Læringsverkstedet Sætra Idrettsbarnehage

Velkommen til Sætra Idrettsbarnehage

Velkommen til Sætra Idrettsbarnehage!

Vi har samordnet opptak med Trondheim kommune. Alle som ønsker å søke plass hos oss må gjøre det via kommunens søkerportal. Du finner også en søknadsknapp øverst på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt med styrer Trude Sjøhagen Nordgaard Mob; 95263070 for spørsmål og informasjon. Søknadsfrist for overflyttingsopptaket er 1.2.24 og hovedopptaket 1.3.24. I forbindelse med sommerferie har vi stengt i ukene 29 og 30.

Kort historikk om Sætra barnehage: Oppstart 1990 i Otto Nielsens vei, Eberg. P.g.a.at leiekontrakten utløp 2013 flyttet vi over i midlertidige lokaler i Brøsetveien hvor vi har vært fram til 2020 i påvente av ny tomt. I dag er vi i vår nye flotte Idrettsbarnehage på Eberg, 200 meter fra opprinnelige utgangspunkt. Sætra har idag barnehageplasser for seks avdelinger.

Barnehagen har storkjøkken, gymsal, og vår pedagogiske profil vil omfatte bevegelsesglede, fysisk aktivitet inne og ute med pedagoger som er engasjerte og tilstedeværende i lek og læringsaktiviteter med barna. Videre har vi stort fokus på miljø og bærekraftig pedagogikk og arbeidsmåter. Vi har mottat flere utmerkelser og priser gjennom vårt miljøarbeid i regi av Grønt-Flagg. I vårt nærmiljø ligger bibliotek, Voll gård der vi har årskort, Estenstadmarka, Bekkvolldalen, skøyte-, fotball- og sykkelbane som vi er aktive brukere av. Vi har et innholdsrikt uteområde med bakker for skigåing, grønnsakhage og bærbusker.

Vi er en fullkostbarnehage som serverer alle måltid i barnehagen. Kostpris er kr. 600. Fra og med 1.8.23 økes denne til kr. 650. I "Et godt måltid" blir barna tilbudt et allsidig kosthold. I tillegg til å få servert sunn, god og variert mat, kan også barna delta selv i matlagingen. Vi fokuserer på bevissthet rundt friske råvarer og hvordan vi kan ta vare på næringsinnholdet og de gode smakene. Hver dag jobber vi for gode opplevelser, samtaler, refleksjon, læring og fellesskap for alle.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:45

Østre Berg 15,7050 Trondheim
Vis i kart

95263070
satra@laringsverkstedet.no

112 barn
6 avdelinger
28 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 650,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Trude Sjøhagen Nordgaard

Trude Sjøhagen Nordgaard

Jeg har verdens beste jobb! Sammen med våre dyktige og omsorgsfulle ansatte tar vi del i barnas oppvekstmiljø, og får følge dem, og bidra i deres utvikling i årene før skolealder. Hos oss er alle verdifulle, og både barn og ansatte skal få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv! Selv er jeg utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehagesektoren siden 1994. Jeg har videreutdanning i offentlig administrasjon og ledelse, førskolepedagogikk og en mastergrad i Kunnskapsledelse. Vil du vite mer om oss så ta gjerne kontakt med meg på telefon eller e-post.

95263070
satra@laringsverkstedet.no

Leken og ambisiøs

I Idrettsbarnehagen vår har vi et utvidet fokus på innholdet i rammeplanens fagområde «Kropp, bevegelse, mat og helse». Helsebegrepet omfatter både det kognitivte, emosjonelle, fysiske og sosiale, og vi skal som barnehage har fokus på hele helseaspektet. Fysisk aktivitet, kosthold, godt psykososialt miljø og utvikle barns sosiale kompetanse er viktige faktorer i barnehagens arbeidet med pedagogisk idrett og bevegelsesglede.

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Vi har et holistisk syn på læring, der vi ser barnets helhetlige utvikling gjennom fire fokuspunkter; kognitivt, emosjonelt, fysisk og sosialt. Med dette mener vi at vi ser på barnet som et selvstendig subjekt med kompetanse og evne til å delta aktivt i egen utvikling, lærings- og dannelsesprosesser. Med et helhetlig læringssyn ser vi omsorg, lek og læring under ett.
Kroppen er sentral i hele barnets læringsprosess. Barn lærer ikke bare gjennom bruk av hodet, men også gjennom bevegelser og ved bruk av hele kroppen (Fredens 2018).
I følge senter for læring og utvikling, stimulerer fysisk aktivitet kognitive deler av hjernen som kan hjelpe barn å lære bedre. Utførelse av komplekse bevegelser under fysisk aktivitet rekrutterer nevrologiske koblinger som er assosiert med kognisjon. Derfor er det en sammenheng mellom barns motoriske utvikling, og blant annet sosial kompetanse,
selvoppfatning, språk, lese og skriveferdigheter, konsentrasjon og andre kognitive ferdigheter.

Vi ansatte har et stort ansvar for å være gode rollemodeller i arbeidet med å skape motivasjon og begeistring for bevegelsesglede til barna. Vi omtaler oss som begeistringssmittere. Det innebære at vi er aktive sammen barna, deltar i lek og aktiviteter, introduserer mange ulike leker, og vi viser glede og har det gøy med barna. I Idrettskonspetet er fokuset i stor grad; prøve - øve - mestre. Hvor deilig er ikke følelsen av å mestre noe du har øvet på? Det gir god selvfølelse, og tro på egene ferdigheter. Dette synes vi er viktige elementer i bardommen, og det har en stor plass i vårt pedagogiske innhold.

Avdelinger

Ivers

13 barn

1 - 3 år

Skarstein

25 barn

3 - 6 år

Hjallis

27 barn

3 - 5 år

Buaas

13 barn

1 - 3 år

Wirkola

21 barn

2 - 3 år

Bjørgen

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Sætra Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet