Nerenga

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:15 — 16:30

 • 31 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Nerenga barnehage har vært i drift som privat barnehage siden 1987. i 2013 fikk vi nye lokaler, og i april 2016 ble vi oppkjøpt av Læringsverkstedet. Vi har et meget stabilt personalet som består av 4,40 pedagoger, to fagarbeidere og 2 assistenter Barnehagen ligger i bydelen Rønvika like ved Rønvik skole. Med 31 barn i alderen 1-6 år er vi "lykkelig som liten" Vi har Rønvikfjellet som nærmeste nabo, og er mye ute i all slags vind og vær. Hos oss skal vi knipe barna på fersken i å gjøre noe bra hver dag, og gi dem supertilbakemelding. Dagene skal være preget av glede, trivsel og godt humør. De skal være med å bestemme over sin hverdag, og vi skal møte det enkelte barn med anerkjennelse, respekt, omsorg, åpenhet og raushet. Vår barnehage skal være et trygt og godt sted og en god arena for en fin barndom. For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styreren i barnehagen.

Fokusområde for Nerenga

Barnehagen er nettopp blitt Grønt Flagg barnehage. Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE) Det Grønne flagget i flaggstanga gir et synlig bevis på at Barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på høyt nivå og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

Barnehagen er nettopp blitt Grønt Flagg barnehage. Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE) Det Grønne flagget i flaggstanga gir et synlig bevis på at Barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på høyt nivå og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

Avdelinger

Gulsia

21 verdifulle barn

Bjørnehjørnet

10 verdifulle barn

Dokumenter fra Nerenga

Dokumenter fra Læringsverkstedet