Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage

Velkommen til Geitspranget Naturbarnehage

Vi har tatt konseptet naturbarnehage ut til en praksis som innebærer at det aller meste av vårt liv og virke finner sted i skogen. Både norske og utenlandske studier viser til en klar sammenheng mellom barns motoriske og kognitive utvikling. Andre studier sier at barn blir mer fysisk aktive når de leker ute. Vår erfaring har lært oss at skogen som miljø er særdeles velegnet for barns fysiske utfoldelse. Forskning viser at barn som har mye utetid i barnehagen, utvikler en større grad av oppmerksomhet og konsentrasjon.​

Leken er den viktigste faktoren for barns utvikling. Vi opplever at skogen som lekemiljø, i stor grad, løfter kvaliteten på leken sammenlignet med barnehagens uteareal. Vi ser et klart større innslag av inkludering og samspill, kreativitet og fantasi, samt en lek som er robust og varig. En annen erfaring, som også er understøttet av forskning, er at barn i naturbarnehagen blir flinkere til å ta vare på seg selv og andre. ​

Som naturbarnehage føler vi at vi har et selvfølgelig ansvar til å utvikle barnas forståelse for bærekraftig utvikling. I skogen eksponeres barna for naturens store mangfold, noe som danner grobunnen for våre prosjektarbeider. Vi tror barna tilegner seg respekt for naturen gjennom kunnskap.​

Vi arbeider for å være gode og tydelige rollemodeller for barna, med en sterk tro på deres kompetanse. Barna vet hvilke forventninger barnehagen har til dem. ​

I sum tror vi at vi representerer et veldig betydelig og positivt element i denne fasen av barnas liv. Vi ser ikke på barnehage som skoleforberedende, men livsforberedende. Vi ønsker at flere skal få øynene opp for naturen som utviklingsarena, spesielt i en tid hvor barns inaktivitet og manglende sosial kompetanse observeres som et økende problem.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Hjelsengvegen 282,7509 Stjørdal
Vis i kart

93010028
geitspranget@laringsverkstedet.no

62 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Avdelinger

Killingen

13 barn

1 - 2 år

Geita

12 barn

1 - 2 år

Bukken 1

10 barn

4 - 4 år

Bukken 2

15 barn

3 - 3 år

6 årsklubben

12 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Geitspranget Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet