Gystadmarka DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 84 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi er en DoReMi-barnehage med ekstra fokus på musikk og språk! Les mer under Fokusområder og Dokumenter. Vi ønsker barn i alder 0 - 1 1/2 år velkommen til DoReMini-kurs sammen med en voksen! DoReMini er beregnet på familier som vurderer å søke plass hos oss. Gjennom sang, musikk, språkstimulering og sanselek blir dere også kjent med og trygge i barnehagen. Les mer under punktet Dokumenter. Ta kontakt for påmelding til DoReMini eller omvisning i barnehagen på tlf. 97997244. Barnehagen vår har* meget fornøyde foreldre som gir oss høyt score på brukerundersøkelser.* svært god pedagogdekning; hele 8 barnehagelærere hvorav flere med videreutdanning. * egen musikkpedagog og dramapedagog.* 4 menn, hvorav 2 mannlige barnehagelærere.* egen kokk, som sørger for 3 sunne måltider hver dag.* 5 avdelinger; to for barn fra 0-3 år og to fra 3-5 år og en for skolestartere fra 5-6 år . Vi holder til i nye, flotte lokaler rett ved Gystadmarka skole. Inne har vi bl.a:* felles verkstedrom for lek og aktiviteter knyttet til språk, kreativitet, hjerteprogrammet og mattelek. * barnehagens storstue, La Scala, med god boltreplass for aktive barn . Her foregår også musiske aktiviteter på gulv eller scene, og vi har en rekke kvalitetsinstrumenter som flygel, trommesett, ukuleler, gitarer, bass og diverse rytmeinstrumenter.Uteområdet har bl.a.:* mulighet for variert lek og aktivitet både sommer og vinter* eget skjermet område for småbarna* varierte lekeapparater for barn i ulik alder* egen utescene med publikumsamfi* kjøkkenhage, akebakke og kunstgressbaneSkiløype og tursti til skogen ligger rett utenfor porten vår.Vi har gangavstand til Jessheim sentrum med bl.a. bibliotek.

Fokusområde for Gystadmarka DoReMi

Gystadmarka DoReMi følger Læringsverkstedets verdigrunnlag og pedagogikk, og jobber med hele Rammeplanen gjennom vårt hovedfokus på musikk og språk. Vi legger også vekt på andre estetiske/ musiske fag som dans...

Gystadmarka DoReMi følger Læringsverkstedets verdigrunnlag og pedagogikk, og jobber med hele Rammeplanen gjennom vårt hovedfokus på musikk og språk. Vi legger også vekt på andre estetiske/ musiske fag som dans, drama og forming. Hos oss får barna
* Leke og lære med musikk
* Lære å spille instrumenter
* Medvirke til og delta på konserter
* Språkstimulering med kjennskap til engelsk

Musikk og språk er nært knyttet sammen. Lek med rytme og lyder er eksempler på dette. Hos oss foregår språklek og språkstimulering både på norsk og noe på engelsk. Sang er et viktig virkemiddel i språkstimuleringen hos oss. Alle barna har ukentlig musikkgrupper med musikkpedagog, og har tilgang til et mangfold av instrumenter. Skolestarterne våre får mulighet til fordypning i et eller flere instrumenter, og får erfaring i å være solister og i samspill med andre. Barn fra 3-6 år deltar også i koret vårt, Con Amore. Koret er en del av vår måte å stimulere barnas språk på. Dans/ rytmisk bevegelse til musikk er en av våre innfallsvinkler for å jobbe med mattelek. Barna får også utfolde seg kreativt igjennom andre uttrykksmåter som drama- og rollelek og forming.
Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får barna mulighet til å oppleve glede, kreativitet og mestring. Prosessen og den spontane opplevelsen "der og da" er det viktigste. I løpet av året vil temaarbeid og prosjekter innenfor våre satsningområder også munne ut i konserter eller forestillinger.
Barnehagen er aktiv medskaper av kultur i lokalmiljøet vårt. Vi samarbeider bl.a. om sang- og musikkopplegg med Ullensaker Kulturskole, Jessheim Videregående skole (musikk-/dans-/dramalinje), Gystadmarka skole og Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.
Du kan lese mer om hvordan vi arbeider i årsplanen vår og i info om DoReMi-konseptet under Dokumenter.
Dette er vi i DoReMi Gystadmarka også stolte av:
- Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid", og er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og gode måltider hver dag. De eldste barna rullerer på å hjelpe kokken vår, Hege, på kjøkkenet.
- Vi er plukket ut som en av Læringsverkstedets "Ambassadørbarnehager" fra 1.01.18 - 1.01.20. Det innebærer at vi skal være visjonsbærer, motivator, kultivator og organisator for Læringsverkstedet - og delta i jakten på den beste barnehagekvaliteten!
- Vi er partnerbarnehage for Høgskolen i Innlandet, og har barnehagelærerstudenter i praksis.

Avdelinger

Rondo

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Fresco

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Da Capo

19 verdifulle barn

3 - 5 år

A Cappella

19 verdifulle barn

3 - 5 år

Crescendo

18 verdifulle barn

5 - 6 år

Ansatte

26 - 57 år

Dokumenter fra Gystadmarka DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet