Læringsverkstedet Bjørndalen

Velkommen til Bjørndalen barnehage

Barnehagen åpnet høsten 2011 og ligger i et hyggelig nærmiljø i umiddelbar nærhet til Vakås togstasjon. Et av de første ordene våre små barn lærer er "tog" og det er ikke så rart da vi både ser og hører togene rulle forbi på togskinnene når vi er på uteområdet vårt. Veldig spennende for de minste og også til stor inspirasjon for barnas lek.

Vi har flere barneskoler i vårt nærmiljø og disse er Hofstad, Hvalstad og Jansløkka. Vi er så heldige at vi har Asker museum og idylliske Leikarvollen i gangavstand til barnehagen. Det er også gangavstand til svømmehallen og idrettsanleggene på Holmen. Vi har et stort uteområde og vi bruker våre nærområder flittig når vi skal på tur.

Vi ønsker å sette fokus på at barna skal oppleve gleden ved å få dyrke egne grønnsaker og frukt. Vi har også fokus på friluftsliv og når vi lager maten utendørs over bål ute på tur, smaker det ekstra godt!

Vi jobber med Rammeplanens fagområder gjennom lek, tilrettelagte aktiviteter og gjennom prosjketer. Barns medvirkning står sentralt hos oss. Vi jobber med å skape en atmosfære der alle blir inkludert og har omsorg for hverandre. Vi ønsker et varmere, mer inkluderende og bærekraftig samfunn. Hvert fagområde har også sitt eget verkstedrom, vi har hjerterom, språkverksted, matteverksted og motorikkrom, kreativt verksted og sparom med stort badekar vi bruker til bading og vannlek. Hvert verksted er velutstyrt og består av flere stasjoner slik at barna skal få utfolde seg innen fagområdene fra en mengde ulike vinkler. Det er gøy å snekre og male på kreativt verksted, leke hinderløype på motorikkrommet, ha butikk i matteverkstedet og mye, mye mer.

Hver dag leker barna ute sammen med engasjerte og aktive voksne. Barna opplever hver måned ulike happeninger som karneval, vinteraktivitetsdag, høstfest m.m.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Bjørndalsveien 9,1395 Hvalstad
Vis i kart

41536165
bjorndalen@laringsverkstedet.no

80 barn
4 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Åpen dag onsdag 7.februar 2024

Hei.

Alle som ønsker å se på vår barnehage før hovedopptaket er velkomne innom på åpen dag onsdag 7.februar mellom kl.10.00 og 15.30. Gleder oss til å hilse på dere.

Mvh

Personalet

Fokusområde for Bjørndalen barnehage

Bærekraftig utvikling er et stort felt og vi jobber aktivt med det for å bli kjent med alle sider av feltet. Innenfor begrepet bærekraftig utvikling kommer økonomi, natur og sosiale...

Bærekraftig utvikling er et stort felt og vi jobber aktivt med det for å bli kjent med alle sider av feltet. Innenfor begrepet bærekraftig utvikling kommer økonomi, natur og sosiale forhold. «Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine» (Rammeplan, 2017). Hos oss er barnas medvirkning viktig, og vi ønsker å brukes deres impulser og interesser i alt vi gjør. Blant annet har dette barnehageåret startet med temaene «havet» og «innsekter». Barna utforsker alt i naturen når vi er på tur og de ser at naturen gir dem helt unik mulighet til lek og læring. Barna er nysgjerrig og interessert i å lære og vi tror på at et økt fokus på dette fra barnehagen er med på å skape gode holdninger, undring og utforskertrang hos barna Vi har bevissthet rundt vårt fokus på natur og miljø og vi skal være en miljøsmart barnehage. Det er viktig at barna tidlig i livet opplever glede med å ferdes ute og får respekt for naturen. Vår målsetting er at barna skal være glade i, og ha et ønske om å ta vare på naturen.Barna finner trestammer vi kan balansere på, steiner vi kan klatre på, greiner vi kan gjemme oss under, trær vi kan søke ly under når regnet plutselig kommer. Ute i naturen tar vi i bruk fantasien og spennende og magiske historier fortelles rundt bålet mens vi spiser lunsjen vår. Og på turer har vi en god fellesskapsfølelse – her er det oss og vi er sammen om en felles opplevelse.

I barnehagehverdagen har vi konkrete tiltak vi jobber med aktiv sammen med barna for å ta vare på jorda vår, som f.eks. kildesortering og gjenbruk av materiale. Barna får miljønett slik at de kan frakte klær/sko til og fra barnehagen. Vi har fokus på å skape gode holdninger rundt miljø og miljøvern, noen av tingene vi gjør er;

- Reparerer leker og utstyr så langt det lar seg gjøre

- Vi kildesorterer søppel, både på avdelinger, kjøkken og på tur.

- Vi planter grønnsaker i barnehagen, som vi kan ta med oss inn i «Et godt måltid»Barn er naturlig nysgjerrig og stiller spørsmål ved alle livets fenomener. Vi skal sammen med barna undre oss over naturfenomener, vi skal lære om krypdyr, insekter, larver, mark, fluer, fugler og bier – naturen gir oss uendelige muligheter for kunnskap og erfaringer. Vi benytter språket på andre måter, setter ord på en verden som stadig er i endring, vi teller og sorterer og undrer oss over sammenhenger i verden og universet. For ute på tur tar vi i bruk alle fagområder.

Verden rundt oss byr på masse inntrykk og informasjon. En viktig oppgave for oss er å gjøre barna kjente med ulike verktøy for å håndtere disse og å lære dem å hente ut nyttig informasjon på gode måter. Vi bruker digitale verktøy til å utforske mer av livet rundt oss sammen med barna. Vi lærer barna å utforske de muligheter som ligger i teknologi og lærer barna å utøve digital dømmekraft.

Bjørndalens kjøkkenhage

I Bjørndalen er vi glade i å plante og se at det gror i jorda. Vi har egen grønnsakshage og selv-plantede frukttrær i barnehagen. Barna får være med i hele prosessen, så frø fra egen frukt, sette ut i jorda når tiden er inne, vanne og passe på, stelle godt med og til sist høste inn. Målsettingen er at barna skal gjennom dette arbeidet se hvordan maten kommer på bordet, fra frø til ferdig frukt. Få oppleve gleden ved selv å kunne bidra og skape interesse og respekt for matvarene som kommer fra naturen.

Vår målsetting er:

- At barna skal lære om naturen og om årstidenes skiftninger.

- At barna skal ta i bruk fantasien og undre seg over naturens fenomener.

- At barna skal lære om hvordan vi tar vare på naturen vår gjennom å være en miljøsmart barnehage.

- At barna skal få styrket sin lekekompetanse og sosial kompetanse gjennom lek i naturen

- At de voksne skal legge til rette for økt selvstendighet ved å gi barna gode utfordringer og ansvar i henhold til alder.

- At barna skal lære om plante- og dyrelivet som omgir oss.

- At barna skal oppleve fellesskapsfølelse og glede over å være sammen ute.

- At barna skal lære om hvordan maten vår kommer på bordet gjennom selv å medvirke til dette.

Et godt måltid: Måltidene er en viktig del av hverdagen i alle barnehager. Maten barna spiser i løpet av en dag i barnehagen utgjør en stor del av barnas totale kosthold, enten maten er medbrakt eller tilberedt i barnehagen. Vi skal legge til rette for å fremme gode kostholdsvaner og god helse. I følge Rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg god vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og det bør forankres i årsplanen. Et godt måltid i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å få maten i seg. Det handler om mestring, samhandling og fellesskap. Det skal være en del av «dannelsen» til hvert enkelt barn og bidrar til utvikling av barna sosiale kompetanse. Måltidet er faste rutiner som finner sted hver dag gjennom alle årene i barnehagen. Dette gir gode muligheter for verdifulle og minnerike øyeblikk. I Bjørndalen er vi veldig glade i å lage sunn og god mat og barna synes det er kjekt å få delta på matlaging sammen med de voksne. Vi lager mat av gode råvarer fra bunnen av og tror på at et bra kosthold skaper et godt grunnlag for en bra hverdag for små og store. Sentralt når vi jobber med kosthold og matlaging er at vi tar oss god tid til barnas innspill, at vi jobber med små grupper av barn om gangen og at vi smaker og smaker og smaker. Det sies at et barn må smake mange ganger før de er komfortable med smakene de presenteres for. Smaksløkene utfordres litt og litt og etter en stund liker de det aller meste som de får servert. Det er stor stas å få hjelpe til på kjøkkenet. Alle fagområder dras inn i matlaging. Vi snakker om smaker, farger, sammenligner, ser forskjeller, veier, vi teller, vi måler. Når barn trener på å skille egenskapene til en gulrot (lukt, smak, farge og tekstur) fra hva som er en GOD gulrot (hvor mye vi liker den), trener vi samtidig på konfliktløsning. Matlaging utfordrer oss kreativt og vi øver på å finne mange forskjellige løsningsforslag. Tiden på kjøkkenet er fin til å få barna til å føle seg verdifulle da det er god tid til å gi gode tilbakemeldinger til enkeltbarnet og til å ha de gode samtalene. Vi tilrettelegger et godt læringsmiljø der vi sammen forbereder dagens varme måltid og der vi underveis fokuserer på læringsutbyttet barna skal ha. For hos er det viktig med en hyggelig og rolig atmosfære rundt matbordet. Oppsummert vil dette være viktig punkter: godt samspill, harmoni, gode samtaler, «klare selv» og smaksopplevelser. «Et godt måltid» er en viktig tradisjonsbærer og en suveren stemningsskaper. Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men også oppleve glede av å spise den sammen med andre. Det skal handle om god mat, norske mattradisjoner og gode råvarer, men like mye om all læring et godt måltid kan gi, alt fra tilberedningen og oppryddingen etterpå. Vi skal rett og slett vise barna alle verdiene et godt måltid gir oss, og hvor mye fint vi kan lære av å dele det med andre! Lek Vi har valgt å spesielt fokusere på lek og gode vennskapsrelasjoner dette barnehageåret. Vi mener at gjennom å ha fokus på nettopp dette støter vi barnets helhetlige utvikling. God lekekompetanse legger grunnmuren for barnets læring, mestring, samspill og ikke minst glede. Leken er skapende og utviklende og foregår i en magisk verden der det er fantasien som råder. I leken kan barnet utforske virkeligheten fra et trygt ståsted. Her er det barna som bestemmer og de er med på skape sin egen dimensjon. Leken kan høres som hvisking, latter og trampende føtter, babygråt og brummende biler. Brølet fra en Tyrannosaurus Rex høres fra jungelen som barna selv mentalt kreerer. Leken foregår inne i alle disse lydene, bevegelsene, nesten som om på en egen planet. Som voksne har vi stor respekt for barnas lek og vi ønsker å bevare, tilrettelegge og utvikle leken. Gjennom aktive bevisste rollemodeller kan vi verne om leken og delta i den. Vi voksne bruker oss selv som inspiratorer gjennom rolletakning og utkledning. I barnehagen møtes barna regelmessig, gjerne over lenger perioder på flere år. Hverdagslivet her er preget av lek, små og større samlingsstunder og uteaktiviteter i tillegg til de daglige rutinene som måltider, av- og påkledning, stell og hvile. Vi ønsker å legge til rette for at relasjoner mellom barna kan oppstå og at vennskap kan vokse frem og komme til uttrykk. Å ha en venn er viktig for en rekke aspekter ved barnets utvikling allerede i barnehagen. Vennskap er viktig for barnet her og nå, men kan også ha en forebyggende effekt for senere vansker. I barnehagen har vi en unik posisjon til å gi barna muligheter til å møte jevnaldrende barn og til å utvikle sine første vennskap.

Avdelinger

Blå

15 barn

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

Orange

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bjørndalen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet