Velkommen til Skogheim barnehage

Læringsverkstedet Skogheim barnehage holder til i indre bydel i Ålesund kommune. Barnehagen ligger godt gjemt for trafikk og støy i et fredelig og svært barnevennlig område. I barnehagens umiddelbare nærhet finnes både skog, fjell og fjøre, som vi benytter så ofte som vi kan. Vi er ute i all slags vær og barna får oppleve årstidenes egne utfordringer og gleder.

Barnehagen ble først åpnet i 1996, og eies i dag av Læringsverkstedet AS. Barnehagen har to avdelinger, fordelt på fire barnegrupper.

Vi har åpent 07.00 – 17.00 mandag til fredag. Barnehagen er en fullkostbarnehage, og serverer dermed frokost, lunsj og fruktmåltid. Barnehagen har fokus på det gode måltidet og serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltid.

Barnehagen har egen minibuss, vennebussen, som deles med to andre barnehager i nærmiljøet.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Mogensvegen 41,6010 Ålesund
Vis i kart

94002251
skogheim@laringsverkstedet.no

40 barn
2 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Skogheim barnehage

Læringsverkstedet Skogheim barnehage er i perioden 2019-2021 med i utviklingsarbeidet «OPP og FRAM», i regi av Ålesund kommune. Utviklingsarbeidet har bakgrunn i ny rammeplan for barnehage, som trådte i kraft...

Læringsverkstedet Skogheim barnehage er i perioden 2019-2021 med i utviklingsarbeidet «OPP og FRAM», i regi av Ålesund kommune. Utviklingsarbeidet har bakgrunn i ny rammeplan for barnehage, som trådte i kraft 1. august 2017 og sammenslåingen av ny storkommune 1. januar 2020. Målet med utviklingsprosjektet er å utvikle gode system for kompetanseheving i de fem kommunene som nå har blitt «Nye Ålesund», samt implementering av rammeplanen. For barnehageåret 2020-2021 har vi i Skogheim barnehage valgt å sette fokus på «Livsmestring og helse».Problemstilling

Hvordan kan vi legge til rette for bevegelsesglede, mestringsglede og et godt måltid for alle barn i barnehagehverdagen?Hovedmål

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:


opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.
Voksenrollen skal:


være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser
legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
kjenne og praktisere Et godt måltid som et helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.

Avdelinger

Blåklokka

24 barn

3 - 5 år

Solsikka

16 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Skogheim barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet