens arrangementer skrives inn i barnehagens årshjul.Det gode måltid:

Læringsverkstedet ønsker via barna å være en kunnskapsformidler og inspirator når det gjelder mat og kosthold. Barnehagen har egen kokk i 100% stilling. Fra 01.11.2018 gikk vi over til å bli en fullkost barnehage og tilbyr pr i dag frokost, varm lunsj og frukt til barna.

MÅL 1: Vi er bevisst på hvilke kunnskaper, holdninger og verdier vi formidler til barna under måltidet.

TILTAK 1: Personalet arbeider med refleksjonsoppgaver fra progresjonsplanen.

TILTAK 2: Personalet blir kjent med hva et godt måltid er.

MÅL 2:

MÅL 3:

MÅL 4: Alle følger rutine for hygiene rundt alle måltider.

TILTAK 1: Utarbeide like rutiner på alle avdelinger.

TILTAK 2: Alle vasker hender når de kommer i barnehagen og før vi går hjem.

Avdelinger

Grete

12 barn

1 - 3 år

Hans

12 barn

1 - 3 år

Vulkan

12 barn

1 - 3 år

Vildanden

12 barn

1 - 3 år

Rauma

24 barn

3 - 6 år

Gahn

24 barn

3 - 6 år

Isnæs

24 barn

3 - 6 år

Mørkfos

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Østersund Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet