Velkommen til Tveit barnehage

Læringsverkstedet barnehage Tveit flyttet i januar 2019 inn i nye, flotte lokaler på Solsletta i Tveit. Vi har fire avdelinger; Blå og Gul for barn fra 0-2 år og Oransje og Grønn med barn fra 3-6 år. Vi har noe ledig kapasitet på avdelingene siden driften ble utvidet med en avdeling da vi flyttet - kontakt oss gjerne om ditt barn trenger plass!

Driften av barnehagen startet opp i 1992, og vi har vært en del av Læringsverkstedet siden 2012. Vi vil gi et rikt og variert tilbud til våre barn. Vi har kort vei til skog hvor vi vil ta med barnegruppene på turer med mat på bål og aktiviteter. Samlingsstunder med sang, drama og spennende eventyr, formingsaktiviteter med ulike materialer og lek på barnas egne premisser er noe av det vi tilbyr barna hver dag og hver uke. Barna skal være i fokus, og vi voksne skal støtte og tilrettelegge, lytte og gi god omsorg, slik at vi får trygge og kreative barn med god selvfølelse! Vi har nå fått mange nye muligheter med de ulike temarommene i barnehagen. Ikke minst byr det store kjøkkenet på større muligheter for barns delaktighet og undring rundt matlaging og mattradisjoner. Vi er opptatt av voksenrollen og det å være imøtekommende både overfor barn, foreldre og kollegaer. Som en del av Læringsverkstedet er verdier som Raus og Tydelig, Leken og Ambisiøs noe vi vil leve etter.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Solsletta 16,4658 Tveit
Vis i kart

37071577
tveit@laringsverkstedet.no

72 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 250,-

Fokusområde for Tveit barnehage

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi...

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi er opptatt av å være i en læringsprosess, både voksne og barn. Vi er opptatt av "Et godt måltid" og tar i den grad det er mulig barna med i matlagingsprosessene våre, men barna tvinges selvsagt ikke til deltakelse da matglede også er et viktig fokus. Måltider er mer enn bare mat, og når sunne retter tuftet på norske mattradisjoner og serveres er det viktig for oss at barna får oppleve en god atmosfære. Nå i 2020 har vi måttet tilpasse barns deltakelse i selve matlagingsprosessen grunnen koronapandemien og følgelige smitteverntiltak.

Kroppen er min! Vi i Læringsverkstedet har sammen med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør og Siri Søftestad utviklet et program i første omgang beregnet for barna som går siste året i barnehagen. Det tar sikte på å gi barna kunnskap om egne og andres grenser når det gjelder kroppen og har fått navnet "Kroppen er min!". Det å kunne bistå barn fra ung alder å gjenkjenne kroppslige krenkelser og således være med på å forhindre eller avdekke eventuelle overgrep er viktig arbeid.

Natur, miljø og teknologi. Vi har de siste årene hatt språk og lek som ekstra fokus, og disse områdene kommer til å være viktige for oss fortsatt. I tillegg vil vi dette året ha et ekstra fokus på fagområdet Natur, miljø og teknologi. I tråd med rammeplan for barnehagen skal vi bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen (Rammeplan for barnehagen, side 52).

Noe av det avdelingene vil jobbe med er å la barna få bli kjent med mangforldet i naturen, at de får gode opplevelser med å være i naturen året rundt, å bistå barna i å videreutvikle respekt for det som lever i naturen, å sammen med barna lære om bærekraftig utvikling, samt la barna få erfaringer gjennom teknologi og eksperimenter. Alt på alderstilpassede nivåer.

Avdelinger

Gul

12 barn

1 - 3 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Oransje

23 barn

3 - 6 år

Blå

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tveit barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet