Læringsverkstedet Tveit

Velkommen til Tveit barnehage

Læringsverkstedet Tveit barnehage holder til i flotte lokaler på Solsletta i Tveit. Vi har fire avdelinger; Blå og Gul for barn fra 0-3 år og Oransje og Grønn med barn fra 3-6 år. Kontakt oss gjerne om du ønsker å komme på besøk.

Driften av barnehagen startet opp i 1992, og vi har vært en del av Læringsverkstedet siden 2012. Vi vil gi et rikt og variert tilbud til våre barn. Vi har kort vei til skog hvor vi tar med barnegruppene på turer med mat på bål og aktiviteter. Samlingsstunder med sang, drama og fortellinger, formingsaktiviteter med ulike materialer og lek på barnas egne premisser er noe av det vi tilbyr. Barna skal være i fokus, og vi voksne skal støtte og tilrettelegge, lytte og gi god omsorg, slik at vi får trygge og kreative barn med god selvfølelse! Vi har mange muligheter med de ulike temarommene i barnehagen. Ikke minst byr det store kjøkkenet på muligheter for barns delaktighet og undring rundt matlaging og mattradisjoner. Vi er opptatt av voksenrollen og det å være imøtekommende både overfor barn, foreldre og kollegaer. Som en del av Læringsverkstedet er verdier som Raus og Tydelig, Leken og Ambisiøs noe vi vil leve etter.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Solsletta 16,4658 Tveit
Vis i kart

37071577
tveit@laringsverkstedet.no

71 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Ingrid K. Bjørnestøl

Ingrid K. Bjørnestøl

Ingrid K Bjørnestøl har jobbet som styrer i Tveit barnehage siden 2013. Hun ble utdannet førskolelærer i 2001 og jobbet flere år som pedagogisk leder før hun begynte som styrer. I 2017 fullførte hun Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved Universitetet i Agder.

37071577/98420923
tveit@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Tveit barnehage

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi...

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi er opptatt av å være i en læringsprosess, både voksne og barn.

Relasjonskompetanse og hjertekultur

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Et annet begrep vi bruker, som handler om det samme, er hjertekultur. Hjertekultur kan defineres som en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre. Målet med hjertekultur er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barna får gode muligheter til å utvikle seg sosialt gjennom lek og samspill. I en slik kultur kan barna utvikle tillit til seg selv og andre. Barna skal få oppleve å føle seg verdifulle gjennom å bli sett, forstått, respektert og få hjelp og støtte til det de har behov for. For å oppnå dette velger vi ofte å dele barna på avdelingene inn i mindre grupper.

Bærekraftig utvikling

Som utviklingsområde for hele barnehagen har vi valgt oss bærekraft. I Rammeplan for barnehagens kapittel 1, som omhandler barnehagens verdigrunnlag, står det i avsnittet som omhandler bærekraftig utvikling; «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn». (Rammeplanen s. 10) Hver avdeling har valgt seg et område eller tema de fordyper seg i, og sammen skal vi i barnehagen få mer kunnskap og utvikle praksisen vår i mer bærekraftig retning - skritt for skritt.

Du kan lese mer om hva vi fokuserer på i barnehagens årsplan.

Avdelinger

Gul

12 barn

1 - 3 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Oransje

22 barn

3 - 6 år

Blå

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tveit barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet