Gystadmarka DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 77 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi er en DoReMi-barnehage med ekstra fokus på musikk og språk Barnehagen har 5 avdelinger, to for barn fra 0-3 år, to fra 3-5 år og en for skolestarterne fra 5-6 år . Vi holder til i nye, flotte lokaler rett ved Gystadmarka skole, og har meget god pedagogdekning. Vi ønsker barn i alder 0 - 1 1/2 år velkommen til DoReMini-kurs sammen med en voksen i perioden oktober - mars. Oppstart fra 7.10.19.Ta gjerne kontakt for påmelding til DoReMini eller omvisning i barnehagen på tlf. 97997244. Les mer om oss under Fokusområder og i våre Dokumenter.

Fokusområde for Gystadmarka DoReMi

VÅRT KONSEPT: I DoReMi Gystadmarka jobber vi med rammeplanen gjennom Læringsverkstedets verdigrunnlag, pedagogikk og vårt konsept. Læringsverkstedets DoReMi-konsept består blant annet av musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering, knyttet opp...

VÅRT KONSEPT:
I DoReMi Gystadmarka jobber vi med rammeplanen gjennom Læringsverkstedets verdigrunnlag, pedagogikk og vårt konsept.
Læringsverkstedets DoReMi-konsept består blant annet av musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering, knyttet opp mot Læringsverkstedets øvrige fagtema. Musikken er verktøy for kreativitet og skaperglede, språkutvikling, livsmestring, samspill og glede.

Hos oss får barna bl.a.
* Leke og lære med musikk
* Lære å spille instrumenter
* Medvirke til og delta på konserter
* Språkstimulering med kjennskap til engelsk

Musikk og språk er nært knyttet sammen. Lek med rytme og lyder er eksempler på dette. Hos oss foregår språklek og språkstimulering både på norsk og noe på engelsk. Sang er et viktig virkemiddel i språkstimuleringen hos oss. Alle barna har ukentlig DoReMi-samlinger, og har tilgang til et mangfold av instrumenter. Skolestarterne våre får mulighet til fordypning i et eller flere instrumenter, og får erfaring i å være solister og i samspill med andre. Sang er en del av vår måte å stimulere barnas språk på. Dans/ rytmisk bevegelse til musikk er en av våre innfallsvinkler for å jobbe med mattelek. Barna får også utfolde seg kreativt igjennom andre uttrykksmåter som drama- og rollelek og forming.
Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får barna mulighet til å oppleve glede, kreativitet og mestring. Prosessen og den spontane opplevelsen "der og da" er det viktigste. I løpet av året vil temaarbeid og prosjekter innenfor våre satsningområder også munne ut i konserter eller forestillinger.
Barnehagen er aktiv medskaper av kultur i lokalmiljøet vårt. Vi samarbeider bl.a. om sang- og musikkopplegg med Ullensaker Kulturskole, , Gystadmarka skole og Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Vi pleier også å delta med utdrag av sommerforestillingen vår under Jessheim-dagene.
Du kan lese mer om hvordan vi arbeider i årsplanen vår og i info om DoReMi-konseptet under Dokumenter.


DoReMiNI:
Vi ønsker barn i alder 0 - 1 1/2 år velkommen til DoReMini-kurs sammen med en voksen!
DoReMini er beregnet på familier som vurderer å søke plass hos oss.
Gjennom sang, musikk, språkstimulering og sanselek blir dere også kjent med og trygge i barnehagen.
Les mer under punktet Dokumenter.
Ta kontakt for påmelding til DoReMini eller omvisning i barnehagen på tlf. 97997244.


LOKALER:
Inne har vi bl.a:
* felles verkstedrom for lek og aktiviteter knyttet til språk, kreativitet, hjerteprogrammet og mattelek.
* barnehagens storstue, La Scala, med god boltreplass for aktive barn . Her foregår også musiske aktiviteter på gulv eller scene, og vi har en rekke kvalitetsinstrumenter som flygel, trommesett, ukuleler, gitarer, bass og diverse rytmeinstrumenter.

Uteområdet har bl.a.:
* mulighet for variert lek og aktivitet både sommer og vinter
* eget skjermet område for småbarna
* varierte lekeapparater for barn i ulik alder
* egen utescene med publikumsamfi
* kjøkkenhage, akebakke og kunstgressbane
Skiløype og tursti til skogen ligger rett utenfor porten vår.
Vi har gangavstand til Jessheim sentrum med bl.a. bibliotek.


DETTE ER VI OGSÅ STOLTE AV:
* Vi har meget fornøyde foreldre som gir oss høyt score på brukerundersøkelser.
* Vi har svært god dekning av kvalifiserte pedagoger; hele 8 barnehagelærere i tillegg til styrer. Flere av disse har også relevant videreutdanning.
* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid", og er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og gode måltider hver dag. Vi har egen kokk, og de eldste barna rullerer på å hjelpe Hege på kjøkkenet.
* Vi er plukket ut som en av Læringsverkstedets "Ambassadørbarnehager" fra 1.01.18 - 31.07.20. Det innebærer at vi skal være visjonsbærer, motivator, kultivator og organisator for Læringsverkstedet - og delta i jakten på den beste barnehagekvaliteten!
* Vi er partnerbarnehage for Høgskolen i Innlandet, og har barnehagelærerstudenter i praksis.
* Vi er plukket ut til å delta i i prosjektet "Trall - med sangskatten i lomma!" høsten 2019, og skal samarbeide med en mastergradsstudent om utvikling av en app for sang og musikk i barnehager.

Avdelinger

Rondo

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Fresco

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Da Capo

17 verdifulle barn

3 - 5 år

A Cappella

17 verdifulle barn

3 - 5 år

Crescendo

15 verdifulle barn

5 - 6 år

Ansatte

23 - 57 år

Dokumenter fra Gystadmarka DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet