Skrevet 24. mar. 2023 av Kari Kragset

Lykkes med å ha menn som ansatt i barnehagen

I Læringsverkstedet Bukkespranget Naturbarnehage jobber det like mange menn som kvinner i barnehagen.

«Det er veldig bra for barna å oppleve at det er mange menn i barnehagen. Vi ser at menn og kvinner utfyller hverandres kompetanse på en god måte, noe som medvirker til mangfold og gode rollemodeller for barnehagebarna», sier styrer, Inger-Ann Robertsen.

Barnehagen ligger nord i Hamna i Tromsø med Tromsømarka som nærmeste nabo.

«Vi er en naturbarnehage og dette har nok noe å si for at menn ønsker å jobbe hos oss. I tillegg tror jeg det er mer attraktivt å søke jobb der det er flere menn fra før. Vi har hatt mange menn som ansatt helt siden barnehagen var ny, og flere har vært hos oss over flere år. Den som har vært lengst har vært her siden oppstart i 2005», sier Robersten, og forteller at det er mulighet for utdanning samtidig som man jobber i barnehagen.

I barnehagen skapes det rollemodeller og opplevelse av trygghet mellom menn og barn er viktig.

«Vi skaper trygghet i forhold til at vi er tydelige og har gode rammer. Vi har forutsigbare rutiner og jobber med trygghetssirkelen i forhold til at barna skal bli trygge i barnehagen. Vi har ei gruppe ansatte som er tilgjengelig for barna og skaper gode hverdagsøyeblikk, og som nevnt er det bra for barna å oppleve flere menn i barnehagen.

Mannlige ansatte hos oss har ulike områder de er gode på. Vi har en som har fagbrev som tømrer, en kokk som jobber på avdeling, pedagoger med natur og friluftsliv og vi har noen som er interesserte i hage, planting, kompost. Vi er mye på tur og har flott natur rett utenfor barnehagen. Vi har egen båt som brukes vår, sommer og høst», sier hun.

«Det å ha både menn og kvinner som utfyller hverandre på en god måte, skaper mangfold i barnehagen og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det at vi har ulike typer yrkesgrupper, gjør at vi utfyller hverandres kunnskaper best mulig. Alderen spriker fra 20-54, jevnt fordelt på antall», sier hun og legger til at barnehagen med et godt miljø for barn og voksne bidrar til gode rollemodeller i barnegruppene.

Menn som jobber i barnehagen
I Læringsverksterdet Bukkespranget Naturbarnehage koser de seg rundt bålet.

Læringsverkstedet Trålveien idrettsbarnehage er med i et universitetsbarnehageprosjekt sammen med utvalgte barnehager i regi av Nord universitet. Universitetsbarnehagene skal styrke samhandling og integrasjon mellom barnehagelærerutdanningen og barnehager.

Les mer her
Kurs i å holde kurs i Læringsverkstedet

Vårt mål er å gi gode utviklingsmuligheter til våre ansatte, og at de som ønsker å holde kurs skal få muligheten til å bli gode kursholdere. Dette vil skape et mangfold av gode kursholdere knyttet til det pedagogiske arbeidet i Læringsverkstedet barnehager.

Les mer her

Det kastes store mengder mat hver dag, og i Norge kaster vi om lag 450 000 tonn mat hvert år. Matsvinn må reduseres og dette er et veldig aktuelt tema man kan ha fokus på sammen med barna. I Læringsverkstedet Byåsen Fagerlia barnehage er de opptatt av matsvinn og vil bevare miljøet og økonomien.

Les mer her