Kontakt Halden Doremi

Daniel Wellendorf

Styrer

Førskolelærerutdanning og Master i organisasjon og ledelse

Avdelinger

Andante Halden

Fiolin

Marakas

Marimba

Piano Halden

Presto Halden

Rondo Halden

Gitar

Medarbeidere

Espen

Matansvarlig

Helene

Pedagogisk leder

førskolelærer

Hilde Cathrine

Pedagogisk leder

Inger-Lise

Pedagogisk leder

Ingvild

Pedagogisk leder

Katherine Elizabeth

Pedagogisk leder

Linda

Pedagogisk leder

barnehagelærer

Monika

Pedagogisk leder

Pernille

Pedagogisk leder

Simone

Pedagogisk leder

Silje

Barnehagelærer

Silje Kathinka

Barnehagelærer

Giske

Fagarbeider

Kristin

Fagarbeider

Lise

Støttepedagog

Carina

Assistent

Dorota

Assistent

Gyrmyzy

Assistent

Ida Ørka

Assistent

Lynda

Assistent

Marie

Assistent

Mary Jean

Assistent

Mats

Assistent

Tasneem

Assistent