Gvarv

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 108 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Lek er barnas hovedvirksomhet og barnets naturlige uttrykksmåte, og er derfor selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi har derfor et høyt fokus på å tilrettelegge for gode og spennende lekemiljøer inne og ute. Vi har også ulike verkstedsrom på fellesarealet med blant annet fokus på språk, bevegelse, kreativitet, matematikk og musikk og drama.

Fokusområde for Gvarv

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med <hjerte for alle". I barnehagen skal alle være en del av fellesskapet. og barna skal bli møtt av kompetente,rause, og tydelige voksne. Med hjerte som symbol arbeider personalet spesielt med livsmestring, læringsmiljø, lek, bærekraftig utvikling og språk.

Et sentralt element i satsningsområdet vårt er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med <hjerte for alle". I barnehagen skal alle være en del av fellesskapet. og barna skal bli møtt av kompetente,rause, og tydelige voksne. Med hjerte som symbol arbeider personalet spesielt med livsmestring, læringsmiljø, lek, bærekraftig utvikling og språk.

Et sentralt element i satsningsområdet vårt er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet
Avdelinger

Oppigard

26 barn

3 - 5 år

Nigard

25 barn

3 - 4 år

Midtgard

20 barn

1 - 3 år

Nordigard

16 barn

1 - 3 år

Hørte

21 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Gvarv

Dokumenter fra Læringsverkstedet