Bjørndalen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 78 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen åpnet 5. september 2011. Barnehagen ligger i et hyggelig nærmiljø i umiddelbar nærhet til Vakås togstasjon. Et av de første ordene våre små barn lærer er "tog" og det er ikke så rart da vi både ser og hører togene rulle forbi på skinnene sine når vi er på uteområdet vårt. Veldig spennende for de minste og til stor inspirasjon for barnas lek. Vi er så heldige at vi har Asker museum og idylliske Leikarvollen i gangavstand til barnehagen. Det er også gangavstand til idrettsanleggene på Holmen. Vi har et har et stort uteområde og Hofstad skogen er et populært sted vi ofte går på tur til. Vi jobber med Rammeplanens alle fagområder og dedikerer en av ukedagene til hvert fagområde. Vi jobber med Hjerteprogrammet som er Læringsverkstedets eget program med fokus på sosial kompetanse, språk, matte og motorikk, natur og kreativitet. Hvert fagområde har også sitt eget verkstedrom, vi har hjerterom, språkverksted, matteverksted og motorikkrom, kreativt verksted og sparom med stort badekar vi bruker til bading og vannlek. Hvert verksted er velutstyrt og består av flere stasjoner slik at barna skal få utfolde seg innen fagområdene fra en mengde ulike vinkler. Det er gøy å snekre og male på kreativt verksted, leke hinderløype på motorikkrommet, ha butikk i matteverkstedet og mye, mye mer. Hver dag leker barna ute sammen med engasjerte og aktive voksne. Barna opplever hver måned ulike happeninger som karneval, vinteraktivitetsdag, høstfest m.m.

Fokusområde for Bjørndalen

Et godt måltid: Måltidene er en viktig del av hverdagen i alle barnehager. Maten barna spiser i løpet av en dag i barnehagen utgjør en stor del av barnas totale...

Et godt måltid: Måltidene er en viktig del av hverdagen i alle barnehager. Maten barna spiser i løpet av en dag i barnehagen utgjør en stor del av barnas totale kosthold, enten maten er medbrakt eller tilberedt i barnehagen. Vi skal legge til rette for å fremme gode kostholdsvaner og god helse. I følge Rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg god vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og det bør forankres i årsplanen. Et godt måltid i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å få maten i seg. Det handler om mestring, samhandling og fellesskap. Det skal være en del av «dannelsen» til hvert enkelt barn og bidrar til utvikling av barna sosiale kompetanse. Måltidet er faste rutiner som finner sted hver dag gjennom alle årene i barnehagen. Dette gir gode muligheter for verdifulle og minnerike øyeblikk. I Bjørndalen er vi veldig glade i å lage sunn og god mat og barna synes det er kjekt å få delta på matlaging sammen med de voksne. Vi lager mat av gode råvarer fra bunnen av og tror på at et bra kosthold skaper et godt grunnlag for en bra hverdag for små og store. Sentralt når vi jobber med kosthold og matlaging er at vi tar oss god tid til barnas innspill, at vi jobber med små grupper av barn om gangen og at vi smaker og smaker og smaker. Det sies at et barn må smake mange ganger før de er komfortable med smakene de presenteres for. Smaksløkene utfordres litt og litt og etter en stund liker de det aller meste som de får servert. Det er stor stas å få hjelpe til på kjøkkenet. Alle fagområder dras inn i matlaging. Vi snakker om smaker, farger, sammenligner, ser forskjeller, veier, vi teller, vi måler. Når barn trener på å skille egenskapene til en gulrot (lukt, smak, farge og tekstur) fra hva som er en GOD gulrot (hvor mye vi liker den), trener vi samtidig på konfliktløsning. Matlaging utfordrer oss kreativt og vi øver på å finne mange forskjellige løsningsforslag. Tiden på kjøkkenet er fin til å få barna til å føle seg verdifulle da det er god tid til å gi gode tilbakemeldinger til enkeltbarnet og til å ha de gode samtalene. Vi tilrettelegger et godt læringsmiljø der vi sammen forbereder dagens varme måltid og der vi underveis fokuserer på læringsutbyttet barna skal ha. For hos er det viktig med en hyggelig og rolig atmosfære rundt matbordet. Oppsummert vil dette være viktig punkter: godt samspill, harmoni, gode samtaler, «klare selv» og smaksopplevelser. «Et godt måltid» er en viktig tradisjonsbærer og en suveren stemningsskaper. Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men også oppleve glede av å spise den sammen med andre. Det skal handle om god mat, norske mattradisjoner og gode råvarer, men like mye om all læring et godt måltid kan gi, alt fra tilberedningen og oppryddingen etterpå. Vi skal rett og slett vise barna alle verdiene et godt måltid gir oss, og hvor mye fint vi kan lære av å dele det med andre! Lek Vi har valgt å spesielt fokusere på lek og gode vennskapsrelasjoner dette barnehageåret. Vi mener at gjennom å ha fokus på nettopp dette støter vi barnets helhetlige utvikling. God lekekompetanse legger grunnmuren for barnets læring, mestring, samspill og ikke minst glede. Leken er skapende og utviklende og foregår i en magisk verden der det er fantasien som råder. I leken kan barnet utforske virkeligheten fra et trygt ståsted. Her er det barna som bestemmer og de er med på skape sin egen dimensjon. Leken kan høres som hvisking, latter og trampende føtter, babygråt og brummende biler. Brølet fra en Tyrannosaurus Rex høres fra jungelen som barna selv mentalt kreerer. Leken foregår inne i alle disse lydene, bevegelsene, nesten som om på en egen planet. Som voksne har vi stor respekt for barnas lek og vi ønsker å bevare, tilrettelegge og utvikle leken. Gjennom aktive bevisste rollemodeller kan vi verne om leken og delta i den. Vi voksne bruker oss selv som inspiratorer gjennom rolletakning og utkledning. I barnehagen møtes barna regelmessig, gjerne over lenger perioder på flere år. Hverdagslivet her er preget av lek, små og større samlingsstunder og uteaktiviteter i tillegg til de daglige rutinene som måltider, av- og påkledning, stell og hvile. Vi ønsker å legge til rette for at relasjoner mellom barna kan oppstå og at vennskap kan vokse frem og komme til uttrykk. Å ha en venn er viktig for en rekke aspekter ved barnets utvikling allerede i barnehagen. Vennskap er viktig for barnet her og nå, men kan også ha en forebyggende effekt for senere vansker. I barnehagen har vi en unik posisjon til å gi barna muligheter til å møte jevnaldrende barn og til å utvikle sine første vennskap.

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 2 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

1 - 2 år

Orange

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Bjørndalen

Dokumenter fra Læringsverkstedet