Velkommen til barnehage Sætra Idrettsbarnehage

Velkommen til Sætra Idrettsbarnehage!

Velkommen til å sende søknad! Vi har samordnet opptak med Trondheim kommune. Alle som søker plass går via kommunens søkerportal. Du finner også en søknadsknapp øverst på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt med styrer Ragna Dahlen på mobil 47242219 for spørsmål og informasjon. Søknadsfrist for overflyttingsopptaket er 1.2.21 og hovedopptaket er 1.3.21. Planleggingsdager fram til sommer 2021: 29. januar og 18. juni. I fobindelse med sommerferien er uke 29 og 30 stengt.

Kort historikk om Sætra barnehage: Oppstart 1990 i Otto Nielsens vei, Eberg. P.g.a.at leiekontrakten utløp 2013 flyttet vi over i midlertidige lokaler i Brøsetveien hvor vi har vært fram til nå i påvente av ny tomt. Sætra har idag barnehageplasser for seks avdelinger. Sætra har hele tiden vært i samme nærområdet. Vi kom tilbake til utgangspunktet når vi flyttet, 200 m fra opprinnelig plassering.

Barnehagen har storkjøkken, gymsal, og vår pedagogiske profil vil omfatte bevegelsesglede, fysisk aktivitet inne og ute med pedagoger som er engasjerte og tilstedeværende i lek og læringsaktiviteter med barna. Videre har vi stort fokus på miljø og bærekraftig pedagogikk og arbeidsmåter. Vi har mottat flere utmerkelser og priser gjennom vårt miljøarbeid i regi av Grønt-Flagg. I vårt nærmiljø ligger bibliotek, Voll gård der vi har årskort, Estenstadmarka, Bekkvolldalen, skøyte-, fotball- og sykkelbane som vi er aktive brukere av. Vi har et innholdsrikt uteområde med bakker for skigåing, grønnsakhage og bærbusker.

Vi er en fullkostbarnehage som serverer alle måltid i barnehagen. I "Et godt måltid" blir barna tilbudt et allsidig kosthold. Itillegg til å få servert sunn, god og variert mat, kan også barna delta selv i matlagingen. Vi fokuserer på bevissthet rundt friske råvarer og hvordan vi kan ta vare på næringsinnholdet og de gode smakene. Hver dag jobber vi for gode opplevelser, samtaler, refleksjon, læring og fellesskap for alle.

Følg oss på instagram: @saetrabarnehage

Mandag — Fredag 01:13 — 01:13

Østre Berg,7050 Trondheim
Vis i kart

47242219
satra@laringsverkstedet.no

93 barn
6 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 600,-

Fokusområde

Avdelinger

Ivers

13 barn

1 - 3 år

Skarstein

26 barn

3 - 6 år

Hjallis

13 barn

Buaas

13 barn

1 - 3 år

Wirkola

15 barn

2 - 3 år

Bjørgen

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Sætra Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet