Veraåsen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 92 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Veraåsen barnehage har beliggenhet på Vesterøya i Sandefjord, og har nærhet til både skogen og sjøen. Barnehagen har nå 5 avdelinger. I personalgruppa er det engasjerte voksne som tar ansvaret for barnas læring og utvikling, i tillegg til å gi god omsorg. Det vises respekt for hvert enkelt barn og deres personlighet. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hverdagen skal være trygg, lystbetont og full av gode opplevelser. Barnehagen har en satsing på natur og friluftsliv. Avdelingen Sjøhesten er ute store deler av dagen 3 dager i uka. I 2018 fornyet barnehagen en avtale med Høgskolen i Sørøst Norge om å være partnerbarnehage. Det betyr at det jevnlig er studenter i barnehagen som skal gjennomføre praksisperioder.

Fokusområde for Veraåsen

Natur og friluftsliv er barnehagens fokusområde. Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Det er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende sammen med barna. I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Der er det en egen bålplass og bod til turutstyr. Alle 4 åringene er hvert år organisert i en utegruppe som er ute store deler av dagen.

Natur og friluftsliv er barnehagens fokusområde. Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Det er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende sammen med barna. I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Der er det en egen bålplass og bod til turutstyr. Alle 4 åringene er hvert år organisert i en utegruppe som er ute store deler av dagen.

Avdelinger

Blåhvalen

20 barn

3 - 4 år

Sjøhesten

19 barn

4 - 5 år

Sjøstjerna

15 barn

1 - 2 år

Skilpadda

19 barn

1 - 2 år

Blekkspruten

19 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Veraåsen

Dokumenter fra Læringsverkstedet