Velkommen til Nerenga barnehage

Nerenga barnehage har vært i drift som privat barnehage siden 1987. Barnehagen ligger i bydelen Rønvika like ved Rønvik skole. Med 31 barn i alderen 1-6 år er vi "lykkelig som liten" Vi har et meget stabilt personalet, hvor flere har vært hos oss i over 20 år. Vi har Rønvikfjellet som nærmeste nabo, og er mye ute på tur i all slags vind og vær. En uke hver høst og vår har vi lavvo uke. Hos oss skal vi knipe barna på fersken i å gjøre noe bra hver dag, og gi dem supertilbakemelding. Dagene skal være preget av glede, trivsel og godt humør og barna skal være med å bestemme over sin hverdag. Vår barnehage skal være et trygt og godt sted å være, og en god arena for en fin barndom.

Vi jobber etter Læringsverkstedets matkonsept Et godt måltid Her har vi fokus på et sunt og variert kosthold med mat laget fra bunnen av. Vi serverer varmmåltid to ganger i uka. Måltidet hos oss er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler.

Ta kontakt med barnehagen for nærmere informasjon. Velkommen på besøk.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Kuopioveien 6,8012 Bodø
Vis i kart

75581285
nerenga@laringsverkstedet.no

31 barn
2 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Nerenga barnehage

Barnehagen er Grønt Flagg barnehage. Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE) Det Grønne flagget i flaggstanga gir et synlig bevis på at Barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på høyt nivå og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Tema i år er sunt kosthold og fysisk aktivitet

Gjennom fysisk aktivitet, mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å være aktive, spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat og bevegelse kan bidra til god helse.

Barnehagen er Grønt Flagg barnehage. Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE) Det Grønne flagget i flaggstanga gir et synlig bevis på at Barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på høyt nivå og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Tema i år er sunt kosthold og fysisk aktivitet

Gjennom fysisk aktivitet, mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å være aktive, spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat og bevegelse kan bidra til god helse.
Avdelinger

Bjørnehjørnet

11 barn

1 - 3 år

Gulsia

20 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Nerenga barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet