Læringsverkstedet Hauketo

Velkommen til Hauketo barnehage

Læringsverkstedet Hauketo barnehage AS ligger i Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand. Barnehagen ligger flott til i skogkanten, og vi har et nærmiljøet som består av: et lite gårdsbruk hvor barna får besøke dyra og bruke gapahauk, en parsell hage som vi får benytte og Prinsdal barneskole som låner ut bibliotek og gymsal til oss. Barnehagens uteområdet gir uniqe muligheter for utfoldelse, da det består av en stor naturtomt med både ulent og flatt terreng. Barnehagen er flerkulturell, og vi har språk som et av satsningsområdene våre. Barnehagen vår kjennetegnes ved at hverdagene våres preges av barnas medbestemmelse, deres iboende skapertrang, og at vi har hjerte for hverandre.💖

Ønsker du å vite mer ta kontakt med styrer Elisabeth Wærenskjold. Tlf.: 41357467

Hovedtelefon: 37071567, der får du tastevalg til hver avdeling.

1. Revehiet

2.Ekornbo

3. Bjørnehiet

4. Maurtua

5. Fugleredet

6. Styrer

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Øvre Prinsdalsvei 34 d,1266 Oslo
Vis i kart

37071567
hauketo@laringsverkstedet.no

66 barn
5 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 550,-

Styrer
Elisabeth Wærenskjold

Elisabeth Wærenskjold ble ansatt som styrer i Hauketo barnehage 1. august 2022. Elisabeth har har mange års erfaring fra å jobbe i barnehage. Hun brenner for hjertekultur, og den iboende kunstneren i hvert menneske. I Hauketo barnehage blir hvert enkelt barn sett på som unikt og verdifullt, og personalet legger til rette for at det skal utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Her er det godt å være .

41357467
hauketo@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Hauketo barnehage

I vår barnehage har vi språk, sosial kompetanse og uteliv som satsningsområder. Dette vises til daglig i vårt fysiske læringsmiljø, hvor avdelingene er tilpasset barna og tilbyr lek som innbyr til dialog og samhandling mellom barn-barn og barn - voksen. Vi bruker aktivt både skogen og gården i nærmiljøet vårt. Turer til biblioteket, hvor barna får være med å beste hvilken bøker som skal lånes, er meget populært . Ut fra barnas interesse legger vi til rette for nye aktiviteter og endrer det fysiske miljøet når det er behov for dette.

I vår barnehage har vi språk, sosial kompetanse og uteliv som satsningsområder. Dette vises til daglig i vårt fysiske læringsmiljø, hvor avdelingene er tilpasset barna og tilbyr lek som innbyr til dialog og samhandling mellom barn-barn og barn - voksen. Vi bruker aktivt både skogen og gården i nærmiljøet vårt. Turer til biblioteket, hvor barna får være med å beste hvilken bøker som skal lånes, er meget populært . Ut fra barnas interesse legger vi til rette for nye aktiviteter og endrer det fysiske miljøet når det er behov for dette.

Avdelinger

Bjørnehiet

18 barn

3 - 6 år

Ekornbo

12 barn

Fugleredet

12 barn

3 - 6 år

Maurtua

12 barn

1 - 3 år

Revehiet

12 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Hauketo barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet