Kontakt Geitspranget Naturbarnehage

Margunn Stokhaug Hoås

Styrer

Avdelinger

Killingen

Geita

Bukken 1

Bukken 2

6 årsklubben

Medarbeidere

Andreas

Pedagogisk leder

Kristin

Pedagogisk leder

Lars Emil

Pedagogisk leder

Morten

Pedagogisk leder

Ann Helen

Barnehagelærer

Ann Iren

Barnehagelærer

Christian

Barnehagelærer

Christian Tønset

Barnehagelærer

Ingrid Marie

Barnehagelærer

Svein Åge

Barnehagelærer

Anne Guri

Fagarbeider

Berit

Fagarbeider

Greta

Assistent

Lena

Assistent

Toril

Assistent

Torill

Assistent

Tove

Assistent