Skrevet 3. feb. 2023 av Kari Kragset

En flott arena for å heve kvaliteten i barnehagen

Nyheter

Læringsverkstedet Trålveien idrettsbarnehage er med i et universitetsbarnehageprosjekt sammen med utvalgte barnehager i regi av Nord universitet. Universitetsbarnehagene skal styrke samhandling og integrasjon mellom barnehagelærerutdanningen og barnehager. Nå er barnehagen i gang og blant annet utarbeides miniprosjekter og fokus på rekruttering.

«Styrere, prosjektmedarbeidere og ansatte ved Nord har hatt en samling sammen med barnehagene i Levanger, hvor vi blant annet hadde besøk av Kjell Åge Gotvassli som foreleste om aksjonsforskning. Vi har hatt felles personalmøte med den andre barnehagen her i Bodø, hvor vi hadde gruppearbeid for å innarbeide prosjektet i hele personalgruppa.

Vi involverer hele personalgruppa når vi utarbeider miniprosjekt, og denne høsten har vi hatt fokus på interaktive samlinger med musikk og drama som fokus. Hovedmålet er et inkluderende lekemiljø, hvor samlinger med aktuelle og kjente tema kan fungere som «inngangsbilletter» i leken», forteller styrer i Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage, Linda Jensen Horn.

Trålveien universitetsbarnehage
Styrer Linda Jensen Horn (t.v.) og prosjektmedarbeider Linn Jardien Torgersen (t.h.). Læringsverkstedet Tråleveien Idrettsbarnehage, nå også universitetsbarnehage.

Barnehagen har mye fokus på barnehagelærerutdanningen og hvordan de kan være med å utvikle den og sørge for bedre rekruttering.

«Vi ser blant annet på mulighetene til å involvere faglærere mer i praksis, og hvordan vi kan være med å utarbeide praksisoppgaver til studentene. Studentene skal også bidra i våre miniprosjekter, og vi har gitt oppdrag til studenter i 3.klasse som har sin ledelsespraksis som samsvarer med vårt miniprosjekt», sier Horn.

Det er mye spennende som skal skje fremover.

«Vi i barnehagen skal blant annet ha praksisbesøk fra USA. Prosjektmedarbeiderne jobber godt sammen, både med fysiske møter på Nord og digitalt. Det er god oppfølging fra prosjektlederne, og vi er jevnbyrdige samarbeidspartnere som utvikler prosjektet videre sammen.

Så langt trives vi med samarbeidet, og prosjektmedarbeiderstillingen fungerer godt som et flott bindeledd, både barnehagene imellom og i forhold til Nord universitetet», forteller Horn som er veldig fornøyd med barnehagen ved å være en av partene som sammen skal utvikle barnehagelærerutdanningen i praksis.

Barnehagebarna og en ansatt er ute og ser på utsikten over sjøen og fjellene.

I Læringsverkstedet Bukkespranget Naturbarnehage jobber det like mange menn som kvinner i barnehagen. «Vi ser at menn og kvinner utfyller hverandres kompetanse på en god måte, noe som medvirker til mangfold og gode rollemodeller for barnehagebarna

Les mer her
To ansatte i Læringsverkstedet snakker om veiledningsordning.

Målet er å styrke nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere sin forståelse for og evne til å se andres styrker, og til å lykkes i arbeidet ved å gjøre hverandre gode.

Les mer her
Kurs i å holde kurs i Læringsverkstedet

Vårt mål er å gi gode utviklingsmuligheter til våre ansatte, og at de som ønsker å holde kurs skal få muligheten til å bli gode kursholdere. Dette vil skape et mangfold av gode kursholdere knyttet til det pedagogiske arbeidet i Læringsverkstedet barnehager.

Les mer her