Velkommen til Eidet barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Eidet barnehage! Eidet barnehage ligger midt i et nytt boligfelt på Eidet (Justneshalvøya). Det er en stor og moderne barnehage med baseløsning. I tillegg til basene har vi flere grupperom, som formingsrom med keramikkovn.Barna deles inn i grupper hvor det er faste voksne som har ansvar for sin gruppe. Vi legger stor vekt på at barna får en ekstra tilhørighet til sin gruppe og "sine" voksne, selv om man også blir kjent med flere barn og voksne.Vi ligger i et flott område, men tilgang til både sjø, vann og skog, og satser på gode uteopplevelser for alle våre barn.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Justnesskauen 41,4634 Kristiansand S
Vis i kart

37071501
eidet@laringsverkstedet.no

141 barn
13 avdelinger
38 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 250,-

Fokusområde for Eidet barnehage

Prosjektarbeid: Å arbeide prosjektbasert betyr å ha fokus på barnas forskjellige kompetanser og potensiale. Utgangspunktet er temaer som barna er opptatt av og som barna og de voksne fordyper seg...

Prosjektarbeid: Å arbeide prosjektbasert betyr å ha fokus på barnas forskjellige kompetanser og potensiale. Utgangspunktet er temaer som barna er opptatt av og som barna og de voksne fordyper seg i sammen i en mindre gruppe. I et prosjekt er barnas interesse og undring over et tema styrende for retningen på arbeidet. Den voksne må være åpen for det som opptar barna og måten de tenker og forstår på. Den voksne må ha overblikket og utfordre barna, vi må gi de mulighet til å fordype seg og uttrykke seg rundt et tema på mange undersøkende og skapende måter. Målet er at barna får øvet opp evnen til å forholde seg åpen og nysgjerrig på omgivelsene rundt seg og lære om ulike temaer på egne betingelser. En slik kreativ og utforskende praksis åpner for et stort personlig utviklings-og læringspotensiale for barnas identitetsdannelse. (Drotner, 2001) I august bruker vi tid på å bli kjent med barnegruppen og finne en passende inndeling til prosjektgruppen. Hver voksen har hovedansvar for sin gruppe, og bruker litt tid på observasjoner og turer sammen med gruppen for å se hva som fanger barnas interesse. Gruppen vil ha fordypelsestid èn dag i uken 2-2,5 timer. Grunnen til dette er at temaet skal få lov til å modnes og bearbeides hos både barn og voksne. Den voksne skal også få tid til å drøfte utviklingen av prosjektet med sine nærmeste kollegaer og finne ut i hvilken retning prosjektet skal ta på bakgrunn av barnas interesse. Det må forberedes og planlegges før neste fordypelsestid. På småbarnsbasene vil fordypelsestiden vare ca. en time. I begynnelsen av barnehageåret har vi stort fokus på tilknyttingsprosessen og å skape en god dynamikk i gruppen. Oppstart av prosjektarbeidet begynner litt senere på høsten når rutiner er innarbeidet og det er trygghet og ro i gruppene. Prosessen og samtalene vi har med barna i arbeidet, danner grunnlaget for utvikling og læring. Den voksne skal være støttende og undrende og barna skal selv finne svar på sine spørsmål «learning by doing», og prosessen skal bære preg av en subjekt-subjekt relasjon. Det er viktig at den voksne har satt noen rammer for arbeidet, men at barna får frihet innenfor disse rammene til å få utrykke seg kreativt. De skal bli tilbudt et mangfold av materialer, teknikker, opplevelser og sanseinntrykk. Et vesentlig poeng i denne arbeidsmetoden er at barna skal få med seg erfaringskunnskap, i motsetning til faktakunnskap. Barna er kompetente til å erverve seg kunnskap om forholdene ligger til rette, og de har støttende, tilstedeværende voksne som kan gå veien sammen med dem. Metoden gir rom for at alle barn kan oppleve mestring, samhold og samarbeid. Et prosjektarbeid kan vare en dag eller ett år (og alt imellom). Hvert prosjektarbeid dokumenteres underveis og det blir i etterkant laget et hefte hvor prosessen blir beskrevet i tekst og bilder. Her vil vi beskrive hvordan temaet ble til og hva som ble lagt til grunn for valg av retning, samt prosessen og erfaringskunnskapen. Fagområdene vil få en egen plass, da det å jobbe prosjektbasert innbyr til tverrfaglighet. Matprosjekt Som nevnt innledningsvis, så har Læringsverkstedet nå, fra nytt år, et matkonsept som kalles «et godt måltid». Dette er et samarbeid mellom Læringsverkstedet, Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag. Målet er at barnehagen skal være en arena for gode opplevelser og gode samtaler, hvor barna er delaktige i matlaging og kan utvikle lukt og smaksans. Barnehagen har valgt Anette som matansvarlig, og hun skal på kurs i ernæring og hygiene i februar. Det vil derfor komme mer informasjon fra sentralt hold om dette etter hvert. Vi har kommet frem til noen områder som vi ønsker å ha fokus på; Vi skal bake vårt eget brød, «Eidetbrødet», ett kaldhevet godt grovt brød. Vi skal ha fokus på frukt og grønt til hvert måltid, og skape en god atmosfære rundt måltidene slik at vi kan dyrke den gode samtalen rundt bordet.

Avdelinger

Orion

12 barn

5 - 5 år

Andromeda

14 barn

3 - 3 år

Pilen

9 barn

1 - 3 år

Føniks

12 barn

4 - 4 år

Skjoldet

9 barn

1 - 3 år

Pegasus

12 barn

4 - 4 år

Kompasset

13 barn

5 - 5 år

Seilet

9 barn

1 - 3 år

Kassiopeia

9 barn

1 - 3 år

Perseus

9 barn

1 - 3 år

Herkules

12 barn

4 - 4 år

Enhjørningen

12 barn

3 - 3 år

Kefeus

9 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Eidet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet