Læringsverkstedet Gystadmarka Doremi

Velkommen til Gystadmarka Doremi barnehage

I Læringsverkstedet DoReMi-barnehagen vår på Jessheim får barna oppleve Musikkglede, Lek og lær med instrumenter og et Skapende miljø. De får også noe erfaring med Engelsk. Dette er vår innfallsport til trivsel og utvikling hos barna - og til øvrig arbeid med Rammeplan for barnehagen. Les mer om hva barna får oppleve i vår barnehage lenger ned under Konsept.

Barnehagen har 5 avdelinger; to for barn fra 1-3 år, to fra 3-5 år og en for skolestarterne fra 5-6 år . Småbarnsavdelingene har vanligvis 14 barn og storbarnsavdelingene 16-22 barn på hver avdeling. Vi holder til i flotte lokaler rett ved Gystadmarka skole. Vi har mange varme og faglig dyktige ansatte. Av disse er 8 barnehagelærere, og flere har musikk fordypning eller videreutdanning. Vi har også egen dansepedagog i vår grunnbemanning. På kjøkkenet har vi egen kokk hver dag, og hun sørger for sunne og gode måltider.

Har du lyst til å "bli med inn" i barnehagen vår for å bli bedre kjent med oss? Se vår digitale visning! Klikk mellom og på bildene og filmsnuttene som er lagt ut over. Følg oss også på Facebook-siden Læringsverkstedet Doremi Gystadmarka. Velkommen til et innblikk i hverdagen vår!

Alle tirsdager i januar og februar -24 fra kl. 12-13 ønsker vi også velkommen til DoReMini; musikk-samling for foreldre og barn under 2 år som vil bli kjent med barnehagen og vårt konsept. Se mer info under våre dokumenter, eller ta direkte kontakt med barnehagen.

For spørsmål kan du ta kontakt med styrer på tlf. 97997244.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Aktivitetsvegen 2,2069 Jessheim
Vis i kart

37071538
gystadmarka@laringsverkstedet.no

91 barn
5 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Kristin Brenli

Kristin Brenli

Styrer Kristin Brenli har over 30 års erfaring som barnehagestyrer. I tillegg til å være barnehagelærer har hun variert lederutdanning. Kristin har vært styrer i barnehagen vår fra den åpnet i 2012, og trives veldig godt. \"Verdens beste jobb med supre kollegaer, herlige unger og flotte foreldre!\", sier hun.

97997244
gystadmarka@laringsverkstedet.no

Vil du vite mer om barnehagen vår?

LEKE- OG LÆRINGSMILJØ:
Inne har vi bl.a:
* store og gode leke- og læringsarealer inkl. grupperom for hver avdeling.
* allsidige lekesoner og ressursmateriell/ -utstyr knyttet til språk, kreativitet (m DoReMi), hjerteprogrammet og mattelek.
* barnehagens storstue, La Scala, med god boltreplass for aktive barn . Her foregår også musiske aktiviteter på gulv eller scene, og vi har en rekke kvalitetsinstrumenter som flygel, trommesett, ukuleler, gitarer, bass og diverse rytmeinstrumenter.

Uteområdet har bl.a.:
* mulighet for variert lek og aktivitet både sommer og vinter
* egne skjermete områder for småbarna
* varierte lekeapparater for barn i ulik alder
* store uteinstrumenter; sambatrommer, marimba, og babel drum
* egen utescene med publikumsamfi
* kjøkkenhage, akebakke og kunstgressbane
Skiløype og tursti til skogen ligger rett utenfor porten vår. Vi har gangavstand til Jessheim sentrum med bl.a. bibliotek.

DETTE ER VI OGSÅ STOLTE AV:
* Vi har meget fornøyde foreldre som gir oss gode score på brukerundersøkelser. Vi scorer spesielt høyt på barnas trivsel og utvikling, de gode relasjonene mellom ansatte og barn og tilvenning til barnehagen.
* Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid", og er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og gode måltider hver dag. Vi har egen kokk, og de eldste barna rullerer på å hjelpe henne på kjøkkenet.

DoReMi-konseptet

DoReMi-konseptet handler om Musikkglede, Lek og lær med instrumenter og et skapende miljø! Vi har fokus på musikk, dans/ bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering; alt knyttet sammen med Læringsverkstedets fagtemaer. Musikken er vårt hovedverktøy for kreativitet og skaperglede, språkutvikling, livsmestring, samspill og glede. Vi lar også barna bli kjent med noen engelske ord og hverdags-fraser, først og fremst gjennom engelske sanger og nursery rhymes.

HVA GJØR VI?
* DoReMi-konseptet gjennomsyrer hverdagsaktivitetene våre, rutiner, lek og læring både inne og ute
* Sang og musikk skaper "Morgenstemning" og gir en god start på dagen
* Alle barn er ukentlig med på DoReMi-samlinger
* Alle barn har tilgang til et mangfold av kvalitetsinstrumenter.
* 3- og 4-åringene er med på BoogieKids, der de får erfaring med danselek og bevegelse til musikk
* Skolestarterne får fordype seg i et eller flere instrumenter. De får også erfaring i samspill med andre og i å være solister. På Graduation Day presenterer de seg for foreldre og ansatte gjennom en selvvalgt aktivitet - der musikken alltid er med!
* Vi bruker DoReMi-aktiviteter som pedagogiske verktøy når vi jobber med livsmestring: DoReMi gir barna livsglede! DoReMi bidrar til en hjertekultur med god og inkluderende stemning, der alle har likeverdige muligheter til å delta!
* Vi bruker sang til å stimulere barnas språk - både på norsk, engelsk og med bruk av tegn.
* Dans og rytmisk bevegelse til musikk er en av innfallsvinklene våre til bl.a. matte-lek
* Barna får utfolde seg kreativt gjennom danse- og dramalek og ulike formgivningsaktiviteter
* Vi er aktive medskapere av kultur i lokalmiljøet vårt, og samarbeider bl.a. med Ullensaker Kulturskole, Gystadmarka skole, Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Jessheim-dagene
* Vi lar prosessen og den spontane opplevelsen for barna "der og da" være det viktigste
* Temaarbeider og prosjekter munner ofte ut i konserter og forestillinger. På sommerforestillingene våre deltar alle barn fra 2 - 6 år, og ansatte er med i orkesteret!

DoReMini:
I januar og februar ønsker vi barn i alder 0 - 2 år velkommen til ukentlig DoReMini sammen med en voksen omsorgsperson. Følg oss på facebook (Doremini, sang og musikktilbud til de aller yngste). DoReMini er beregnet på familier som vurderer å søke plass hos oss. Gjennom sang, musikk, språkstimulering og sanselek blir dere også kjent med og trygge i barnehagen, og legger forholdene til rette for en god barnehagestart. Mer info under dokumenter.

Fokusområde for Gystadmarka Doremi barnehage

FOKUSOMRÅDE 2019 - 2023: LIVSMESTRING
Vi vil bidra til barns livsmestring gjennom å skape en god Hjertekultur, DoReMi-kultur og Mestringskultur!

Som del av dette har vi ekstra fokus på relasjoner, kommunikasjon og språk, leke- og læringsmiljø og livsmestrings-DoReMi.

Barnehageåret 2022-2023 fordyper vi oss i utvikling av vårt leke- og læringsmiljø.

FOKUSOMRÅDE 2019 - 2023: LIVSMESTRING

Vi vil bidra til barns livsmestring gjennom å skape en god Hjertekultur, DoReMi-kultur og Mestringskultur!

Som del av dette har vi ekstra fokus på relasjoner, kommunikasjon og språk, leke- og læringsmiljø og livsmestrings-DoReMi.

Barnehageåret 2022-2023 fordyper vi oss i utvikling av vårt leke- og læringsmiljø.Avdelinger

A Cappella

17 barn

3 - 5 år

Crescendo

22 barn

5 - 6 år

Da Capo

22 barn

3 - 5 år

Fresco

16 barn

1 - 3 år

Rondo

14 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Gystadmarka Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet