Læringsverkstedet Halden Doremi

Velkommen til Halden Doremi barnehage

Doremi barnehage tilbyr musikk, språk, dans, drama, kunst og instrumenter gjennom de fire områdene: KONSERTER, LEKE & LÆRE MED MUSIKK, LÆRE Å SPILLE INSTRUMENTER og ENGELSK.

Vi er fordelt over to bygg. De yngste barna holder til i egne tilrettelagte avdelinger der de er fordelt med 9 barn og 3 voksne på hver avdeling. De eldste holder også til i egne tilrettelagte avdelinger der de får utfolde seg i grupper på ca. 18 barn og 3 voksne på hver avdeling.

Begge bygg har verkstedsrom. Her kan vi ta med oss små grupper med barn og jobbe med fagområdene våre. På matteverkstedet har vi for eksempel terning, butikklek og former. På språkrommet har vi rim og regler, eventyr og begreper. På hjerterommet har vi fokus på sosial kompetanse. Dette er en unik mulighet til å sikre oss at vi holder oss innenfor rammeplanen.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Gamle Kongevei 3,1789 Berg I Østfold
Vis i kart

41303553
halden@laringsverkstedet.no

105 barn
8 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Daniel Wellendorf

Daniel Wellendorf

Daniel har 16 års erfaring med arbeid i barnehage. 5 år som assistent, 9 år som pedagogisk leder og 2 år som styrer. Daniel ble ferdig utdannet førskolelærer i 2013. Videre har han tatt master i organisasjon og ledelse. Daniel tok over som styrer i barnehagen august 2023.

413 03 553
halden@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Halden Doremi barnehage

Våre satsingsområder er musikk og engelsk. Musikk: Gjennom musikk, sang, dans og drama tar vi i bruk alle sansene som stimulerer til økt hjernevirksomhet, motorikk, språkforståelse og empati. Med alt...

Våre satsingsområder er musikk og engelsk. Musikk: Gjennom musikk, sang, dans og drama tar vi i bruk alle sansene som stimulerer til økt hjernevirksomhet, motorikk, språkforståelse og empati. Med alt dette i våre musikktimer samt forskjellige små og store opptredener, ønsker vi å gi barna en solid plattform de kan ta med seg videre i livet.

Musikk: Barna vil gjennom lek og læring bli kjent med mange forskjellige retninger innenfor musikk og ikke minst seg selv. I en trygg atmosfære hvor det å få ros ved mestring på sitt nivå, bygger vi selvtillit og dermed et positivt selvbilde. Helt fra før vi er født kjenner vi igjen stemmer, sanger, lyder, rytmer, vi merker sinnsstemninger og følelser gjennom pulserende hjerteslag. Fra 0 år og oppover kan vi ved blikk, bevegelse og diverse kroppsspråk samt lyder gjøre oss forstått. Derfor gjennom musikken ligger alt til rette hos oss for å videreføre dette.

Engelsk: Barna i barnehagen forholder seg til engelsk hver dag. Det kan være gjennom samlingsstunder, sanger og i mer uformelle situasjoner med engelsktalende ansatte.I samlingsstund snakker vi om været, farger, kroppsdeler, frukt og grønt, klær, ukedager, årstider, familien og mye mer. Barna blir etterhvert komfortable med språket og uttrykker enkle ord og setninger på engelsk. Dette starter allerede på småbarnsavdelingen og følger barna alle årene som de går hos oss.

Avdelinger

Andante Halden

18 barn

3 - 6 år

Fiolin

9 barn

Marakas

12 barn

Marimba

12 barn

Piano Halden

18 barn

3 - 6 år

Presto Halden

18 barn

3 - 6 år

Rondo Halden

18 barn

3 - 6 år

Gitar

Dokumenter fra Halden Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet