Gvarv

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 115 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Gvarv barnehage er en fem avdelings barnehage, hvor fire avdelinger ligger i nytt bygg i Skrivarvegen 4, og en avdeling ligger på Rukarvegen på Hørte. I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Lek er barnas hovedvirksomhet og barnets naturlige uttrykksmåte, og er derfor selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi har derfor et høyt fokus på å tilrettelegge for gode og spennende lekemiljøer inne og ute. Vi har også ulike verkstedsrom på fellesarealet med blant annet fokus på språk, bevegelse, kreativitet, matematikk og musikk og drama.

Fokusområde for Gvarv

Vårt fokusområde er: Med hjerte for alle. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barnehageårene, og med hjerte som symbol, er Læringsverkstedet Gvarv barnehage med på å gi barna en ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Hver dag har vi fokus på barnet trivsel, utvikling og livsmestring, samt at vi arbeider med samspill i alle situasjoner i løpet av dagen. For oss er det viktig at får høre at de er verdifulle hver enste dag. Vi arbeider også aktivt med hjerteprogrammet på hver avdeling, som er et pedagogisk verktøy som tar for seg sosial kompetanse.

Vårt fokusområde er: Med hjerte for alle. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barnehageårene, og med hjerte som symbol, er Læringsverkstedet Gvarv barnehage med på å gi barna en ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Hver dag har vi fokus på barnet trivsel, utvikling og livsmestring, samt at vi arbeider med samspill i alle situasjoner i løpet av dagen. For oss er det viktig at får høre at de er verdifulle hver enste dag. Vi arbeider også aktivt med hjerteprogrammet på hver avdeling, som er et pedagogisk verktøy som tar for seg sosial kompetanse.


Avdelinger

Oppigard

27 barn

4 - 6 år

Nigard

25 barn

3 - 6 år

Midtgard

25 barn

3 - 4 år

Nordigard

19 barn

1 - 2 år

Hørte

19 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Gvarv

Dokumenter fra Læringsverkstedet