Velkommen til Hauketo barnehage

Læringsverkstedet avdeling Hauketo barnehage har 5 avdelinger, og barna er fordelt på avdelinger etter lik alder. Personalet i barnehagen følger barnegruppen gjennom alle barnehageårene, da vi mener dette skaper god relasjon mellom barn og voksen, samt et trygt og nært forhold til foresatte. Ved å ha barn i samme alder, på sammen avdeling har vi en unik mulighet for å tilrettelegge det fysiske læringsmiljøet og pedagogiske innholdet til det beste for barna til enhver tid. Læringsverkstedet kjøpet Hauketo barnehage i 2015, og barnehagen har i perioden frem til nå blitt pusset opp innvendig og fått nytt uteområde. Barna har fått nye, lyse og romslige lokaler, samt nye garderober. Barnehagen ligger flott til i skogkanten, og barna er mye på tur. Uteområdet er stort og innbyde har mange nye lekeapparater, men også mye ulent terreng som gir utfordringer hele året og skygge på varme sommerdager. Barnehagen har Grillhytte som aktivt brukes i hverdagen.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Øvre Prinsdalsvei 34 d,1266 Oslo
Vis i kart

41357467
hauketo@laringsverkstedet.no

71 barn
5 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 550,-

Elisabeth Wærenskjold ble ansatt som styrer i Hauketo barnehage 1. august 2022. Hun kommer fra Læringsverkstedet Fjellhulen barnehage, hvor hun også jobbet som Styrer. Elisabeth har har 37 års erfaring fra å jobbe i barnehage. Hun brenner for hjertekultur, og den iboende kunstneren i hvert menneske. I Hauketo barnehage blir hvert enkelt barn sett på som unikt og verdifullt, og personalet legger til rette for at det skal utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Her er det godt å være :

41357467
hauketo@laringsverkstedet.no

Elisabeth Wærenskjold

Fokusområde for Hauketo barnehage

I vår barnehage har vi språk og sosial kompetanse som satsningsområde, med felles fokus på Kroppen. Dette vises til daglig i vårt fysiske læringsmiljø, hvor avdelingene er tilpasset barna og tilbyr lek som innbyr til dialog og samhandling mellom barn-barn og barn - voksen. Vi bruker også tid på turer til biblioteket, hvor barna får være med å beste hvilken bøker som skal lånes. Ut fra barnas interesse legger vi til rette for nye aktiviteter og endrer det fysiske miljøet når det er behov for dette. Barnehagen følger Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager og SPROFF - Språkprogram for førskolebarn i bydelens barnehager. SPROFF er et strukturert språkopplæringsprogram som retter seg mor flerspråklige barn som går det siste året i barnehagen. For barn som er 3 og 4 år har vi eget språkopplegg som heter Språkskogen.

I vår barnehage har vi språk og sosial kompetanse som satsningsområde, med felles fokus på Kroppen. Dette vises til daglig i vårt fysiske læringsmiljø, hvor avdelingene er tilpasset barna og tilbyr lek som innbyr til dialog og samhandling mellom barn-barn og barn - voksen. Vi bruker også tid på turer til biblioteket, hvor barna får være med å beste hvilken bøker som skal lånes. Ut fra barnas interesse legger vi til rette for nye aktiviteter og endrer det fysiske miljøet når det er behov for dette. Barnehagen følger Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager og SPROFF - Språkprogram for førskolebarn i bydelens barnehager. SPROFF er et strukturert språkopplæringsprogram som retter seg mor flerspråklige barn som går det siste året i barnehagen. For barn som er 3 og 4 år har vi eget språkopplegg som heter Språkskogen.

Avdelinger

Bjørnehiet

18 barn

5 - 6 år

Ekornbo

12 barn

2 - 3 år

Fugleredet

16 barn

3 - 4 år

Maurtua

9 barn

1 - 2 år

Revehiet

16 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Hauketo barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet