Kontakt Geitspranget Naturbarnehage

Margunn Stokhaug Hoås

Styrer

Avdelinger

Killingen

Geita

Bukken 1

Bukken 2

6 årsklubben

Medarbeidere

Andreas Rye

Pedagogisk leder

Morten Sivertsen

Pedagogisk leder

Ann Iren Langolf

Pedagogisk leder

Lars Emil Heggstad

Pedagogisk leder

Kristin Bjørkås Dokmo

Barnehagelærer

Christian Hognes

Barnehagelærer

Svein Åge Nesbø

Barnehagelærer

Christian Tønset Husby

Barnehagelærer

Ann Helen Moen

Barnehagelærer

Ingrid Marie Leren

Barnehagelærer

Ola Edvart Haugen

Barnehagelærer

Berit Kolås

Fagarbeider

Anne Guri Viken

Fagarbeider

Torill Vik

Assistent

Lena Solberg

Assistent

Greta Olsen

Assistent

Tove Vestlund

Assistent

Toril Langolf

Assistent