Kontakt Geitspranget Naturbarnehage

Margunn Stokhaug Hoås

Styrer

Avdelinger

Killingen

Geita

Bukken 1

Bukken 2

6 årsklubben

Medarbeidere

Lars Emil Heggstad

Spesialpedagog

Andreas Rye

Pedagogisk leder

Lene Tronseth

Pedagogisk leder

Morten Sivertsen

Pedagogisk leder

Kristin Bjørkås Dokmo

Pedagogisk leder

Christian Hognes

Pedagogisk leder

Ann Helen Moen

Barnehagelærer

Christian Tønset Husby

Barnehagelærer

Svein Åge Nesbø

Barnehagelærer

Ann Iren Langolf

Barnehagelærer

Anne Guri Viken

Fagarbeider

Berit Kolås

Fagarbeider

Toril Langolf

Assistent

Tove Vestlund

Assistent

Oddrun Sætnan

Assistent

Greta Olsen

Assistent

Lena Solberg

Assistent

Torill Vik

Assistent