Læringsverkstedet Gvarv

Velkommen til Gvarv barnehage

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i et flott bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger i naturskjønne omgivelser på Hørte.

I vår barnehage vektlegger vi at barna opplever den gode leken hver dag, og barna skal få et godt grunnlag for livslang læring - i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. 💚

Personalet består av dyktige pedagoger, fagarbeidere og assistenter som har begrepet "barns beste" i tankene med alt de gjør. Kompetanse og erfaring synliggjøres gjennom relasjonskompetansen, pedagogisk dokumentasjon og spennende prosjekter på hver avdeling. Gjennom et kontinuerlig blikk på faglig utvikling og et læringsmiljø hvor hver og en trives og utvikler seg, arbeider personalet aktivt med å skape en felles kultur for opplevelse gjennom leken.

Barnehagen åpnet i mai 2014 og har plass til 144 barn.

Har dere lyst å vite mer om barnehagen, ta kontakt med styrer; Liv Fossheim.

Mobil: 47174967

Mail: gvarv@laringsverkstedet.no

Velkommen! 😊

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Skrivarvegen 4,3810 Gvarv
Vis i kart

37071595
gvarv@laringsverkstedet.no

92 barn
5 avdelinger
44 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Liv Fossheim

Liv Fossheim

Liv Fossheim, styrer.

47174967
gvarv@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Gvarv barnehage

Læringsverkstedet Gvarv og Hørte barnehage sitt satsningsområde for barnehageåret 2023-2024 er: «Gjennom pedagogisk dokumentasjon, løftes barnets muligheter for aktørskap».

Satsningsområdet dette barnehageåret er grunngitt vår kunnskap og erfaringer om hvordan barn lærer, med hele kroppen og alle sansene. Barnet skal oppleve å bli sett og respektert som seg selv. Barnehagen bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv og er en forberedelse til fremtidig deltagelse i samfunnet. Vårt barnesyn bygger på det kompetente barnet som både vil, kan og vet. I Læringsverkstedet Gvarv og Hørte barnehage skal barna få være deltagende, engasjerte og aktive. De er ikke et objekt som skal formes og fylles, men et subjekt som er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk.

Læringsverkstedet Gvarv og Hørte barnehage sitt satsningsområde for barnehageåret 2023-2024 er: «Gjennom pedagogisk dokumentasjon, løftes barnets muligheter for aktørskap».

Satsningsområdet dette barnehageåret er grunngitt vår kunnskap og erfaringer om hvordan barn lærer, med hele kroppen og alle sansene. Barnet skal oppleve å bli sett og respektert som seg selv. Barnehagen bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv og er en forberedelse til fremtidig deltagelse i samfunnet. Vårt barnesyn bygger på det kompetente barnet som både vil, kan og vet. I Læringsverkstedet Gvarv og Hørte barnehage skal barna få være deltagende, engasjerte og aktive. De er ikke et objekt som skal formes og fylles, men et subjekt som er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk.Avdelinger

Oppigard

27 barn

3 - 5 år

Nigard

26 barn

3 - 5 år

Midtgard

19 barn

Nordigard

20 barn

Hørte

Dokumenter fra Gvarv barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet