Gvarv

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 115 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. Vi har plass til 110 barn. Hos oss arbeider det 11 pedagoger, 4 fagarbeidere og 11 assistenter.

Fokusområde for Gvarv

I Gvarv barnehage vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Leken er barnets hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Gvarv barnehage har derfor et tilstedeværende personal som legger til rette for gode...

I Gvarv barnehage vektlegger vi at barna lærer gjennom lek.
Leken er barnets hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Gvarv barnehage har
derfor et tilstedeværende personal som legger til rette for gode og spennende lekearenaer.
Vi er opptatt av å holde personalet oppdatert på ny forskning og kunnskap om
barn, lek og læringsmiljøet.
Barna lærer å leke i Gvarv barnehage, og de får daglig
støtte i leken av personalet. De får inspirasjon til å videreutvikle leken ved
at de får erfaringer med ulike typer materialer, eksperimenter, teknologi og
realfag i praksis. Barnehagen har blant annet et eget Newtonrom og et
Laboratoriet som ofte blir brukt.
I Gvarv barnehage jobber det mange dyktige pedagoger, fagarbeidere
og assistenter. Kompetanse og erfaring synliggjøres blant annet gjennom
årsplan, pedagogisk dokumentasjon og spennende prosjekter på hver avdeling.
Gjennom kontinuerlig fokus på faglig utvikling og et læringsmiljø hvor hver og
en trives og utvikler seg, jobber Gvarv barnehage aktivt for å skape felles
kultur for læring gjennom lek.
Gvarv barnehage sin visjon er: "La eventyret
begynne", og med dette menes at barnehagen skal gi barna en best mulig
start på sitt utdanningsløp. I barnehagen arbeider det derfor profesjonelle
lekere og relasjonsbyggere, som tar leken på alvor.

Avdelinger

Oppigard

27 barn

4 - 5 år

Nigard

25 barn

3 - 6 år

Midtgard

25 barn

3 - 3 år

Nordigard

19 barn

1 - 2 år

Hørte

19 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Gvarv

Dokumenter fra Læringsverkstedet