Gystadmarka DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 78 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

I vår DoReMi-barnehage får barna oppleve musikkglede, musikkformidling og et skapende miljø. Dette er vår innfallsport til trivsel og utvikling hos barna.

Barnehagen har 5 avdelinger; to for barn fra 0-3 år, to fra 3-5 år og en for skolestarterne fra 5-6 år . Vi holder til i flotte lokaler rett ved Gystadmarka skole. Vi har mange varme og faglig dyktige ansatte. Av disse er 7 barnehagelærere, og flere har musikk fordypning eller videreutdanning. Vi har også egen dansepedagog og dramapedagog i vår grunnbemanning. På kjøkkenet har vi egen kokk hver dag, og hun sørger for sunne og gode måltider.

For spørsmål kan du ta kontakt med styrer på tlf. 97997244.

Fokusområde for Gystadmarka DoReMi

VÅRT KONSEPT: I DoReMi Gystadmarka jobber vi med rammeplanen gjennom Læringsverkstedets verdigrunnlag, pedagogikk og vårt konsept. Læringsverkstedets DoReMi-konsept består blant annet av musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering, knyttet opp...

VÅRT KONSEPT:

I DoReMi Gystadmarka jobber vi med rammeplanen gjennom Læringsverkstedets verdigrunnlag, pedagogikk og vårt konsept. Læringsverkstedets DoReMi-konsept består blant annet av musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering, knyttet opp mot Læringsverkstedets øvrige fagtemaer. Musikken er verktøy for kreativitet og skaperglede, språkutvikling, livsmestring, samspill og glede. Hos oss får barna bl.a. leke og lære med musikk, lære å spille instrumenter, delta på musikkgrupper og dansegrupper, medvirke til og delta på konserter. Vi arbeider også med språkstimulering der barna gjennom sanger og hverdagsfraser får kjennskap til engelsk. Musikk og språk er nært knyttet sammen. Lek med rytme og lyder er eksempler på dette.

Alle barna har ukentlig DoReMi-samlinger, og har tilgang til et mangfold av instrumenter. Skolestarterne våre får mulighet til fordypning i et eller flere instrumenter, og får erfaring i å være solister og i samspill med andre. Sang er en del av vår måte å stimulere barnas språk på. Dans/ rytmisk bevegelse til musikk er en av våre innfallsvinkler for å jobbe med mattelek. Barna får også utfolde seg kreativt igjennom andre uttrykksmåter som drama- og rollelek og forming. Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får barna mulighet til å oppleve glede, kreativitet og mestring. Prosessen og den spontane opplevelsen "der og da" er det viktigste. I løpet av året vil temaarbeid og prosjekter innenfor våre satsningområder også munne ut i konserter eller forestillinger.

Barnehagen er aktiv medskaper av kultur i lokalmiljøet vårt. Vi samarbeider bl.a. om sang- og musikkopplegg med Ullensaker Kulturskole, Gystadmarka skole og Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Vi pleier også å delta med utdrag av sommerforestillingen vår under Jessheim-dagene. Du kan lese mer om hvordan vi arbeider i årsplanen vår.

Vanligvis ønsker vi barn i alder 0 - 1 1/2 år velkommen til DoReMini-kurs sammen med en voksen både høst og vår, men i år må vi gjøre tilpasninger p.g.a. smittevern. Følg oss på facebook (Doremini, sang og musikktilbud til de aller yngste) for info om tilbud etter nyttår. DoReMini er beregnet på familier som vurderer å søke plass hos oss. Gjennom sang, musikk, språkstimulering og sanselek blir dere også kjent med og trygge i barnehagen, og legger forholdene til rette for en god barnehagestart.

LOKALER:

Inne har vi bl.a:

* store og gode leke- og læringsarealer inkl. grupperom for hver avdeling.

* allsidige lekesoner og ressursmateriell/ -utstyr knyttet til språk, kreativitet (m DoReMi), hjerteprogrammet og mattelek.

* barnehagens storstue, La Scala, med god boltreplass for aktive barn . Her foregår også musiske aktiviteter på gulv eller scene, og vi har en rekke kvalitetsinstrumenter som flygel, trommesett, ukuleler, gitarer, bass og diverse rytmeinstrumenter.

Uteområdet har bl.a.:

* mulighet for variert lek og aktivitet både sommer og vinter

* egne skjermete områder for småbarna

* varierte lekeapparater for barn i ulik alder

* store uteinstrumenter; sambatrommer, marimba, og babel drum

* egen utescene med publikumsamfi

* kjøkkenhage, akebakke og kunstgressbane

Skiløype og tursti til skogen ligger rett utenfor porten vår. Vi har gangavstand til Jessheim sentrum med bl.a. bibliotek.

DETTE ER VI OGSÅ STOLTE AV:

* Vi har meget fornøyde foreldre som gir oss gode score på brukerundersøkelser. Vi scorer spesielt høyt på barnas trivsel og utvikling, de gode relasjonene mellom ansatte og barn og tilvenning til barnehagen.

* Vi har varme, engasjerte og faglig dyktige ansatte. Barnehagen har 8 barnehagelærere i tillegg til styrer. Flere av disse har også relevant videreutdanning/ fordypning bl.a. i musikk. I tillegg har vi dansepedagog og dramapedagog i vår grunnbemanning.

* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid", og er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og gode måltider hver dag. Vi har egen kokk, og de eldste barna rullerer på å hjelpe henne på kjøkkenet.

* Vi er partnerbarnehage for Høgskolen i Innlandet, og har barnehagelærerstudenter i praksis.

Avdelinger

A Cappella

18 barn

2 - 4 år

Crescendo

16 barn

4 - 5 år

Da Capo

16 barn

3 - 4 år

Fresco

14 barn

1 - 2 år

Rondo

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Gystadmarka DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet