Læringsverkstedet Kuholmen

Velkommen til Kuholmen barnehage

Kuholmen barnehage startet opp juni 2005 og i 2012 ble vi Læringsverkstedetet barnehage avd. Kuholmen. Barnehagen ligger sentralt til på Lund i Kristiansand og ligger idyllisk til rett ved Bertesbukta badeplass. Vi har nydelig utsikt over sjøen og vi har flotte turområder/badestrender like ved barnehagen og vi bruker områdene hver dag til tur, opplevelser og lek. Barnehagen har i dag én småbarnsavdeling og én storbarnsavdeling med totalt 51 barn. Sjøstjerna, som er småbarnsavdeling, har 18 barn i alderen 0-2 år. Krabba, som er storbarnsavdeling, har 33 barn i alderen 3-6 år. Personalet i barnehagen består av pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning, fagarbeidere og assistenter.

Vi i Læringsverkstedet har som visjon å få "verdens viktigste verdier til å vokse", og dette kommer godt frem i vårt arbeid med barna. Vi besitter god kunnskap om barn og barns miljø, og vårt hovedfokus er at barna skal oppleve lekende læring i samspill med hvarandre og oss ansatte. Vi retter mye oppmerksom mot begrepet sosialisering. I Læringsverkstedet sier vi at vi "har hjerte for hverandre" noe som illustrerer store deler av filosofien vi har i arbeidet med barn - vi er opptatt av å ha et inkluderende fellesskap hvor hvert enkelt barn føler seg sett og hørt.

Ta gjerne en titt i vår årsplan for mer informasjon om barnehagen og for å få en større innsikt i hvordan vi jobber.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Framnesveien 10,4632 Kristiansand
Vis i kart

90083820
kuholmen@laringsverkstedet.no

50 barn
2 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Sebastian H. Aabel

Sebastian H. Aabel

Jeg startet som styrer i Kuholmen barnehage januar 2021. Jeg er utdannet barnehagelærer og har tidligere jobbet som pedagogisk leder i Læringsverkstedet. Etter at jeg begynte å jobbe som pedagogisk leder har jeg tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk i 2019 og Nasjonal styrerutdanning i 2023 ved Universitetet i Agder. Nå holder jeg på med Master i ledelse ved UiA.

90083820
kuholmen@laringsverkstedet.no

I Kuholmen barnehage brenner vi for at alle barn opplever god lek og voksne som inspirerer

Vi jobber systematisk med målarbeid og implementeringsarbeid. Et av våre overordnede målsetninger for perioden 2023-2025 er at "Barna opplever god lek og voksne som inspirerer". For tiden jobber vi med å bryte ned begrepene som "god lek" og vi ser i dybden på rammefaktorene som må på plass for at voksne skal inspirere. Når vi ser nærmere på målsetningen dukker det opp begreper som "Aktive voksne", "Lekkompetanse" og "støttende stillas" for å nevne noe. Vår jobb består i å bryte ned disse kjernekomponentene og forstå hva det faktisk betyr og hvordan vi skal praktisere det på best mulig måte i barnehagehverdagen. Den kjernekomponenten som avdelingene nå jobber mest med er barnas leke- og læringsmiljø hvor vi jobber med å utforme et spennede, lekende og inkluderende miljø inne i barnehagen.

Fokusområde for Kuholmen barnehage

FOKUSOMRÅDE 2023-2024: Barna opplever god lek og voksne som inspirerer Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke...

FOKUSOMRÅDE 2023-2024: Barna opplever god lek og voksne som inspirerer

Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Gjennom lek får barna utvikle sine motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barna får en forståelse av seg selv på ulike emosjoner. Å mestre kroppen sin gir selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer aktiv lek og bevegelse i samvær med andre.

Lek er den beste arenaen for læring av sosial kompetanse og trivsel. sammen med andre barn og ved hjelp av støttende voksne skal barna oppleve hva det betyr å være i gode relasjoner og godt samspill med andre. Barnet lærer hvem JEG, DU og VI er i fellesskapet - noe som forklares nærmere i årsplanen under Hjertekultur.

For tiden har vi et økt fokus på hvordan vi voksne kan inspirere til god lek, samt grunnleggende pedagogisk kunnskap rundt hva begrepet "lek" innebærer. Vi jobber med hva begrepet aktive voksne betyr og hvordan vi som rollemodeller kan analysere, videreutvikle og hver dag legge til rette for at barna skal oppleve god lek. Helt konkret jobber vi mest med barnas leke- og læringsmiljø hvor vi jobber med å utforme et spennede, lekende og inkluderende miljø inne i barnehagen.

Avdelinger

Krabba

30 barn

3 - 6 år

Sjøstjerna

20 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kuholmen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet