Velkommen til Kuholmen barnehage

Kuholmen barnehage startet opp juni 2005 og i 2012 ble vi Læringsverkstedetet barnehage avd. Kuholmen. Barnehagen ligger sentralt til på Lund i Kristiansand og ligger idyllisk til rett ved Bertesbukta badeplass. Vi har nydelig utsikt over sjøen og vi har flotte turområder/badestrender like ved barnehagen og vi bruker områdene hver dag til tur, opplevelser og lek. Barnehagen har i dag én småbarnsavdeling og én storbarnsavdeling med totalt 51 barn. Sjøstjerna, som er småbarnsavdeling, har 18 barn i alderen 0-2 år. Krabba, som er storbarnsavdeling, har 33 barn i alderen 3-6 år. Personalet i barnehagen består av pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning, fagarbeidere og assistenter.

Vi i Læringsverkstedet har som visjon å få "verdens viktigste verdier til å vokse", og dette kommer godt frem i vårt arbeid med barna. Vi besitter god kunnskap om barn og barns miljø, og vårt hovedfokus er at barna skal oppleve lekende læring i samspill med hvarandre og oss ansatte. Vi retter mye oppmerksom mot begrepet sosialisering. I Læringsverkstedet sier vi at vi "har hjerte for hverandre" noe som illustrerer store deler av filosofien vi har i arbeidet med barn - vi er opptatt av å ha et inkluderende fellesskap hvor hvert enkelt barn føler seg sett og hørt.

Ta gjerne en titt i vår årsplan for mer informasjon om barnehagen og for å få en større innsikt i hvordan vi jobber.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Framnesveien 10,4632 Kristiansand
Vis i kart

90083820
kuholmen@laringsverkstedet.no

51 barn
2 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Sebastian H. Aabel

Sebastian H. Aabel

Sebastian Aabel startet som styrer i Kuholmen barnehage januar 2021. Han er foreløpig ansatt som vikar for Tone B. Andersen som er sykmeldt. Sebastian er utdannet barnehagelærer og har tidligere jobbet som pedagogisk leder i Læringsverkstedet. Etter at han begynte å jobbe som pedagogisk leder videreutdannet han seg i veiledningspedagogikk da han tok veilederutdanning for barnehagelærere ved Universitetet i Agder. Etter at han ble styrer startet han på den nasjonale styrerutdanningen ved Universitetet i Agder.

99530966/90083820
kuholmen@laringsverkstedet.no

Diverse info

Her finner du ulike tiltak/tilbud som tilbys i Kristiansand. Hensikten er å gi publikum og ansatte god oversikt og informasjon om ulike tiltak/tilbud som tilbys i kommunen

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/BTI/

Fokusområde for Kuholmen barnehage

FOKUSOMRÅDE 2022-2023: LEK Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barn skal få undre seg...

FOKUSOMRÅDE 2022-2023: LEK

Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Gjennom lek får barna utvikle sine motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barna får en forståelse av seg selv på ulike emosjoner. Å mestre kroppen sin gir selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer aktiv lek og bevegelse i samvær med andre.

Lek er den beste arenaen for læring av sosial kompetanse og trivsel. sammen med andre barn og ved hjelp av støttende voksne skal barna oppleve hva det betyr å være i gode relasjoner og godt samspill med andre. Barnet lærer hvem JEG, DU og VI er i fellesskapet - noe som forklares nærmere i årsplanen under Hjertekultur.

For tiden har vi et økt fokus på lek- og læringsmiljø, samt grunnleggende pedagogisk kunnskap rundt hva begrepet "lek" innebærer. Vi jobber mot et miljø i barnehagen som er mer tilrettelagt for lek på barnas premisser. Vi ser også på begrep som "aktive voksne" og hvorfor dette kan være en viktig faktor i lek og samhandling med barna.

Avdelinger

Krabba

32 barn

3 - 6 år

Sjøstjerna

19 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kuholmen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet