Velkommen til Tveit barnehage

Læringsverkstedet barnehage Tveit flyttet i januar 2019 inn i nye, flotte lokaler på Solsletta i Tveit. Vi har fire avdelinger; Blå og Gul for barn fra 0-2 år og Oransje og Grønn med barn fra 3-6 år. Kontakt oss gjerne om du ønsker å komme på besøk.

Driften av barnehagen startet opp i 1992, og vi har vært en del av Læringsverkstedet siden 2012. Vi vil gi et rikt og variert tilbud til våre barn. Vi har kort vei til skog hvor vi vil ta med barnegruppene på turer med mat på bål og aktiviteter. Samlingsstunder med sang, drama og spennende eventyr, formingsaktiviteter med ulike materialer og lek på barnas egne premisser er noe av det vi tilbyr barna hver dag og hver uke. Barna skal være i fokus, og vi voksne skal støtte og tilrettelegge, lytte og gi god omsorg, slik at vi får trygge og kreative barn med god selvfølelse! Vi har nå fått mange nye muligheter med de ulike temarommene i barnehagen. Ikke minst byr det store kjøkkenet på større muligheter for barns delaktighet og undring rundt matlaging og mattradisjoner. Vi er opptatt av voksenrollen og det å være imøtekommende både overfor barn, foreldre og kollegaer. Som en del av Læringsverkstedet er verdier som Raus og Tydelig, Leken og Ambisiøs noe vi vil leve etter.

Fra 1. august 2022 er åpningstiden kl. 07.00 til 16.30 (mandag til fredag).

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Solsletta 16,4658 Tveit
Vis i kart

37071577
tveit@laringsverkstedet.no

74 barn
4 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 250,-

Fokusområde for Tveit barnehage

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi...

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi er opptatt av å være i en læringsprosess, både voksne og barn. Vi er opptatt av "Et godt måltid" og tar i den grad det er mulig barna med i matlagingsprosessene våre, men barna tvinges selvsagt ikke til deltakelse da matglede også er et viktig fokus. Måltider er mer enn bare mat. Når sunne retter tuftet på norske mattradisjoner serveres, er det viktig for oss at barna får oppleve en god atmosfære. I tiden med korona-pandemien har vi måttet tilpasse barns deltakelse i selve matlagingsprosessen.

Kroppen er min! Vi i Læringsverkstedet har sammen med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør og Siri Søftestad utviklet et program i første omgang beregnet for barna som går siste året i barnehagen. Det tar sikte på å gi barna kunnskap om egne og andres grenser når det gjelder kroppen og har fått navnet "Kroppen er min!". Det å kunne bistå barn fra ung alder å gjenkjenne kroppslige krenkelser og således være med på å forhindre eller avdekke eventuelle overgrep er viktig arbeid.

Relasjonskompetanse og hjertekultur. Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Et annet begrep vi bruker, som handler om det samme, er hjertekultur. Hjertekultur kan defineres som en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre. Målet med hjertekultur er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barna får gode muligheter til å utvikle seg sosialt gjennom lek og samspill. I en slik kultur kan barna utvikle tillit til seg selv og andre. Barna skal få oppleve å føle seg verdifulle gjennom å bli sett, forstått, respektert og få hjelp og støtte til det de har behov for.

Avdelinger

Gul

11 barn

1 - 3 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Oransje

24 barn

3 - 6 år

Blå

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tveit barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet