Læringsverkstedet Eidet

Velkommen til Eidet barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Eidet barnehage! Eidet barnehage ligger i Kristiansand kommune i Agder, midt i et nytt boligfelt på Eidet (Justneshalvøya). Det er en stor og moderne barnehage med baseløsning. I tillegg til basene har vi flere grupperom, som formingsrom med keramikkovn. Barna deles inn i grupper hvor det er faste voksne som har ansvar for sin gruppe. Vi legger stor vekt på at barna får en ekstra tilhørighet til sin gruppe og "sine" voksne, selv om man også blir kjent med flere barn og voksne.Vi ligger i et flott område, men tilgang til både sjø, vann og skog, og satser på gode uteopplevelser for alle våre barn.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Justnesskauen 41,4634 Kristiansand S
Vis i kart

37071501
eidet@laringsverkstedet.no

139 barn
14 avdelinger
32 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 250,-

Følg oss på Instagram

Fokusområde for Eidet barnehage

Vi jobber prosjektbasert i vår barnehage. Det betyr å ha fokus på barnas forskjellige kompetanser og potensiale. Vi ser på hva barna er opptatt av og bruker det som utgangspunkt...

Vi jobber prosjektbasert i vår barnehage. Det betyr å ha fokus på barnas forskjellige kompetanser og potensiale. Vi ser på hva barna er opptatt av og bruker det som utgangspunkt til videre fordypning og samarbeid i mindre grupper. Barnas interesse og undring er alltid styrende for retningen av prosjektarbeidet og de ansatte er åpne for det som opptar barna og måten de tenker og lærer. De ansatte har alltid et overblikk hvor de utfordrer barna og gir de mulighet til å fordype, og uttrykke, seg på ulike måter.

Målet er at barna utvikler evnen til å forholde seg åpen og nysgjerrig på omgivelsene rundt seg og lærer om ulike temaer på egne betingelser. En slik kreativ og utforskende praksis åpner for et stort personlig utviklings -og læringspotensiale for barnas identitetsdannelse (Drotner, 2001).

I august bruker vi tid på å bli kjent med barnegruppen og finne en passende inndeling til prosjektgruppen hvor hver ansatt har hovedansvar for sin gruppe, og vi bruker tid på observasjoner og turer sammen med gruppen for å se hva som fanger barnas interesse.

I starten av barnehageåret har vi fokus på tilknytningsprosessen og å skape en god dynamikk i gruppen. Oppstart av prosjektarbeid starter derfor litt senere på høsten når rutinene er innarbeidet og det er trygghet i gruppene. De ansatte er støttende og undrende slik at barna selv finner svar på sine spørsmål (learning by doing), og prosessen bærer preg av en subjekt-subjekt-subjekt relasjon.

Det er viktig at arbeidet består av tydelige rammer med stor grad av frihet innenfor rammene slik at barna får muligheten til å uttrykke seg kreativt. Vi tilrettelegger miljøet med et mangfold av materialer, teknikker, opplevelser og sanseinntrykk. Et vesentlig poeng er at vi baserer læringen på erfaringsbasert kunnskap. Metoden gir rom for at alle barn kan oppleve mestring, samhold og samarbeid. Et prosjektarbeid kan vare en dag eller ett år, og alt imellom, hvor hvert prosjektarbeid dokumenteres underveis og i etterkant lages et hefte hvor prosessen beskrives i tekst og bilder. Beskrivelsen vi gi innblikk i hvordan temaet ble til og hva som ble lagt til grunn for valg av retning, samt prosessen og erfaringskunnskapen.

Avdelinger

Orion

12 barn

3 - 3 år

Andromeda

12 barn

5 - 5 år

Pilen

9 barn

1 - 3 år

Føniks

12 barn

4 - 4 år

Skjoldet

9 barn

1 - 3 år

Pegasus

12 barn

4 - 4 år

Kompasset

13 barn

3 - 3 år

Seilet

9 barn

1 - 3 år

Kassiopeia

9 barn

1 - 3 år

Perseus

9 barn

1 - 3 år

Herkules

12 barn

4 - 4 år

Enhjørningen

12 barn

5 - 5 år

Kefeus

9 barn

1 - 3 år

Snøkrystallen

Dokumenter fra Eidet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet