Velkommen til Hauketo barnehage

Læringsverkstedet avdeling Hauketo barnehage har delt inn avdelingene i 4 avdelinger. Disse består av aldersinndelte grupper frem til august -23. Fra august 2023, vil barnehagen gå over til å ha aldersblandede grupper bestående av 0-3 år og 3-5 år. I vår barnehage vil vi være best på relasjoner, og det er viktig for oss at både barn og foreldre møtes av varme mennesker som er trygge, lekene og rause.

Læringsverkstedet kjøpet Hauketo barnehage i 2015. Barnehagen ligger flott til i skogkanten, og vi elsker friluftslivet. Få skritt fra barnehagen har vi fått en parsellhage hvor vi vil dyrke våre egne grønnsaker. Barnehagens uteområdet bære preg av naturen vi omgir oss med, stor naturtomt med både ulent og flatt terreng. Her er et unike muligheter for utfoldelse både fysisk og i fantasi.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Øvre Prinsdalsvei 34 d,1266 Oslo
Vis i kart

41357467
hauketo@laringsverkstedet.no

71 barn
5 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 550,-

Styrer
Elisabeth Wærenskjold

Elisabeth Wærenskjold

Elisabeth Wærenskjold ble ansatt som styrer i Hauketo barnehage 1. august 2022. Hun kommer fra Læringsverkstedet Fjellhulen barnehage, hvor hun også jobbet som Styrer. Elisabeth har har lang erfaring fra å jobbe i barnehage. Hun brenner for hjertekultur, og den iboende kunstneren i hvert menneske. I Hauketo barnehage blir hvert enkelt barn sett på som unikt og verdifullt, og personalet legger til rette for at det skal utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Her er det godt å være .

41357467
hauketo@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Hauketo barnehage

I vår barnehage har vi språk og sosial kompetanse som satsningsområde, med felles fokus på Kroppen. Dette vises til daglig i vårt fysiske læringsmiljø, hvor avdelingene er tilpasset barna og tilbyr lek som innbyr til dialog og samhandling mellom barn-barn og barn - voksen. Vi bruker også tid på turer til biblioteket, hvor barna får være med å beste hvilken bøker som skal lånes. Ut fra barnas interesse legger vi til rette for nye aktiviteter og endrer det fysiske miljøet når det er behov for dette. Barnehagen følger Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager og SPROFF - Språkprogram for førskolebarn i bydelens barnehager. SPROFF er et strukturert språkopplæringsprogram som retter seg mor flerspråklige barn som går det siste året i barnehagen. For barn som er 3 og 4 år har vi eget språkopplegg som heter Språkskogen.

I vår barnehage har vi språk og sosial kompetanse som satsningsområde, med felles fokus på Kroppen. Dette vises til daglig i vårt fysiske læringsmiljø, hvor avdelingene er tilpasset barna og tilbyr lek som innbyr til dialog og samhandling mellom barn-barn og barn - voksen. Vi bruker også tid på turer til biblioteket, hvor barna får være med å beste hvilken bøker som skal lånes. Ut fra barnas interesse legger vi til rette for nye aktiviteter og endrer det fysiske miljøet når det er behov for dette. Barnehagen følger Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager og SPROFF - Språkprogram for førskolebarn i bydelens barnehager. SPROFF er et strukturert språkopplæringsprogram som retter seg mor flerspråklige barn som går det siste året i barnehagen. For barn som er 3 og 4 år har vi eget språkopplegg som heter Språkskogen.

Avdelinger

Bjørnehiet

18 barn

5 - 6 år

Ekornbo

12 barn

2 - 3 år

Fugleredet

16 barn

3 - 4 år

Maurtua

9 barn

1 - 2 år

Revehiet

16 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Hauketo barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet