Kontakt Bjørndalen

Therese Holter

Styrer

Avdelinger

Blå

Grønn

Gul

Orange

Medarbeidere

Jannicke

Pedagogisk leder

Vibeke Frafjord

Pedagogisk leder

Susann

Pedagogisk leder

Tohid

Pedagogisk leder

Elisabeth Holm

Pedagogisk leder

Sylwia

Pedagogisk leder

Eva Christine

Pedagogisk leder

Caroline

Fagarbeider

Susanna

Fagarbeider

Bente

Fagarbeider

Ria Shiela

Fagarbeider

Monica

Fagarbeider

Myziel

Fagarbeider

Iwona

Fagarbeider

Øyvind

Assistent

Anette

Assistent

My

Assistent

Andreas

Assistent

Cathrine

Assistent

Patricia

Vikar