Kuholmen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 52 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet barnehage Kuholmen startet opp juni 2005 og i 2012 ble vi en Læringsverkstedetet barnehage. Barnehagen ligger sentralt til på Lund i Kristiansand og ligger idyllisk til rett ved Bertesbukta badeplass. Vi har nydelig utsikt over sjøen og vi har flotte turområder/badestrender like ved barnehagen og vi bruker områdene hver dag til tur, opplevelser og lek. Barnehagen har i dag 52 barn, hvorav 18 barn er i alderen 0-2 år og 34 barn i alderen 3-6 år. Personalet i barnehagen består av pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning, fagarbeidere og assistenter.

Fokusområde for Kuholmen

Lek Leken skal være selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen. Gjennom leken lærer barna sosiale spilleregler, de får språktrening, motoriske utfordringer, oppøving av fantasi, samtidig som de får bearbeidet...

Lek Leken skal være selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen. Gjennom leken lærer barna sosiale spilleregler, de får språktrening, motoriske utfordringer, oppøving av fantasi, samtidig som de får bearbeidet ulike inntrykk fra hverdagen. Barna gjør seg erfaringer i leken gjennom å utforske og prøve ut ting, samtidig som de får kunnskaper og utvikler selvtillit. Hos oss skal vi: Sette av tid til leken Delta i leken på barnas premisser Være lekende voksne Inspirere til ulike typer lek. Observere og kartlegge barnas interesser, slik at lek og læring blir gøy. Tilrettelegge for gode lekemiljø inne og ute Legger til rette for at leken blir en arena for sosial læring for alle barn Vi ser stadig på nye muligheter for innredning av lekesoner. Vi bruker konkrete eventyr, bøker, sanger og dramatisering som inspirasjon til rollelek.Natur og uteliv. Med vår beliggenhet er det naturlig å ha natur og uteliv som satsningsområde. Vi er omgitt av vakker natur og hav som gir oss mange muligheter uansett årstid. Det er gode muligheter for flotte turer både for store og små. Vi ønsker å bidra til at barn blir kjent med, tar vare på og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi ønsker også at barna opplever sunn matlaging i grillhytta vi har i «Eventyrskogen» og på tur hele året, gjerne med bål når sesongen tillater det. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser, lek, aktiviteter og fysisk utfoldelse i alle årstider og i allslags vær. Naturen er en kilde til opplevelser og inspirasjon - alt vi opplever gjennom sansene våre er viktige opplevelser å gi barna Vi kommer også til å ha fokus på fjæra og hva som finnes i sjøen. Hos oss skal vi: Inspirere, undre oss og utforske sammen med barna i/om naturen/fjæra, ulike værfenomen og årstider Ta i bruk diverse utstyr; forstørrelsesglass, oppslagsbøker og annet materiell Lære barna å verne om naturen/fjæra, og få kunnskap om brannvern og avfallssortering Lage menyer sammen med barna og innspill fra foreldre til turdagene våre. Inspirere til lek og bevegelsesglede, ved å engasjere seg i ulike aktiviteter sammen med barna.

Avdelinger

Krabba

34 barn

3 - 5 år

Sjøstjerna

18 barn

Dokumenter fra Kuholmen

Dokumenter fra Læringsverkstedet