Velkommen til barnehage Gvarv

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Lek er barnas hovedvirksomhet og barnets naturlige uttrykksmåte, og er derfor selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi har derfor et høyt fokus på å tilrettelegge for gode og spennende lekemiljøer inne og ute. Vi har også ulike verkstedsrom på fellesarealet med blant annet fokus på språk, bevegelse, kreativitet, matematikk og musikk og drama.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Skrivarvegen 4,3810 Gvarv
Vis i kart

37071595

113 barn
5 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 475,-

Fokusområde

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med

Et sentralt element i satsningsområdet vårt er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet

Fokusområde for Gvarv barnehage

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med

Et sentralt element i satsningsområdet vårt er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med

Et sentralt element i satsningsområdet vårt er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet
Avdelinger

Oppigard

26 barn

4 - 6 år

Nigard

25 barn

4 - 5 år

Midtgard

21 barn

2 - 4 år

Nordigard

20 barn

1 - 3 år

Hørte

21 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Gvarv barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet