Velkommen til Gvarv barnehage

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Lek er barnas hovedvirksomhet og barnets naturlige uttrykksmåte, og er derfor selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi har derfor et høyt fokus på å tilrettelegge for gode og spennende lekemiljøer inne og ute. Vi har også ulike verkstedsrom på fellesarealet med blant annet fokus på språk, bevegelse, kreativitet, matematikk og musikk og drama.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Skrivarvegen 4,3810 Gvarv
Vis i kart

37071595

115 barn
5 avdelinger
44 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Styrer
Liv Fossheim

Liv Fossheim

Liv Fossheim, styrer.

47174967
gvarv@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Gvarv barnehage

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med hjerte for alle". I barnehagen skal alle være en del av fellesskapet,og barna skal bli møtt av kompetente,rause og tydelige voksne. Med hjerte som symbol arbeider personalet spesielt med livsmestring, læringsmiljø,lek,bærekraftig utvikling og språk.

Et sentralt element i satsningsområdet vårt i år er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet. Vi setter avfallssortering på dagsordenen, da grunnlaget for holdninger og vaner etableres i de tidlige barneårene.

Barnehagens satsningsområde 2020-21 er " Med hjerte for alle". I barnehagen skal alle være en del av fellesskapet,og barna skal bli møtt av kompetente,rause og tydelige voksne. Med hjerte som symbol arbeider personalet spesielt med livsmestring, læringsmiljø,lek,bærekraftig utvikling og språk.

Et sentralt element i satsningsområdet vårt i år er bærekraftig utvikling. Dette er noe vi kommer til å ha et sterkt søkelys under barnehageåret 20-21,ved at barna blant annet får ta del i utviklingen av kjøkkenhagen i barnehagen, lærer barna om dyrkningsprosessen, og gir barna økt kunnskap om arter og samspillet i økosystemet. Vi setter avfallssortering på dagsordenen, da grunnlaget for holdninger og vaner etableres i de tidlige barneårene.
Avdelinger

Oppigard

26 barn

3 - 5 år

Nigard

26 barn

3 - 6 år

Midtgard

20 barn

1 - 3 år

Nordigard

21 barn

1 - 3 år

Hørte

22 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Gvarv barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet