Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage

Velkommen til Østersund Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Østersund idrettsbarnehage ligger i vakre Fetsund i Lillestrøm kommune.

Barnehagen ligger rett ved barneskole, ungdomsskole og Eika idrettshall, som vi også benytter oss av. Vi har mange ulike rom inne i barnehagen, et stort uteområde og skøyteis på vinteren. Det er mange muligher for lek og bevegelse både i barnehagen og på et av de mange flott turområdene barnehagen nyter godt av. Vi er en barnehage som har fullkost, der vi både har varm mat og kald mat. 3- 4 ganger året gjennomføres det aktivitetsuker, der vi har litt annerledes dager. Uansett hvor vi er, så skal de voksene ha: hjerte for hvert barn, slik at han/hun kan bli den beste utgaven av deg selv.

Barnehagen består av 8 avdelinger, 4 små og 4 store. . Inne har vi mange ulike rom. Vi har formingsrom, språkrom, gymsal, hjerterom osv. Vi er opptatt av å hjelpe barna med å bygge god selvfølese, slik at han/hun har en ryggsekk med gode opplevelser, gode minner, trygghet, kunnskap, vennskap, sosiale ferdigheter, spåklige ferdigheter og er klare til å møte det som kommer etter barnehagen.

Personalet skal være bevisst i sin rolle innenfor innenfor idrettskonspetet, der vi er opptatt av bevegelsesglede og pedagisk idrett som metode.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Kirkeveien 93,1900 Fetsund
Vis i kart

92614371
ostersund@laringsverkstedet.no

138 barn
8 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 650,-

Styrer
Roger Husby

Roger Husby

Roger har jobbet i barnehage siden 2001, både som pedagogisk leder og styrer. I tillegg til barnehagelærerutdannelse har styrer tatt utdannelse innen coaching, relasjonskompetanse, juss og ulike kurs/ skole innen ledelse. I Er opptatt av å øke kvaliteten, at alle er like mye verdt, møte alle med respekt, anerkjennelse, forståelse og har med hjerte i møte med andre.

92614371
ostersund@laringsverkstedet.no

Verdier, visjoner og mål

Verdiplattformen:

Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitetsstandarder som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.»

Mål for 2020/2021 vil være å fortsette arbeid med å implementere idrettskonseptet i barnehagen vår.

Et godt måltid:

Læringsverkstedet ønsker via barna å være en kunnskapsformidler og inspirator når det gjelder mat og kosthold. Barnehagen har egen kokk i 100% stilling. Fra 01.11.2018 gikk vi over til å bli en fullkost barnehage og tilbyr pr i dag frokost, varm lunsj og frukt til barna.

Hjertekultur:

Hjerteprogrammets viktigste oppgaver er å hjelpe oss å utvikle sosial kompetanse i barnehagen, og fungerer som et felles verdigrunnlag for alle ansatte i hele organisasjonen.

Språk:

Språkarbeid er et av hovedsatsningsområdene i barnehagen. Det å mestre språket er nøkkelen til å utvikle sosial kompetanse, delta i lek, få venner, lære nye ting, kunne si fra om egne meninger og behov.

LØFT (Løsningsfokusert tilnærming):

Ved å bruke løft har personalet fokus på det barnet mestrer og neglisjerer det negative. Det vi ønsker mer av gir vi mest oppmerksomhet. LØFT arbeidet vil føre til bedre relasjoner, bedre sosiale forhold og øke mestring.

Hva er idrettsbarnehage

Vi har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Vi jobber med bevegelse, lek, samspill og mestring. Barn som er glad i å bevege seg, får et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv ved å prøve, øve og mestre. Vi tilrettelegger for gode mestringsopplevelser gjennom variert fysisk aktvitet tilpasset barnets alder og utvikling og mulightene som de årstidene gir for ulike aktivteter.Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Vi voksene i barnehagen skal være aktive og skal være begestringssmittere, Det betyr av vi må være bevisste på oss selv som rollemodeller, også kroppslige. Vi har fire fokuspunkter som handler om det fysiske, psykiske, konigtivt og sosialt. Læringsverkstedet Østersund barnehage har i tilegg til en gymsal og et bevegelsesrom, tider i Fet Eika idrettshall og klatrevegg. På vinteren har vi egen skøytebane i barneahagen.

Fokusområde for Østersund Idrettsbarnehage

Gjennom et eget hjerteprogram, skal vi jobbe for et trygt og godt sted for alle barn, foreldre og ansatte.

Gjennom et eget hjerteprogram, skal vi jobbe for et trygt og godt sted for alle barn, foreldre og ansatte.

Avdelinger

Grete

12 barn

1 - 3 år

Hans

12 barn

1 - 3 år

Vulkan

12 barn

1 - 3 år

Vildanden

12 barn

1 - 3 år

Rauma

24 barn

3 - 6 år

Gahn

24 barn

3 - 6 år

Isnæs

24 barn

3 - 6 år

Mørkfos

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Østersund Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet